شبکه های کامپیوتری|معرفی معماری سرویس گرا

معرفی معماری سرویس گرا شناسه محصول :40276 موضوع : شبکه های کامپیوتری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 117 تعداد بازدید : 1062 حجم فایل: 9.612304688 مگابایت

دانلود

فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه پیش گفتار ………………………………………………………………………. A چکیده……………………………………………………………………………. D فصل 1 : مقدمه……………………………………………………………………. 2 – معماری سرویس گرا چیست؟…………………………………………………. 3 2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا…………….. 9 3-1-1- آماده شدن برای معماری سرویس گرا……………………………………. 12 2-1- معرفی……………………………………………………………………………………… 15 3-1- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا……………………………….. 17 4-1- نرم افزار به عنوان سرویس………………………………………………………. 19 5-1- مفهوم معماری سرویس گرا………………………………………………………. 20 6-1- معماری سرویس گرای مقدماتی…………………………………………………. 23 7-1- معماری سرویس گرای توسعه یافته…………………………………………… 25 8-1- نیازمندیهای معماری سرویس گرا………………………………………………. 29 فصل 2 : معماری سرویس گرا مقدمه…………………………………………………………………………………….. 32 2-2- محرک های تجاری در رویکردی جدید……………………………………….. 32 3-2- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل………………………………….. 35 1-3-2- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا……………………………………………. 35 2-3-2- طراحی بر مبنای جزء……………………………………………………………. 36 3-3-2- طراحی سرویس گرا……………………………………………………………… 37 4-3-2- طراحی بر مبنای واسط…………………………………………………………. 39 5-3-2- معماریهای برنامه های کاربردی لایه ای ………………………………… 41 4-2- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا………………………………………. 42 1-4-2- جنبه های عملکردی………………………………………………………………. 43 2-4-2- جنبه های کیفیت سرویس………………………………………………………. 44 3-4-2- همکاری SOA……………………………………………………………………… 45 4-4-2- نقش ها در معماری سرویس گرا……………………………………………. 45 5-4-2- عملیات در معماری سرویس گرا…………………………………………….. 46 6-4-2- سرویس در بافت SOA………………………………………………………… 48 7-4-2- سرویس در برابر اجزاء………………………………………………………… 49 5-2- مزایای معماری سرویس گرا……………………………………………………… 51 1-5-2- بالا بردن دارایی های موجود…………………………………………………. 51 2-5-2- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی ……………………….. 52 3-5-2- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر ……………………………. 52 4-5-2- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد……………………………………… 52 5-5-2- آمادگی در برابر حوادث………………………………………………………… 53 فصل 3 : معماری سرویس وب مقدمه…………………………………………………………………………………….. 55 2-3- سرویس وب چیست؟………………………………………………………………… 56 3-3- مدل چند لایه مبتنی بر XML-Web service………………………………. 56 1-2-3- برخی از ویژگیهای سرویس های وب……………………………………… 63 4-3- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب………………………………………. 65 1-1-3-3- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا ……………………….. 66 2-1-3-3- خصیصه های معماری سرویس وب…………………………………… 68 3-1-3-3- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب………………….. 69 4-1-3-3- خصوصیات گزارش………………………………………………………….. 71 5-1-3-3-  موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده ………………………… 72 6-1-3-3- برنامه های کاربردی نمونه………………………………………………… 71 7-1-3-3- ابزارهای تست………………………………………………………………….. 72 2-3-3- گزارش بر مبنای WS-I 1.0………………………………………………….. 72 1-2-3-3- سناریوی مورد استفاده یک طرفه……………………………………….. 73 2-2-3-3-  سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان……………………. 73 3-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه ………………………. 73 فصل 4 : انتخابهای تکنولوژی انتخابهای تکنولوژی………………………………………………………………… 76 2-4- مقدمه………………………………………………………………………………………. 77 1-2-4- مزایای سرویس های وب………………………………………………………. 77 2-2-4- معایب سرویس های وب……………………………………………………….. 78 3-4- لایه های پشته معماری سرویس گرا…………………………………………… 79 1-3-4- حمل و نقل…………………………………………………………………………… 79 2-3-4- پروتکل تبادل سرویس…………………………………………………………… 80 3-3-4- شرح سرویس………………………………………………………………………. 81 4-3-4- سرویس………………………………………………………………………………. 82 1-4-3-4- سرویس وب و J2EE……………………………………………………….. 82 2-4-3-4- چارچوب کاری احضار سرویس وب………………………………….. 83 3-4-3-4- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها…………………………. 84 5-3-4- فرآیند تجاری……………………………………………………………………….. 92 6-3-4- بایگانی سرویس……………………………………………………………………. 94 1-6-3-4- درخواست مستقیم…………………………………………………………….. 94 2-6-3-4- انتشار جمعی ساده ………………………………………………………….. 94 3-6-3-4- استفاده از دایرکتوری……………………………………………………….. 95 7-3-4- سیاست……………………………………………………………………………….. 95 1-7-3-4- استانداردهای نوظهور برای سیاست…………………………………… 96 8-3-4- امنیت…………………………………………………………………………………… 97 9-3-4- معاملات……………………………………………………………………………… 102 1-9-3-4- استانداردهای نوظهور برای معاملات…………………………………. 103 – WS-Coordination…………………………………………………………………….. 103 – WS-Transaction……………………………………………………………………….. 104 پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب  ………………………………………………… 104    10-3-3- مدیریت…………………………………………………………………………….. 105 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 107 خلاصه …………………………………………………………………………………………… 108 پیوست…………………………………………………………………………………………….. 110 منابع……………………………………………………………………………………………….. 112 چکیده یک معماری سرویس گرا اساساً یک مجموعه از سرویس ها است که این سرویس ها با هم ارتباط و تعامل دارند. این ارتباط می تواند به صورت ارتباط از طریق پیغام باشد یا اینکه دو یا چند سرویس با همکاری هم، کاری را انجام دهند. معماری سرویس گرا چیز جدیدی نمی باشد. در این پروژه به بررسی معماری سرویس گرا، به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای صنعت مهندسی نرم افزار و تکنولوژیهایی قابل استفاده در این معماری، پرداخته می شود.
 • معماری|پاورپوینت پروژه تحلیل و بررسی خانه شریفی ها
 • پاورپوینت پروژه تحلیل و بررسی خانه شریفی ها شناسه محصول :102028 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 8246.219727 مگابایت دانلود پاورپوینت پروژه تحلیل و بررسی خانه شریفی ها…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد جامع فهرج
 • پاورپوینت معماری مسجد جامع فهرج شناسه محصول :103790 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 688 حجم فایل: 12.71 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد جامع فهرج ppt در 47 اسلاید تهیه شده…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی مرکز توانبخشی کودکان و بزرگسالان شیکاگو
 • پاورپوینت تحلیل طراحی مرکز توانبخشی کودکان و بزرگسالان شیکاگو شناسه محصول :99325 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 2139.799805 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی مرکز توانبخشی کودکان و…

 • کتاب ، مقاله و جزوه|پاورپوینت تکنولوژی
 • پاورپوینت تکنولوژی شناسه محصول :67652 موضوع : کتاب ، مقاله و جزوه فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 485 حجم فایل: 14.43457031 مگابایت دانلود تکنولوژی چیست؟ تلاش برای تعریف تکنولوژی به مثابه‌ی ماجرای برخورد…

 • اقتصاد|حقوق اقتصادی اساسی دولتها
 • حقوق اقتصادی اساسی دولتها شناسه محصول :60108 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت دانلود حقوق اقتصادی اساسی دولتها  عدم مداخله در امور داخلی دولتها باید اصل…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد
 • پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد شناسه محصول :87654 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 9.817382813 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل برج میلاد ،در حجم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *