روان شناسی|مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی شناسه محصول :52792 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 342 حجم فایل: 0.067382813 مگابایت

دانلود

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی چكیده: در‌این پژوهش به بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشانسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد سوالهای‌این پژوهش آن بوده است كه آیا بین سلامتی روانی دانشكده علوم تربیتی با دانشجویان علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد ؛ و سوال دوم به‌این شكل بود كه آیا بین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشگاه علوم تربیتی روا نشناسی با دانشجویان پسر دانشگاه علوم پایه تفاوتهای معنا داری وجود دارد ؛‌و سوال سوم به‌این شكل بود كه آیا بین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه علوم تربیتی با دانشجویان دختر علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ و سوال چهارم به‌این مورد پرداخته بود كه آیا بین سلامتی روانی دانشجویان دختر دو دانشكده با دانشجویان پسردو دانشكده تفاوت معنی داری وجود دارد؟ جامعه آماری‌این پژوهش همه دانشجویان دودانشكده بود كه از بین‌این دانشجویان دو دانشكده تعداد 100 نفر به ‹‹ عنوان نمونه، از هر دو دانشكده با روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شد ابزار گرد آوری اطلاعات در‌این پژوهش عبارت بود از آزمون سلامت روانی (scl-90-R). روش تحقیق در‌این پژوهش روش همبستگی بود. ـ آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سولات در‌این پروژهش حاكی از آن است كه ارتباط معنی داری بین سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و علوم پایه وجود نداشت و در مورد سوال دوّم و سوم هم سلامت روانی دانشجویان پسر و دانشجویان دختر دو دانشكده هم نتیجه مانند سوال اول بود یعنی تفاوت معنای داری بین سلامت روانی آنها وجود نداشت ولی در مورد سوال چهارم نتیجه بر عكس بود یعنی‌اینكه تفاوت معنای داری بین سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشكده در مقایسه با دانشجویان پسر دو دانشكده وجود داشت به‌این معنی كه سلامت روانی دانشجویان پسر دو دانشكده بیشتر از سلامت روانی دانشجویان دختر دو دانشكده بوده است.   فهرست مطالب: فصل اوّل: 1-   مقدمه 2-   بیان مسئله و سوالهای پژوهشی و اهداف پژوهش 3-   اهمیت و ضرورت پژوهش 4-   متغیرها و تعاریف مفهومی‌و عملیات آنها 5-   خلاصه مباحث مطرح شده فصل دوم: 6-   تاریخچه بهداشت روانی 7-   پیشینه  تحقیق 8-   تعریف سلامت روانی و نظریه های ارائه شده 9-   عوامل موثر در سلامت روانی انسان 10-هدف اصلی بهداشت روانی و دیدگاههای روان تحلیگری و انسانگری در مورد بهداشت روانی 11-الگوی شخصیت سالم از دی دگاه پرلز 12-دیدگاه اریسكون در مورد مشخصات افراد سالم 13-دیدگاه انجمن ملی بهداشت جهان درباره افراد دارای سلامت ذهنی و روانی 14-دیدگاه نظرهای نظری دربارة سلامت روانی   الف ـ نظریه سیستم ها   ب ـ ودیكود اكولوژیكی   ج ـ مفهوم تعادل حیاتی فصل سوم:‌ روش تحقیق طرح تحقیق انتخاب نمونه یا نمونه گیری جامعه آماری تعداد ونمونه روش نمونه گیری معرفی ابزار پژوهش و پایایی آنها و روش جمع آماری اطلاعات و روش آماری فصل چهارم:‌ تجزیه و تحلیل آماری فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری منابع
 • کامپیوتر|پاورپوینت نكات مفید كار در محیط دلفی
 • پاورپوینت نكات مفید كار در محیط دلفی شناسه محصول :90094 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 0.01171875 مگابایت دانلود پاورپوینت نكات مفید كار در محیط دلفی   چکیده:…

 • علوم انسانی|پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی
 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی شناسه محصول :69948 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 5 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 0.021484375 مگابایت دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی هدف: تفکیک دانش آموزان دبیرستانی…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تأکید بر حوزه نفتی
 • پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تأکید بر حوزه نفتی شناسه محصول :98691 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 1378.456055 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • کامپیوتر|رای گیری الکترونیکی به زبان php
 • رای گیری الکترونیکی به زبان php شناسه محصول :54628 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 1.350585938 مگابایت دانلود رای گیری الکترونیکی به زبان php   تار جهان گستر…

 • مدیریت|پاورپوینت جامع با موضوع فنون مذاکره
 • پاورپوینت جامع با موضوع فنون مذاکره شناسه محصول :100038 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 1804.463867 مگابایت دانلود پاورپوینت جامع با موضوع فنون مذاکره – شامل 72 اسلاید…

 • روان شناسی|پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی
 • پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی شناسه محصول :96523 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 4288.507813 مگابایت دانلود پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی   پاورپوینت طرحواره محرومیت هیجانی شامل 41…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *