روان شناسی|بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر

بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر شناسه محصول :50644 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 591 حجم فایل: 0.375976563 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه استرس شغلی در بین دانشجویان دختر و پسر ترم آخر رشته های روانشناسی، حقوق، و الهیات دانشگاه سال تحصیلی 93-92 است. روش مورد استفاده توصیفی و استنباطی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته های روانشناسی، حقوق، و الهیات دانشگاه  است که به صورت نمونه گیری تصادفی 100 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استرس شغلی در بین دانشجویان با 34 گویه است. نتایج آماری نشان داد كه استرس شغلی بین دانشجویان زن و مرد تفاوتی ندارد. همچنین استرس شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل نیز با هم یكسان است.اما استرس شغلی در بین دانشجویان ترم آخر با توجه به رشته تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد. یعنی استرس شغلی دانشجویان رشته های مختلف با یكدیگر متفاوت است. فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش… 1 1-1- مقدمه2 1-2- بیان مسئله3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4 1-4- اهداف پژوهش5 1-4-1- هدف کلی:5 1-4-2- هدف های جزئی:5 1-5- فرضیه های پژوهش6 1-5-1- فرضیه اصلی6 1-5-2- فرضیه های جزئی6 1-6- سوالات پژوهش7 1-6-1- سوال اصلی پژوهش7 1-6-2- سوالات فرعی7 1-7- تعاریف واژه های نظری و عملیاتی7 فصل دوم: ادبیات پژوهش… 8 2-1- بخش اول: مباحث نظری9 2-1-1- تاریخچه مطالعات مربوط به فشارهای عصبی و روانی9 2-1-2- استرس و گرایش های آن:12 2-1-3- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی:15 2-1-4- تغییرات عمده در زندگی به عنوان عوامل موثر بر بروز فشارهای عصبی و روانی:15 2-1-5- درگیری های زندگی روزانه، منبعی جهت ایجاد فشارهای عصبی و روانی:20 2-1-6- تفاوت های فردی و فشارهای عصبی و روانی20 2-1-7- شخصیت و فشار های عصبی و روانی:21 2-1-8- عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی ( فشارزاهای شغلی):24 2-1-9- عدم امنیت شغلی:26 2-1-10- حمایت اجتماعی:32 2-2- بخش دوم: پیامدهای فشارهای عصبی و روانی34 2-2-1- پیامدهای فردی36 2-2-2- پیامد های سازمانی فشارهای عصبی و روانی:40 2-2-3- تقویت ایمان، معتقدان مذهبی و تفکر هدفمند و آرمانگرا:41 2-2-4- تسلط بر موقعیت ها و شرایط محیطی فشارزا:42 2-2-5- خود خواهی دیگر خواهانه و احساس مفید بودن:42 2-2-6- هدف جو بودن :42 2-2-7- ورزش و تمرینات جسمانی:43 2-2-8- رژیم غذایی مناسب:43 2-2-9- استرس شغلی، از افسانه تا واقعیت45 2-2-10- منابع اصلی استرس46 2-2-11- منابع استرس56 2-3- توصیه و راه‌حل‌های استرس‌زدا59 2-4- بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده66 2-4-1- تحقیقات انجام شده در داخل:66 2-4-2- تحقیقات انجام شده در خارج76 فصل سوم: روش تحقیق.. 82 3-1- مقدمه83 3-2- پیمایش83 3-3- جامعه آماری تحقیق83 3-4- روش نمونه گیری83 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات83 3-6- روایی واعتبارپرسشنامه83 3-6-1- پایایی84 3-6-2- اعتبار و روایی84 3-6-3- شیوه نمره گذاری پرسشنامه84 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها84 3-8- روش و نحوه اجرای پژوهش85 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 86 4-1- مقدمه87 4-2- جنسیت:88 4-3- وضعیت تاهل:89 4-4- رشته تحصیلی:89 4-5- جدول توافقی جنسیت و رشته تحصیلی:90 4-6- استرس شغلی:91 4-7- مقایسه استرس شغلی بر اساس جنسیت:92 4-8- مقایسه استرس شغلی بر اساس وضعیت تاهل:93 4-9- مقایسه استرس شغلی بر اساس رشته تحصیلی:94 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 95 5-1- مقدمه96 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها96 5-3- نتیجه یافته ها97 5-4- پیشنهادات97 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:97 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی98 5-4-3- پیشنهادات کابردی98 محدودیت های پژوهش99 5-4-4- محدودیت در دسترس پژوهشگر99 5-4-5- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر99 منابع و مــآخذ.. 100 الف) منابع فارسی101 ب) منابعلاتین107 ج) منابع اینترنتی لاتین108 ضمائــــــم. 109 پرسشنامه110 Abstract112  فهرست جداول جدول2.1: رویدادهای زندگی فشارزا از هولمز و راهه (1367)16 جدول2.2: مقایسه رویدادهای عمده فشارزا در تحقیقات مختلف19 جدول2.3: عامل های فیزیکی استرس در محیط کار:30 جدول2.4: خلاصه ای از پیامدهای فردی استرس40 جدول2.5: درجه بندی استرس حوادث زندگی هولمزوراهه(منبع سارافینو 2006، ص 164)58 جدول 4.1: توزیع فراوانی جنسیت88 جدول 4.2:توزیع فراوانی وضعیت تاهل89 جدول 4.3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی89 جدول 4.5: جدول توافقی جنسیت و رشته تحصیلی90 جدول 4.6: تحلیل توصیفی متغیر استرس91 جدول 4.7: مقایسه استرس شغلی بر اساس جنسیت92 جدول 4.8: مقایسه استرس شغلی بر اساس وضعیت تاهل93 جدول 4.9: مقایسه استرس شغلی بر اساس رشته تحصیلی94 جدول 4.10: مقایسه میانگین رشته های الهیات، حقوق و روانشناسی94  فهرست نمودارها نمودار2.1: گرایش پاسخ نسبت به استرس13 نمودار2.2: گرایش تاثیر متقابل نسبت به استرس14 نمودار2.3: سطح بهینه فشارهای عصبی و روانی15 نمودار2.4: جنبه های شیمیایی (جسمانی ) استرس37 نمودار4.1: توزیع فراوانی جنسیت88 نمودار4.2: توزیع فراوانی جنسیت89 نمودار4.3: تحلیل توصیفی متغیر استرس91
 • معماری|پاورپوینت تحلیل تئاتر مجموعه فرهنگی Kunshan چین
 • پاورپوینت تحلیل تئاتر مجموعه فرهنگی Kunshan چین شناسه محصول :97543 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 10.89 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل تئاتر مجموعه فرهنگیKunshan در قالب…

 • مدیریت|پاورپوینت اصول برنامه ریزی در مدیریت سازمانی
 • پاورپوینت اصول برنامه ریزی در مدیریت سازمانی شناسه محصول :90936 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 0.249023438 مگابایت دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی در مدیریت سازمانی تعیین ماموریت…

 • مدیریت|پاورپوینت ارزش های کار
 • پاورپوینت ارزش های کار شناسه محصول :85403 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 1.423828125 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت ارزشهای کار   دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی
 • پاورپوینت سنگ و انتخاب آن برای دیوارهای سنگی شناسه محصول :74137 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.370117188 مگابایت دانلود پاورپوینت سنگ و انتخاب آن برای…

 • حسابداری|پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری
 • پاورپوینت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و دیگر شرکت های سرمایه گذاری شناسه محصول :90243 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 254 حجم فایل: 0.651367188 مگابایت دانلود پاورپوینت صندوق های سرمایه…

 • تاریخ|پاورپوینت تاریخ مصر باستان
 • پاورپوینت تاریخ مصر باستان شناسه محصول :91121 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 479 حجم فایل: 1.58984375 مگابایت دانلود پاورپوینت تاریخ مصر باستانصاحب نظران هنرومعماری مصر را به ۳ دوره تاریخی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *