شیمی|اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف

اثر شوری و قلیائیت بر دینامیک ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک‌های با کاربری مختلف شناسه محصول :40335 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 154 تعداد بازدید : 886 حجم فایل: 1.203125 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: در بسیاری از نقاط جهان، ساختمان خاک و پایداری آن برای کارهای کشاورزی نامناسب گردیده است. عواملی مانند کاهش مقدار ماده­ی آلی خاک، شور و قلیا شدن اراضی، افزایش میزان سدیم تبادلی و کاهش فعالیت موجودات خاکزی در این امر دخالت داشته­اند. تخریب ساختمان خاک باعث کاهش سرعت نفوذ آب به خاک، افزایش آبدوی سطحی و فرسایش خاک، کاهش تهویه خاک و در نهایت کاهش عملکرد محصولات زراعی می­شود (Gregorich et al., 1998). خاک‌های شور و سدیمی از مشخصه مناطق خشک و نیمه خشک بوده که در کشور ما از وسعت قابل ملاحظه­ای برخوردار است. به عبارت دیگر وضعیت آب و هوایی در این مناطق باعث شده که دو عامل مهم در زراعت، یعنی آب و خاک، از کیفیت چندان خوبی برخوردار نباشند. بر اساس گزارش اخیر فائو در سال 2000 وسعت کل اراضی شور و سدیمی در جهان 831 میلیون هکتار می­باشد که شامل اراضی شور و سدیمی در آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکا است (Martinez and Beltran, 2005). وسعت خاک‌های سدیمی در جهان 210 میلیون هکتار و در ایران 686 هزار هکتار برآورد شده است (Sumner, 2000). ایران دارای وسعتی معادل 1648800 کیلومتر مربع است که جمعاً 18 میلیون هکتار و یا 10 درصد خاک‌های ایران را خاک‌های شور و سدیمی تشکیل می­دهد که از این مقدار 7 میلیون هکتار باتلاق‌های شور کویر لوت و کویر نمک می‌باشد. بر اساس مطالعات مشعلی که وسعت اراضی شور و سدیمی را برای تمام کشورها تعیین کرده است، در ایران 8/23 میلیون هکتار اراضی شور و سدیمی وجود دارد. بیش‌ترین درصد اراضی شور جهان در پاکستان، ایران و ازبکستان است. بیش‌ترین درصد اراضی سدیمی در مجارستان و ازبکستان است. بیشترین وسعت اراضی شور بترتیب در چین (5/73 میلیون هکتار)، آرژانتین (1/33 میلیون هکتار) و استرالیا (5/24 میلیون هکتار) است و بیش‌ترین وسعت اراضی سدیمی جهان در استرالیا (6/132 میلیون هکتار) وجود دارد (Mashali, 1999). وسعت اراضی شور وسدیمی در ایران بین 16 تا 23 میلیون هکتار می­باشد (سیادت و همکاران، 1997). پذیرا و صادق زاده (1376) عدد 24 میلیون هکتار را ارائه داده­اند. متغیر بودن وسعت اراضی شور وسدیمی به علت تغییرات شوری در طی فصل رشد، بارندگی و آبشویی و یا اضافه شدن املاح به وسیله آب آبیاری است. فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه و کلیات 1-1- بیان مسأله و ذکر مشکل 1-2- تعاریف خاک‌های شور و سدیمی 1-3- منشأ نمك در طبیعت 1-3-1- عوامل موثر در شور و سدیمی شدن خاک و آب هوادیدگی رسوبات ثانویه یا فسیلی فرونشست های جوی فعالیت‌های بشر 1-3-2- شرایط مناسب برای شور و سدیمی شدن خاک‌ها طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در جهان خصوصیات خاک‌های شور خاک‌های شور و سدیمی خاک‌های سدیمی 1-4- طبقه بندی خاک‌های شور و سدیمی در ایران 1-4-1- شوری 1-4-2- سدیمی بودن 1-4-3- نمک غالب خاک های سدیمی 1-5- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای شور و سدیمی 1-5-1- خصوصیات فیزیکی عمق مؤثر وزن مخصوص ظاهری توزیع خلل و فرج هدایت هیدرولیکی یا آبگذری قابلیت استفاده آب خاک ساختمان خاک سرعت نفوذ بافت خاک قابلیت کشت و کار پراکنش رس‌ها و هدایت هیدرولیکی 1-5-2- خصوصیات شیمیایی واکنش خاک نسبت جذب سدیم محلول (SAR) و درصد سدیم تبادلی (ESP) نمک‌های محلول- شوری خاک هدایت الکتریکی 1-6- اثر شوری و قلیائیت بر رشد گیاهان 7-1- سوالاتی که در این تحقیق مطرح می‌باشند 8-1- فرضیات مطرح شده عبارتند از 9-1- اهداف فصل دوم: بررسی منابع 2-1- خاک‌های بکر و تأثیر کشت و کار بر کیفیت و پایداری آن 2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر خصوصیات مختلف خاک‌ها 2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر پایداری خاکدانه¬ها 2-2-1- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر میزان رس قابل انتشار 2-2-2- تاثیر شوری، سدیم تبادلی و میزان ماده آلی خاک بر هدایت هیدرولیکی خاک 2-2-3- اثر شوری و سدیم تبادلی بر دینامیک ماده آلی و سرعت تجزیه‌ی آن فصل سوم: مواد و روش ها 3-1- زمان و مکان انجام پژوهش 3-2- مشخصات کلی مناطق مورد نمونه برداری 3-3- تهیه نمونه‌های خاک و تیمار کردن آنها 3-4-1- تجزیه های فیزیکی انجام شده روی خاک‌ها و خاکدانه ها بافت خاک دانسیته توده خاک پایداری خاکدانه ها رس قابل انتشار تعیین رطوبت ظرفیت مزرعه و رطوبت نقطه پژمردگی هدایت هیدرولیکی اشباع 3-4-2- روش های تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی خاک¬ها اندازه گیری واکنش خاک هدایت الکتریکی(ECe ) کاتیون های محلول کربن آلی 3-4-3- تجزیه های بیولوژیکی انجام شده روی خاکدانه ها تنفس میکروبی 3-5- تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 4-1- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت 4-1-1- تأثیر شوری بر میزان پایداری خاکدانه ها در خاک های با کاربری متفاوت 4-1-2- تأثیر قلیائیت بر میزان پایداری خاکدانه‌ها در خاک های با کاربری متفاوت 4-2- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت 4-2-1- تأثیر شوری بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت 4-2-2- تأثیر قلیائیت بر میزان رس قابل انتشار در خاک های با کاربری متفاوت 4-3- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت 4-3-1- تأثیر شوری بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت 4-3-2- تأثیر قلیائیت بر میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک های با کاربری متفاوت 4-4- تأثیر شوری و قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت 4-4-1- تأثیر شوری بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت 4-4-2- تأثیر قلیائیت بر میزان تنفس میکروبی خاک های با کاربری متفاوت 4-3- نتیجه گیری کلی: 4-4- پیشنهادات و راهکارها منابع
 • معماری|پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی استان قزوین
 • پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی استان قزوین شناسه محصول :68316 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 6.142578125 مگابایت دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی استان قزوین   فایل پاورپوینت بررسی…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت ابزارهاي معماري سازماني
 • پاورپوینت ابزارهاي معماري سازماني شناسه محصول :98390 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 78 تعداد بازدید : 150 حجم فایل: 1988.769531 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت ابزارهاي معماري سازماني   درس معماري سازماني بخش…

 • علوم پایه|پاورپوینت بررسی گوجه فرنگی
 • پاورپوینت بررسی گوجه فرنگی شناسه محصول :90617 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 2.307617188 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی گوجه فرنگی در 47 اسلاید قابل ویرایش گوجه‌فرنگیگوجه‌فرنگی گیاهی…

 • حسابداری|پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 • پاورپوینت طراحی ، پیاده سازی ، اجرا و بهره برداری سیستم های اطلاعاتی حسابداری شناسه محصول :67561 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 0.623046875 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت…

 • مدیریت|پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان
 • پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان شناسه محصول :92652 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 208 حجم فایل: 0.599609375 مگابایت دانلود پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی
 • پاورپوینت بررسی مفهوم ثمن شناور از منظر کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران و فقه اسلامی شناسه محصول :100096 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 426 حجم فایل:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *