زمین شناسی و نفت|شناسایی ‌‌و‌ محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی ‌با تاكید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی

شناسایی ‌‌و‌ محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی ‌با تاكید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی شناسه محصول :50957 موضوع : زمین شناسی و نفت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 985 حجم فایل: 2.309570313 مگابایت

دانلود

تمامی‌سفره‌های‌آب زیر زمینی اعم از سفره‌های‌ازاد و‌تحت‌فشار‌بر‌اساس قانون ظروف مرتبطه عمل‌میكنند. به‌این‌مفهوم‌كه اگر از‌یك‌نقطه‌ای ازین سفره‌براثر نیروی ثقل یا پمیاژ‌آبی‌برداشته شود،‌‌به عبارتی دیگر، اگر در روی یك سفره  كه چاه یا قنات ویاچشمه ای را تغذیه می كند،چاه جدیدی  حفر شود،چنانچه‌سفره‌تغذیه‌نگردد،كاهش‌اب‌تا محدوده خاصی برروی تمامی سطح سفره محسوس خواهد بود. به همین جهت‌برای هر چاه یا قناتی كه فعلا آب آن برداشت میشود، حریمی در نظر گرفته میشود.‌به عنوان نمونه اگر چاه یا قناتی در یك سفره كه چاه ویا قنات دیگری در ان قبلا فعال بوده،حفر گردد ، باید برای آنها تعیین حریم گردد،این‌حریم‌در گذشته به صورت محلی وبه شكل عرف‌و ‌باشیوه‌های‌خاصی انجام ‌می‌گردید اما امروزه در ارتباط با‌كمیت وكیفیت آب ونوع  وعمق وضخامت سفره ،نوع‌موتور(از‌نظر قدرت وتوان)مربوط به دو منبع استحصال آب ‌با نظر اداره‌آب‌های زیر زمینی محل از روشهای محلی واز روی تخمین تعیین می‌شود .چرا كه با‌توجه به تجربه قبلی كارشناس ،حریم 500متر تا 5000 متر یا بیشتر وكمتر اعلام می‌شود.اما درین تحقیق سعی گردیده كه با توجه به برداشت شدید وبی رویه آبهای زیر زمینی در ایران و تاحدودی عدم تغذیه مناسب آن از یكسو،وآلودگی شدید آبهای زیر زمینی در مخروط های افكنه (تمام شهر هایی كه بر روی مخروط های افكنه قرار گرفته‌اند نظیر تهران ،كرج،قزوین،ورامین ،سمنان. و ده‌هاشهر دیگر..)،حریم چاهها به روش علمی  با‌آخرین دستاوردها درین زمینه ، تعیین می‌گردد .این روشها كاربردی بوده ومی‌تواند‌الگویی نو برای محاسبه حریم  تمامی منابع آبی ‌به ویژه چاه باشد. فهرست مطالب چكیده 1- مقدمه 2-حریم چاه 1-2 حریم چاه از نظر برداشت آب الف :‌ رابطة دوپویی و تیم    برای سفره های آزاد برای سفره های تحت فشار ج – روش استفاده از منحنی های تراز آب در اطراف چاه 2-2 حریم چاه از نظر آلودگی (شعاع تأثیر آلودگی ) الف – تعیین خط 50 روز 1 – الف – روش سیلندری 2 – الف – روش دوپویی 1 – 2 – الف – در سفره های تحت فشار 2 – 2 – الف – در سفره های آزاد 3- پیشنهاد 4- منابع  
 • مدیریت| پاورپوینت مديريت ريسك
 • پاورپوینت مديريت ريسك شناسه محصول :96008 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 119 حجم فایل: 652.7646484 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت مديريت ريسك   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 86   اهداف…

 • معماری|پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر
 • پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر شناسه محصول :72864 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.887695313 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر…

 • علوم اجتماعی|بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی
 • بررسی قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی شناسه محصول :65688 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود بررسی  قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی الف…

 • علوم تربیتی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس و نگرش شغلی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس و نگرش شغلی شناسه محصول :95435 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 78.89257813 مگابایت دانلود…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت ارتباط میان فردی چیست
 • پاورپوینت ارتباط میان فردی چیست شناسه محصول :90429 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 0.268554688 مگابایت دانلود پاورپوینت ارتباط میان فردی چیست   پاورپوینت ارتباط میان فردی…

 • معماری|پاورپوینت مجموعه فرهنگی ژرژ پمپیدو
 • پاورپوینت مجموعه فرهنگی ژرژ پمپیدو شناسه محصول :94634 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 1181.899414 مگابایت دانلود پاورپوینت مجموعه فرهنگی ژرژ پمپیدو   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.