شیمی|جزوه ریاضیات کاربردی و عددی (2) رشته مهندسی شیمی

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی (2) رشته مهندسی شیمی شناسه محصول :56362 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 236 تعداد بازدید : 548 حجم فایل: 3.334960938 مگابایت

دانلود

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی      نمایش اعداد علمی هر عدد غیر از صفر در مبنای 10 را می توان به صورت 10 n ́ = A a نمایش داد که 0 1 < £ a و n یک عدد صحیح می باشد. برای مثال عدد 273،449 را می توان به صورت 2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2 عدد به جز صفرهای سمت چپ. مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید. 5رقم با معنا 2،7135  6 رقم با معنا 35،4710  3 رقم با معنا 0،00270 تقریب با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاری ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم اعشار تقریب زد. روش قطع کردن در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم:   نکته: معمولاً روش گرد کردن خطای کمتری نسبت به روش قطع کردن دارد   خطای مطلق حدی    1) 5 10 n ) یک کران بالای خطای مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم   نکته : معمولاً در عمل ضرب خطای گرد کردن حاصلضرب به   e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود و به صور   مجموعه تست:  =++ xxy را به ازای x = 2 / 346 که دارای چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2 آوریم. خطای نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟    قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطای نسبی برابر است با…..   0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1(  -6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با….   1(4 0/5(3 25/0 (2 0625/0 1(  -7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش برای ax=bبه ترتیـب بـه ازای b و bباشـند. اگـر ˆ ˆ ی bb – کوچک ول xx – ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت…..  1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است  2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است  3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است  4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است  1 – اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطای مطلق عدد a کدام است ؟   هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1 2 – هرگاه a و b تقریبهای A و B با خطاهای نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق  خطای نسبی (δ(a – b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟   06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1 3- خطای مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهای A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر ضرب و تقسیم خطای مطلق (,(e(ab a b )e بترتیب کدام است ؟   01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1 4- : هرگاه a و b تقریب های دو مقدار A وB و خطای مطلق آنهـا (0/02 b a حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e(, = مقدار b کدام است ؟   4 (7/1 (5/1 3 (4/1 2 (6/1 1   Pdfنوع فایل:     سایز: 3.33mb    تعداد صفحه:236
 • فنی و مهندسی|پاورپوینت بررسی مقدمات برنامه FrontPage
 • پاورپوینت بررسی مقدمات برنامه FrontPage شناسه محصول :90650 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 185 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی مقدمات برنامه FrontPage در 43 اسلاید قابل…

 • پزشکی|پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک
 • پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک شناسه محصول :64792 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 577 حجم فایل: 0.10546875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی تکنولوژی پرو بیوتیک   تکنولوژی پروبیوتیک یکی از وظایف…

 • علوم انسانی|تحقیق آسیب شناسی اجتماعی
 • تحقیق آسیب شناسی اجتماعی شناسه محصول :69882 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 152 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 0.059570313 مگابایت دانلود تحقیق آسیب شناسی اجتماعی استفاده ازاین واژه به خاطراین است كه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری
 • مبانی نظری اشتباه کارکنان و فساد و تخلفات اداری شناسه محصول :88391 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 173 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود مبانی نظری اشتباه کارکنان و فساد…

 • زمین شناسی و نفت|زمین شناسی و پراكندگی آلونیت در ایران و جهان
 • زمین شناسی و پراكندگی آلونیت در ایران و جهان شناسه محصول :59531 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 692 حجم فایل: 0.13671875 مگابایت دانلود زمین شناسی و پراكندگی…

 • حسابداری|پاوپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن (فصل ششم)
 • پاوپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن (فصل ششم) شناسه محصول :71499 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 288 حجم فایل: 0.235351563 مگابایت دانلود پاوپوینت حسابداری مواد و بهای تمام…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *