شبکه های کامپیوتری|آنتن ها

آنتن ها شناسه محصول :50550 موضوع : شبکه های کامپیوتری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 1174 حجم فایل: 1.6328125 مگابایت

دانلود

آنتن از یک سیم مستقیم تشکیل شده است که اگر در فرستنده به کار رود، امواج فرستنده را به امواج الکترومغناطیستبدیل نموده و پخش می نماید و اگر در گیرنده به کار رود، امواج الکترومغناطیسیموجود در فضا را دریافت نموده و تبدیل به امواج الکتریکی نموده و جهت آشکار شدن، به مدار گیرنده می دهد . معمولا در گیرنده‌ها هر آنتن به ازاء یک فرکانسمشخصی، به تشدید درآمده و به ازاء آن فرکانس، ولتاژماکزیمم مشخصی تولید می نماید. هرگاه طول آنتن متناسب با طول موجدریافتی باشد، موج کاملا در آنتن قرار می گیرد و اصطلاحا می گویند آنتن رزنانس شده و یا به تشدید در آمده است یعنی آنتن با موج رسیده هماهنگ شده است و در این حالت ولتاژیکه به آنتن رسیده، حداکثر است . البته نیازی نیست که طول آنتن حتماً با طول موج رسیده کاملا برابر باشد، زیرا جهت رفع این مشکل سیم پیچیرا به همراه یک یا دو خازنمتغیر به آنتن اضافه می کنند تا حالت تشدید را در آنتن بوجود آورند. فهرست مطالب 1- آنتن 1-1- نقشه ها و پارامترهای انتن 1-2- آرایه های آنتن شکل 1- چند نوع مختلف از انواع آنتنهای معمول شکل 2- نقشه تشعشعی یک آرایه خطی سه عنصره 2- آنتنهای میکرواستریپ 2-1- اساس کار آنتنهای میکرواستریپ 2-2- مدلکویتی 2-2-1- ارایش میدان TM 2-3- طراحی آنتن های میکرواستریپ شکل3- انواع شکلهای هندسی معمول در آنتنهای میکرواسترپپ الف- مربع ب-مستطیل پ-دوقطبی ت-دایره ث-بیضی ج-مثلث چ-قطاع ح-حلقه خ-قطاع حلقه شکل3- توزیع بار و چگالی جریان در پچ میکرواستریپ شکل5- مختصات یک پچ میکرواستریپ مستطیلی شکل 6-فرض می شود که کل پیرامون پچ را محیطی با ثابت دی الکتریک effεتشکیل داده باشد شکل 7-منحنی ثابت دی الکتریک موثر برحسب فرکانس برای چند زیرلایه معمول شکل8- آنتن میکرواستریپ با تغذیه فرورفته مقاومت ورودی نرمالیزه شکل9- کارآیی و پهنای باند آنتنهای میکرواستریپ در ارتفاع های مختلف زیرلایه-εبیانگر ضریب دی الکتریک،BWپهنای باند،ecdsw کارآیی می باشند. شکل10-نمودارهای پیشبینی شده و اندازه گیری شده نقشه تشعشعی آنتن میکرواستریپ 3- استفاده از تکنیک میکرومچنینگ جهت بهبود کارآیی آنتنهای میکرواستریپ شکل11- بهبود کارآیی یک آنتن میکرواستریپ با تکنیک میکرومچنینگ در مقایسه با یک آنتن با زیرلایه سابق 4- آنتن های آرایه ای طرح پذیر 4-1- مفهوم طرح پذیری 4-1-1- عملکردطرح پذیری درفرکانس 4-1-2- عملکردطرح پذیری درپترنتشعشعی 4-2- آنتنهای طرح پذیربرپایهRF MEMS 5- نتیجه گیری منابع
 • حسابداری|آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80 شناسه محصول :51750 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.022460938 مگابایت دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی…

 • علوم انسانی|پرسشنامه فعالیت كاریابی
 • پرسشنامه فعالیت كاریابی شناسه محصول :70084 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 2 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 0.010742188 مگابایت دانلود پرسشنامه فعالیت كاریابی این پرسشنامه توسط صالحی 1384 طی پژوهشی ساخته شده…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ
 • پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ شناسه محصول :94133 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 546.8486328 مگابایت دانلود پاورپوینت مهاربندی به روش نیلینگ  و سیستم های حفاظت…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اضطراب امتحان
 • مبانی نظری اضطراب امتحان شناسه محصول :91755 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 186 حجم فایل: 0.055664063 مگابایت دانلود مبانی نظری اضطراب امتحان (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری
 • پیشینه و مبانی نظری اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری شناسه محصول :86159 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 0.760742188 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی…

 • علوم انسانی|پاورپوینت قسم های خداوند
 • پاورپوینت قسم های خداوند شناسه محصول :100542 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 225 حجم فایل: 4294.65625 مگابایت دانلود پاورپوینت قسم های خداوند   پاورپوینت قسم های خداوند شامل 32…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.