روان شناسی|بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر غنی

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر غنی شناسه محصول :52386 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت

دانلود

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و جوانان قشر فقیر و دختران نوجوان و جوان قشر غنیچكیده:در این پژوهش یك گروه بیست نفری از نوجوانان و جوانان قشر فقیر جامعه و یك گروه بیست نفری از نوجوانان و جوانان قشر غنی جامعه انتخاب شده‌اند و با استفاده از یك طرح پژوهشی از نوع علمی و مقایسه‌ای از نظر میزان افسردگی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند. افسردگی افراد با استفاده از مقیاس افسردگی بك سنجیده شد و نمرات افسردگی به دست آمده به عنوان شاخصی از میزان افسردگی و نیز به عنوان داده‌های خام پژوهش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ازآنجا كه هدف پژوهش مقایسه دو گروه فوق از نظر میزان افسردگی بود داده‌های یاد شده با استفاده از روش مقایسه میانگین‌ها تجزیه و تحلیل شد و در نهایت این نتیجه بدست آمد كه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان قشر فقیر بیش از نوجوانان و جوانان قشر غنی است.فهرست مطالب: چكیده فصل اول مقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشاهداف پژوهشفرضیه پژوهشتعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهشتعریف اصطلاحات مهم   فصل دوم پیشینه پژوهشمقدمهرابطه فقر با مشكلات روانی – اجتماعیرابطه فقر با اختلالات روانی بویژه افسردگی فصل سوم روش پژوهشطرح كلی و روش اجرای پژوهش  جامعه آماری جمعیت نمونه و روش نمونه‌برداریروش جمع‌آوری داده‌ها و ابزار اندازه‌گیری  مقیاس افسردگی بكمعرفی آزمونپرسشنامه محقق ساختهروش اجرای پرسشنامهروش نمره‌گذاریاعتبار تست افسردگی بكروایی مقیاس افسردگی بك در ایرانروش تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل چهارم یافته‌های پژوهشیافته‌های پژوهشآزمون فرضیه پژوهش فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیریبحث و نتیجه‌گیریمحدودیتهای پژوهشمنابعپیوست
 • زبان و ادبیات فارسی|پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه
 • پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه شناسه محصول :72140 موضوع : زبان و ادبیات فارسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 131 تعداد بازدید : 530 حجم فایل: 0.353515625 مگابایت دانلود سیاست نامه و قابوس…

 • روان شناسی|پاورپوینت پرورش اخلاق در فرزندان
 • پاورپوینت پرورش اخلاق در فرزندان شناسه محصول :85495 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 279 حجم فایل: 2.1171875 مگابایت دانلود پاورپوینت پرورش اخلاق در فرزندان   پاورپوینت پرورش اخلاق در…

 • علوم انسانی|پاورپوینت نظریه هرم هدف گذاری
 • پاورپوینت نظریه هرم هدف گذاری شناسه محصول :102788 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 4132.501953 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه هرم هدف گذاری   پاورپوینت نظریه هرم هدف…

 • داروسازی|پاورپوینت كلياتی درمورد درمانهای فيزيكی و داروئی در بيماريهای تخصصی
 • پاورپوینت كلياتی درمورد درمانهای فيزيكی و داروئی در بيماريهای تخصصی شناسه محصول :96887 موضوع : داروسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 851 حجم فایل: 274.7861328 مگابایت دانلود پاورپوینت كلياتی درمورد درمانهای فيزيكی و…

 • اقتصاد|مبانی و پیشینه نظری سازمان امورمالیاتی
 • مبانی و پیشینه نظری سازمان امورمالیاتی شناسه محصول :68132 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 0.129882813 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری سازمان امورمالیاتی توضیحات: فصل دوم مقاله…

 • علوم انسانی|مبانی نظری سبک های مقابله
 • مبانی نظری سبک های مقابله شناسه محصول :70245 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 0.068359375 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های مقابله توضیحات: فصل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *