شبکه های کامپیوتری|شبکه های اختصاصی مجازی

شبکه های اختصاصی مجازی شناسه محصول :40214 موضوع : شبکه های کامپیوتری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 102 تعداد بازدید : 1348 حجم فایل: 3.00390625 مگابایت

دانلود

چکیده: همزمان با عمومیت یافتن اینترنت، اغلب سازمان­ها و موسسات ضرورت توسعه اختصاصی خود را به درستی احساس کردند. در ابتدا شبکه‌های اینترانت مطرح گردیدند. این نوع شبکه­ها بصورت کاملاً اختصاصی بوده و کارمندان یک سازمان با استفاده از رمز عبور تعریف شده، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می باشند. ولی اخیراً، موسسات و سازمان­ها با توجه به مطرح شدن خواسته‌های جدید کارمندان از راه دور، ادارات از راه دور اقدام به ایجاد شبکه‌های اختصاصی مجازی Virtual Private Network نموده اند. یک VPN شبکه‌ای اختصاصی بوده که از اینترنت برای ارتباط با سایت های از راه دور و ارتباط کاربران با یکدیگر می نماید. این نوع شبکه‌ها به جای استفاده از خطوط واقعی نظیر خطوط  Leased از یک ارتباط مجازی به اینترنت برای ایجاد شبکه اختصاصی استفاده می­کنند. فهرست مطالب فصل اول: معرفی.. 1 1-1 مقدمه. 2 2-1 عناصر تشکیل دهنده یک VPN.. 4 3-1 شبکه های LAN جزایر اطلاعاتی.. 6 4-1 مزایا و معایب vpn. 7 فصل دوم: تونل زنی.. 8 1-2 مقدمه. 9 2-2 امنیت در شبکه. 11 3-2 معماری‌های VPN.. 16 1-3-2 شبكه‏‏‌ی محلی به شبكه‌ی محلی.. 16 2-3-2 شبكه‏‏‌ی محلی به شبكه‌ی محلی مبتنی بر اكسترانت… 16 3-3-2 میزبان به شبكه‏‏‌ی محلی.. 16 4-3-2 میزبان به میزبان.. 17 5-3-2 معماری شبکه های اختصاصی مجازی.. 17 4-2 ارتباطات VPN مبتنی بر اینترانت.. 19 1-4-2 برقراری ارتباط به صورت Remote Access VPN از طریق اینترانت… 19 2-4-2 ارتباطات Site to Site روی بستر اینترانت… 19 5-2 Tunneling در VPN.. 20 6-2 شیوه آدرس دهی توسط VPN.. 20 1-6-2 ایجاد رمز عبور و حساب کاربری برای کلاینت ها 21 7-2 احراز هویت در VPN.. 22 1-7-2 پروتکل های احراز هویت… 22 2-7-2 درخواست یک Machine Certificate برای VPN سرور توسط ویزارد IIS Certificate. 29 3-7-2 نصب سرویس RRAS بر روی VPN سرور 34 4-7-2 فعال سازی سرور RRAS و انجام تنظیمات آن برای سرویس NAT و VPN.. 35 5-7-2 انجام تنظیمات سرور NAT برای انتشار CRL. 39 6-7-2 شبکهVPN  مبتنی بر فناوری WiMax. 59 فصل سوم: شرکت Cisco.. 60 چکیده : 61 1-3 تاریخچه سیسکو. 61 2-3 سوئیچ ها و شبکه ها 63 3-3 اضافه نمودن سوئیچ ها 64 4-3 فن آوری های سوئیچینگ… 69 پل بندی شفاف.. 73 5-3 پل بندی شفاف: 73 6-3 پل بندی شفاف چگونه کار می کند ؟. 73 افزونگی و طوفانهای انتشار 75 6-3 مسیریاب ها و سوئیچینگ لایه سوم. 81 فصل چهارم: VPN نوری.. 86 مقدمه : 87 1-4  VPN نوری در ابر PON با TDM و تسهیم WDM… 88 2-4 سرویس VPN نوری با استفاده از سیگنالینگ OUNI/GMPLS برای ارزیابی سرویس با  روتر HIKRAI 90 منابع : 96 فهرست اشکال عنوان                                                                                                                                      صفحه شکل (2-1): ارتباطات VPN مبتنی بر اینترنت براساس روش Remote access VPN ]1[ 18 شکل (2-2): ارتباطات VPN مبتنی بر اینترنت براساس روش Site-to-site VPN ]1[ 18 شکل(2-3): برقراری ارتباط به صورت Remote Access VPN از طریق اینترانت ]1[ 19 شکل(2-4): ارتباطات Site to Site روی بستر اینترانت ]1[ 20 شکل (2-5):  مرحله دوم نصب IIS بر روی VPN سرور ]2[ 26 شکل (2-6): مرحله پنجم نصب IIS بر روی VPN سرور ]2[ 27 شکل(2-7):  مرحله  هفتم نصب IIS بر روی VPN سرور ]2[ 28 تصویر(2-8):  مرحله  هشتم نصب IIS بر روی VPN سرور ]2[ 28 شکل(2-9): مرحله اول درخواست کردن یک Machine Certificate ]3[ 29 شکل(2-10): مرحله دوم  درخواست کردن یک Machine Certificate ]3[ 30 شکل(2-11): مرحله سوم درخواست کردن یک Machine Certificate ]3[ 30 شکل(2-12): مرحله چهارم درخواست کردن یک Machine Certificate ]3[ 31 شکل(2-13): مرحله پنجم درخواست کردن یک Machine Certificate ]3[ 32 شکل(2-14): مرحله ششم  درخواست کردن یک Machine Certificate ]3[ 32 شکل(2-15): مرحله هفتم  درخواست کردن یک Machine Certificate ]2[ 33 شکل(2-16):  مرحله چهارم نصب سرویس RRAS بر روی VPN سرور ]2[ 34 شکل(2-17): مرحله ششم  نصب سرویس RRAS بر روی VPN سرور ]3[ 35 شکل(2-18): مرحله اول فعال سازی سرور RRAS  ]2[ 36 شکل(2-19): مرحله سوم  فعال سازی سرور RRAS  ]3[ 36 شکل(2-20):  مرحله چهارم   فعال سازی سرور RRAS ]3[ 37 شکل(2-21):  مرحله پنجم   فعال سازی سرور RRAS ]2[ 37 شکل(2-22):  مرحله ششم  فعال سازی سرور RRAS ]3[ 38 شکل(2-23):  مرحله نهم  فعال سازی سرور RRAS  ]5[ 39 شکل(2-24):  انجام تنظیمات سرور NAT برای انتشار CRL  ]5[ 40 شکل(2-25):  انجام تنظیمات سرور NAT برای انتشار CRL  ]5[ 42 شکل(2-26):  انجام تنظیمات سرور NAT برای انتشار CRL  ]2[ 42 شکل(2-27):  انجام تنظیمات سرور NAT برای انتشار CRL  ]2[ 43 شکل(2-27):  انجام تنظیمات سرور NAT برای انتشار CRL ]2[ 44 شکل(2-28):  تنظیمات مربوط به VPN Server ]5[ 46 شکل(2-29):  تنظیمات مربوط به VPN Server  ]5[ 46 شکل(2-30):  تنظیمات مربوط به VPN Server  ]5[ 47 شکل(2-31):  تنظیمات مربوط به VPN Server  ]3[ 47 شکل(2-32):  تنظیمات مربوط به VPN Server  ]3[ 48 شکل(2-33):  تنظیمات مربوط به VPN Server  ]3[ 49 شکل(2-34):  تنظیمات مربوط به VPN Server ]5[ 50 شکل(2-35):  تنظیمات مربوط به VPN Server ]5[ 51 شکل(2-36):  تنظیمات مربوط به VPN Server ]5[ 51 شکل(2-37):  تنظیمات مربوط به VPN Server ]5[ 52 شکل(2-38):  تنظیمات مربوط به VPN Server ]3[ 53 شکل(2-39):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]2[ 54 شکل(2-40):  تنظیمات مربوط به VPN Client  ]2[ 54 شکل(2-41):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]5[ 55 شکل(2-42):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]4[ 55 شکل(2-43):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]4[ 56 شکل(2-44):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]4[ 56 شکل(2-45): تنظیمات مربوط به VPN Client ]4[ 57 شکل(2-46):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]4[ 57 شکل(2-47):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]4[ 58 شکل(2-48):  تنظیمات مربوط به VPN Client ]4[ 59 شکل(3-1): نمونه ای از یک سوئیچ سرعت دهنده Cisco ]9[ 64 شکل (3-2): مدل فرضی دیتاها در شبکه ]7[ 65 شکل (3-3): نمونه ای از یک شبکه با بکار بردن یک سوئیچ ]5[ 67 شکل (3-4): یك شبکه ترکیبی با دو سوئیچ و سه hub ]5[ 68 شکل (3-5): مدل مرجع ]6[ 70 شکل (2-6): مدل پل بندی شفاف ]8[ 73 شکل (3-7): مدل فرضی شبکه ]9[ 76 شکل (3-8): مدل فرضی شبکه ]8[ 76 شکل (3-9): مدل فرضی ]8[ 77 شکل (3-10): مدل مرجع OSI ]1[ 81 شکل(3-11): پروتکل ترانکینگ VLAN (VTP) ]1[ 84 شکل (4-1): ساختار VPN انوری ]9[ 88 شکل (4-2): ست آپ آزمایشی با VPN مهیا شده ]10[ 89 شکل(4-3): سنجش های BER ]10[ 90 شکل(4-4): اتصال بین OVPN ]10[ 92 شکل(4-5): پیکربندی CE و PE ]9[ 93 شکل(4-6): سیگنال L1 کاربر و قاب جهانی ]9[ 94
 • معماری|مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی
 • مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی شناسه محصول :67620 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 158 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 40.47363281 مگابایت دانلود مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی   فهرست مطالب مقدمه…

 • مکانیک|پاورپوینت بررسی هیدرولیک و حرکت لودر
 • پاورپوینت بررسی هیدرولیک و حرکت لودر شناسه محصول :64967 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 296 حجم فایل: 1.490234375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی هیدرولیک و حرکت لودر نازل یا سوخت پاش…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت خشونت خانگی
 • پاورپوینت خشونت خانگی شناسه محصول :100093 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 447 حجم فایل: 1894.657227 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع خشونت خانگی، در قالب pptx و در 43…

 • علوم تربیتی|بررسی مثبت اندیشی در بین جوانان و راههای افزایش آن
 • بررسی مثبت اندیشی در بین جوانان و راههای افزایش آن شناسه محصول :51819 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 591 حجم فایل: 0.09765625 مگابایت دانلود روان‌شناسان معتقدند اندیشه‌ها و پندارهای…

 • معماری|پاورپوینت معماری عصار خانه
 • پاورپوینت معماری عصار خانه شناسه محصول :101887 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 200 حجم فایل: 2592.625977 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری عصار خانه   بخشی از متن پاورپوینت : پیدایش عصار…

 • علوم انسانی|پاورپوینت بررسی اصول بودجه
 • پاورپوینت بررسی اصول بودجه شناسه محصول :90521 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 171 حجم فایل: 0.137695313 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی اصول بودجه در 15 اسلاید قابل ویرایش جایگاه اصل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *