شیمی|بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی شناسه محصول :40330 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 93 تعداد بازدید : 740 حجم فایل: 3.734375 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: پس از کشف نانولوله­ های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی­ های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده است. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی که از خود نشان داده ­اند جایگزین مناسبی برای سیلیکون و ترکیبات آن در قطعات الکترونیکی خواهند شد. در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله ­های کربنی زیگزاگ که به عنوان یک کانال بین چشمه و دررو قرار داده شده پرداختیم و نحوه­ی توزیع جریان در ترانزیستور­های اثر میدانی را در شرایط دمایی و میدان­های مختلف بررسی کرده ایم. از آنجایی که سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور برای ما در قطعات الکترونیکی و پردازنده­ های کامپوتری از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است، انتخاب نانولوله ­ای که تحرک پذیری بالایی داشته باشد بسیار مهم است. نتایج بررسی­ ها نشان می­دهد تحرک پذیری الکترون در نانولوله­­ های کربنی متفاوت به ازای میدان­های مختلفی که در طول نانولوله ­ها اعمال شود، مقدار بیشینه­ای را خواهد گرفت. بنا بر این در طراحی ترانزیستورها با توجه به مشخصه­ های هندسی ترانزیستور و اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال می­شود باید نانولوله ­ای را انتخاب کرد که تحرک پذیری مناسبی داشته باشد. فهرست مطالب مقدمه.. 1 فصل اول.. 3 مقدمهای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربرهای آن.. 3 1-1 مقدمه.. 3 1-2 گونه های مختلف کربن در طبیعت.. 4 1-2-1 کربن بیشکل.. 4 1-2-2 الماس.. 4 1-2-3 گرافیت.. 5 1-2-4 فلورن و نانو لوله های کربنی.. 5 1-3 ترانزیستورهای اثر میدانی فلز- اکسید – نیمرسانا و ترانزیستور های اثرمیدانی نانولوله ی کربنی.. 8 فصل 2.. 11 بررسی ساختار هندسی و الکتریکی گرافیت و نانولوله های کربنی.. 11 2-1 مقدمه.. 11 2-2 ساختار الکترونی کربن.. 12 2-2-1 اربیتال p2 کربن.. 12 2-2-2 روش وردشی.. 13 2-2-3 هیبریداسون اربیتالهای کربن.. 15 2-3 ساختار هندسی گرافیت و نانولوله ی کربنی.. 19 2-3-1 ساختار هندسی گرافیت.. 19 2-3-2 ساختار هندسی نانولوله های کربنی.. 22 2-4 یاخته ی واحد گرافیت و نانولوله ی کربنی.. 26 2-4-1 یاخته ی واحد صفحه ی گرافیت.. 26 2-4-2 یاخته واحد نانولوله ی کربنی.. 27 2-5 محاسبه ساختار نواری گرافیت و نانولوله ی کربنی.. 29 2-5-1 مولکولهای محدود.. 29 2-5-2 ترازهای انرژی گرافیت.. 31 2-5-3 ترازهای انرژی نانولوله ی کربنی.. 33 2-5-4 چگالی حالات در نانولوله ی کربنی.. 37 2-6 نمودار پاشندگی فونونها در صفحه ی گرافیت و نانولوله های کربنی 38 2-6-1 مدل ثابت نیرو و رابطه ی پاشندگی فونونی برای صفحه ی گرافیت 39 2-6-2 رابطه ی پاشندگی فونونی برای نانولوله های کربنی.. 46 فصل 3.. 48 پراکندگی الکترون فونون.. 48 3-1 مقدمه.. 48 3-2 تابع توزیع الکترون.. 49 3-3 محاسبه نرخ پراکندگی کل.. 53 3-4 شبیه سازی پراکندگی الکترون – فونون.. 56 3-6 ضرورت تعریف روال واگرد.. 59 فصل 4.. 62 بحث و نتیجه گیری.. 62 4-1 مقدمه.. 62 4-2 نرخ پراکندگی.. 62 4-3 تابع توزیع در شرایط مختلف فیزیکی.. 64 4-4 بررسی سرعت میانگین الکترونها، جریان، مقاومت و تحرک پذیری الکترون 66 4-4-1 بررسی توزیع سرعت در نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا.. 66 4-4-2 بررسی جریان الکتریکی در نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا 68 4-4-3 بررسی مقاومت نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا.. 68 4-4-3 بررسی تحرک پذیری الکترون در نانولوله های زیگزاگ نیمرسانا 69 نتیجه گیری.. 71 پیشنهادات.. 72 ضمیمهی (الف) توضیح روال واگرد… 73 منابع.. 75 چکیده انگلیسی.. 78  فهرست شکل­ها شکل1-1. گونه­ های مختلف کربن6 شکل 1-2. ترانزیستور اثر میدانی9 شکل 1-3. ترانزیستور نانولوله ­ی کربنی10 شکل 2-1. اربیتال . 15 شکل 2-2. هیبرید . 17 شکل 2-3. ساختار . 18 شکل 2-4. شبکه گرافیت21 شکل 2-5. یاخته­ ی واحد گرافیت21 شکل2-6. یاخته­ ی واحدنانولوله­ ی کربنی23 شکل 2-7. گونه­ های متفاوت نانولوله­ های کربنی25 شکل 2- 8. تبهگنی خطوط مجاز در نانولوله­ ی کربنی36 شکل 2-9. مؤلفه­ های ماتریس ثابت نیرو43  فهرست جدول­ها  عنوان صفحه جدول 2-1 عناصر ماتریس ثابت نیرو43  فهرست نمودارها  عنوان صفحه  نمودار 2-1. نوار انرژی الکترونی گرافیت33 نمودار 2-2. نوار انرژی الکترونی نانولوله­ ی کربنی36 نمودار 2-3. چگالی حالات در نانولوله­ ی کربنی38 نمودار 2-4. نوار سه بعدی انرژی فونونی گرافیت45 نمودار 2-5. نوار انرژی فونونی در راستای خطوط متقارن منطقه اول بریلوئن45 نمودار 2-6. نوار انرژی فونونی نانولوله­ ی کربنی47 نمودار 3-1. سطح فرمی در نانولوله­ های کربنی54 نمودار 3-2. منطقه­ ی تکرار شونده در نانولوله­ های کربنی60 نمودار 3-3. نقاط متقارن در مسئله پراکندگی61 نمودار 4-1. نرخ پراکندگی در دو نانولوله­ ی زیگزاگ و 63 نمودار 4-2. وابستگی دمایی نرخ پراکندگی63 نمودار4-3. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله ­ی 64 نمودار4-4. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله­ ی65 نمودار 4-5. وابستگی سرعت میانگین الکترون به دما در نانولوله­ ی کربنی67 نمودار 4-6.توزیع سرعت در نانولوله­ های زیگزاگ67 نمودار 4-7. نمودار جریان – ولتاژ در مورد نانولوله­ های زیگزاگ68 نمودار 4-8. مقاومت نانولوله­ های مختلف ­69 فهرست پیوست­ها عنوان صفحه  پیوست الف: توضیح روال واگرد73 چکیده انگلیسی78
 • معماری|پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای
 • پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای شناسه محصول :73570 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 3.049804688 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای فایل پاورپوینت تحلیل ویلا ساوای،در حجم 47 اسلاید…

 • علوم انسانی|مبانی نظری خلاقیت و نوآوری و بهره وری
 • مبانی نظری خلاقیت و نوآوری و بهره وری شناسه محصول :92400 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 0.061523438 مگابایت دانلود مبانی نظری خلاقیت و نوآوری و بهره…

 • معماری|معرفی و تحلیل عناصر معماری به عنوان دانه های سازنده فضاهای شهری_و نقش آن در سیما٬بافت ومعماری شهری
 • معرفی و تحلیل عناصر معماری به عنوان دانه های سازنده فضاهای شهری_و نقش آن در سیما٬بافت ومعماری شهری شناسه محصول :72963 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 2.3203125…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل هتل WORKINN ترکیه
 • پاورپوینت تحلیل هتل WORKINN ترکیه شناسه محصول :98106 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 281 حجم فایل: 11.35 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل هتل WORKINN   واقع در ترکیه اثر…

 • روان شناسی|پاورپوینت اعتماد به نفس چیست؟
 • پاورپوینت اعتماد به نفس چیست؟ شناسه محصول :87051 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 0.935546875 مگابایت دانلود پاورپوینت اعتماد به نفس چیست؟ پاورپوینت اعتماد به نفس چیست؟…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با مفهوم اکولوژی
 • پاورپوینت آشنایی با مفهوم اکولوژی شناسه محصول :93771 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 370.7529297 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اکولوژی   پاورپوینت آشنایی با مفهوم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *