روان شناسی|رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین

رابطه بین رضایتمندی شغلی و میزان افسردگی كاركنان شركت فرش زیبا نقش ساوین شناسه محصول :50697 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 105 تعداد بازدید : 525 حجم فایل: 0.4296875 مگابایت

دانلود

هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و میزان افسردگی در بین كارگران شركت فرش زیبا نقش می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی است. در این پژوهش ، محقق با ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل به محاسبه ضریب همبستگی بین آن‌ها می‌پردازد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان و كارگران شركت فرش زیبا نقش می‌باشند ،‌كه تعداد آن‌ها 74 نفر می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش طبق جدول مورگان شامل 60 نفر از کارکنان و كارگران شركت فرش می‌باشند. ابزار اندازه‌گیری و انجام این پژوهش پرسشنامه است .از دو پرسشنامه رضایت شغلی و تست افسردگی بك در این تحقیق استفاده‌شده است. این پرسشنامه به‌ صورت میدانی در میان کارمندان و كارگران شركت فرش زیبا نقش  توزیع‌ شده است . ابتدا توسط محقق توضیح مختصری راجع به پرسشنامه‌ها به کارمندان داده شد . بعد از تکمیل توسط کارمندان، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند . تحقیقات نشان داده است که افرادی که دارای سطح توقع پایینی هستند نسبت به افرادی که دارای سطح توقع بالایی هستند خیلی کمتر دچار ناخشنودی شغلی می‌گردند و به دنبال آن دچار حالات افسردگی و از این گذشته عواملی مانند میزان درآمد فرد، میزان تحصیلات و نوع رابطه کارفرما و کارگر نیز می‌تواند رضایت شغلی را تحت‌الشعاع قرار دهد پس نباید انتظار داشت که عدم رضایت شغلی همیشه باعث افسردگی می گردد. فهرست مطالب فصل اول كلیات تحقیق چكیده. 2 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسأله. 3 1-3- اهمیت مسأله و ضررت پژوهش…. 4 1-4- اهداف تحقیق.. 6 1-5- فرضیه های پژوهش…. 6 1-6- متغیرهای پژوهش…. 7 1-6-1- متغیر مستقل:7 1-6-2- متغیر وابسته:7 1-6-3- متغیر تعدیل کننده:7 1-6-4- متغیر کنترل:7 1-7- روش انجام كار. 7 1-8-جامعه و حجم نمونه تحقیق.. 7 1-9-ابزار پژوهش…. 8 1-10- تعاریف و اصطلاحات… 8 فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه. 11 2-2- بخش اول: تعریف اصطلاحات… 12 2-2-1- تعریف کار. 12 2-2-2- تعریف شغل.. 12 2-2-3- تعریف رضایت شغلی.. 13 2-2-4- تعریف افسردگی.. 13 2-2-5- تعریف «شغل‏»15 2-2-6-تعریف «رضایت ‏شغلى‏»15 2-2-7- نظریه های رضایت شغلی:17 2-2-8- نظریه امید و انتظار. 18 2-2-9- عوامل موثر بر رضایت شغلی :19 2-2-10- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:21 2-2-11- رضایت شغلی و عملکرد :23 2-2-12- اندازه گیری رضایت شغلی :24 2-2-13- تعهد سازمانی :25 2-3- بخش دوم: رضایت شغلی.. 26 2-3-1- ماهیت رضایت شغلی.. 27 2-3-2- رضایت شغلی و ترک خدمت و عوامل موثر بر آن.. 29 2-3-3- اشتغال موفقیت آمیز به کار. 32 2-3-4- سازش شغلی.. 32 2-3-5- انگیزش شغلی.. 33 2-3-6- موفقیت شغلی.. 33 2-3-7- رضایت شغلی.. 33 2-3-8- عملکردهای مفید در جهت رضایت از شغل.. 34 2-3-9- سیاست ارزیابی عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر رضایت شغلی.. 34 2-3-10- نظریه های رضایت شغلی:36 2-3-11- ارتباط انگیزش – عملکرد – رضایت…. 38 2-3-12- سنجش رضایت شغلی.. 38 2-3-13- تعهد سازمانی :39 2-3-14- خشنودی شغلی.. 41 2-3-15- ناخشنودی شغلی و پیامدهای آن.. 42 2-3-16- انگیزش كارگر و كارمند، کارگر چه کسی است ؟. 42 2-3-17- برنامه ریزی برای کار رضایتمندانه. 43 2-3-18- خود آگاهی و عزت نفس…. 45 2-3-19- اصول افزایش کسب اطلاعات شغلی.. 45 2-3-20- انگیزش شغلی.. 45 2-4- بخش سوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع.. 46 2-4-1- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع در داﺧﻞ از ﮐﺸﻮر. 46 2-4-2- ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر. 50 2-5- ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ…. 53 فصل سوم روش تحقیق 3-1- مقدمه. 55 3-2- روش پژوهش…. 55 3-3- جامعه آماری… 56 3-4- نمونه آماری… 56 3-5- روش نمونه گیری… 57 3-6- ابزار اندازه گیری… 57 3-7- ابزار جمع اوری اطلاعات… 58 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 4-1-آمار توصیفی.. 61 4-2- آزمون فرضیات… 62 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 5-1- نتیجه گیری… 73 5-2- برسی نتایج تحقیق.. 74 5-3- پیشنهادهای كاربردی تحقیق.. 76 5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 76 5-5- محدودیت های پژوهش…. 77 منابع :78 الف- منابع فارسی.. 78 ب- منابع لاتین.. 79 ضمائم: پرسشنامه. 81 میزان افسردگی بك….. 81 پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث… 86 Abstract 89
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها
 • پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها شناسه محصول :84689 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 0.130859375 مگابایت دانلود پاورپوینت آموزش عالی و بیکاری تحصیلکرده ها در…

 • فنی و مهندسی|بررسی متالورژی پودر
 • بررسی متالورژی پودر شناسه محصول :64020 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود بررسی متالورژی پودر پیشگفتار: یكی از شاخه‌های علم متالورژی كه دز…

 • مهندسی کشاورزی|بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان
 • بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان شناسه محصول :64096 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.995117188…

 • علوم انسانی|پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو
 • پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو شناسه محصول :70155 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 0.094726563 مگابایت دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژهانریکو و…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ترمینال جنوب
 • پاورپوینت تحلیل ترمینال جنوب شناسه محصول :85107 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 279 حجم فایل: 12.65722656 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ترمینال جنوب ،در حجم 53 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک…

 • معماری|پاورپوینت تحليل يك ويلاي مسكوني به سبک انرژی
 • پاورپوینت تحليل يك ويلاي مسكوني به سبک انرژی شناسه محصول :93236 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 166 حجم فایل: 1649.167969 مگابایت دانلود پاورپوینت تحليل يك ويلاي مسكوني به سبک انرژی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *