روان شناسی|بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی

بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی شناسه محصول :52384 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 153 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 0.098632813 مگابایت

دانلود

بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادیچكیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشی از نوع مقایسه‌ای بود و از طیق نمونه‌گیری در دسترس و تصادفی 60 متر جانباز و افراد عادی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالی عزت‌نفس آیزنگ بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن عزت‌نفس جانبازان در مقایسه با افراد عادی ردو فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتیجه حاصل شد، بین عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی تفات معنادار و محسوسی وجود ندارد.فهرست مطالب:عنوان                                                                                                                 صفحهچكیده فصل اول- طرح تحقیقمقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. 3اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………… 5هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………………. 9تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………….. 10 فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیقمقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 12خود و تعاریف آن……………………………………………………………………………………. 13نظریه‌های خود در روانشناسی………………………………………………………………….. 20احترام به خود: احساس ارزشمندی……………………………………………………………. 23پذیرش (خود، دیگران، طبیعت)…………………………………………………………………… 25ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن…………………………………………………………….. 26گرایش به پایداری درونی………………………………………………………………………….. 27وجود خودپنداشت……………………………………………………………………………………. 28آیا انسان دارای دو نفس است…………………………………………………………………… 33تحقیر و تجلیل نفس………………………………………………………………………………….. 34تعریف عزت نفس…………………………………………………………………………………….. 36اهمیت عزت نفس……………………………………………………………………………………… 38عزت نفس از نظر روانشناسان………………………………………………………………….. 41نظریات مربوط به عزت نفس…………………………………………………………………….. 42منشاء و طبیعت عزت نفس ……………………………………………………………………….. 44اعتماد به نفس: احساس سودمندی…………………………………………………………….. 48ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ایده‌آل……………………………………………… 51تفاوت عزت با احساس عزت……………………………………………………………………… 54اسلام و عزت نفس…………………………………………………………………………………… 56عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی………………………………………………………….. 60از عزت نفس بالا یا پائین چه چیز استنباط می‌شود………………………………………. 63عزت نفس و مناعت طبع……………………………………………………………………………. 67رشد عزت نفس……………………………………………………………………………………….. 70شرایط اساسی عزت نفس…………………………………………………………………………. 72آثار عزت نفس…………………………………………………………………………………………. 78احساس عزت نفس…………………………………………………………………………………… 81منابع عزت نفس……………………………………………………………………………………….. 82اركان عزت نفس………………………………………………………………………………………. 83ابعاد اعتماد وعزت نفس……………………………………………………………………………. 86تظاهرات عزت نفس………………………………………………………………………………….. 87حقایقی چند در مورد عزت نفس………………………………………………………………… 88تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس……………………………………………………… 89توصیه‌هائی در جهت حصول به اعتماد و اتكا به نفس………………………………….. 93تعریف جانباز…………………………………………………………………………………………… 95توصیف جانبازان انقلاب اسلامی از دیدگاه مردم…………………………………………. 97خصوصیات جانباز…………………………………………………………………………………… 99انتظارات جانباز……………………………………………………………………………………….. 100خصوصیات و نیازهای جامعه جانبازان……………………………………………………… 101شناخت جانباز…………………………………………………………………………………………. 106هدف جانباز…………………………………………………………………………………………….. 107چگونگی مقابله با مشكلات (معلولین و جانبازان)………………………………………….. 108اهمیت تصویر ذهنی درافراد جانباز……………………………………………………………. 111عوامل اهمیت مطالعه تصویر ذهنی در افراد جانباز………………………………………. 112علل ایجاد مشكل در جانباز……………………………………………………………………….. 116تحلیل مبانی روان‌شناختی جانباز مبتنی بر هدف…………………………………………… 116تحقیق انجام شده در زمینه جانبازان………………………………………………………….. 121آزمون عزت نفس آیزنگ…………………………………………………………………………… 121 فصل سوم- روش تحقیقطرح تحقیق………………………………………………………………………………………………. 124جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 124نمونه منتخب……………………………………………………………………………………………. 125روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………… 125ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………. 125شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنگ…………………………………………….. 126اعتبار پرسشنامه عزت نفس آیزنگ…………………………………………………………….. 126روشهای آماری پژوهش…………………………………………………………………………… 126 فصل چهارم- نتایج تحقیق1-   یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………….. 1292-   یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه………………………………. 130فصل پنجم- بحث ونتیجه‌گیری1- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………….. 1322- نتیجه پژوهش…………………………………………………………………………………….. 1333- محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 1334- پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 133منابع………………………………………………………………………………………………………. 135 پیوستهاجدول نمرات عزت‌نفس جانبازان………………………………………………………………… 138جدول نمرات عزت‌نفس افراد عادی…………………………………………………………….. 139پرسشنامه عزت نفس آیزنگ……………………………………………………………………… 140پاسخ‌نامه عزت نفس آیزنگ……………………………………………………………………….. 143 فهرست جدولها:جدول 1-4- یافته‌های توصیفی نمرات عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی………… 129جدول 2-4- نتایج آزمون T مستقل برای عزت نفس جانبازان و افراد عادی…… 130 فهرست نمودار:نمودار 1-4میانگین نمرات عزت نفس جانبازان و افراد عادی…………………………………………. 129
 • معماری|پاورپوینت تحلیل ساختمان مسکونی مهرآباد اصفهان
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان مسکونی مهرآباد اصفهان شناسه محصول :97667 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 2239.734375 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل ساختمان مسکونی مهرآباد واقع در اصفهان…

 • معماری|مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی
 • مفهوم برنامه‌ریزی بر طراحی شناسه محصول :55994 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 0.043945313 مگابایت دانلود پایان نامه کارشناسی با موضوع " مفهوم برنامه‌ ریزی بر طراحی "…

 • فنی و مهندسی|طراحی مجتمع بورس مشهد
 • طراحی مجتمع بورس مشهد شناسه محصول :101922 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 118 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 2985.483398 مگابایت دانلود طراحی مجتمع بورس مشهد   فایل دانلود حاوی یک فایل…

 • روان شناسی|پاورپوینت مهارتهاي تفكر و حل مساله
 • پاورپوینت مهارتهاي تفكر و حل مساله شناسه محصول :101577 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 837.3310547 مگابایت دانلود پاورپوینت مهارتهاي تفكر و حل مساله   بخشی از…

 • حسابداری|آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84 شناسه محصول :51770 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 371 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت…

 • معماری|پاورپوینت اصول و مبانی طراحی فرودگاه
 • پاورپوینت اصول و مبانی طراحی فرودگاه شناسه محصول :68647 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 77 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 2.1171875 مگابایت دانلود پاورپوینت اصول و مبانی طراحی فرودگاه پاورپوینت اصول و مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *