روان شناسی|بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر شناسه محصول :52367 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 393 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت

دانلود

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دخترچكیدهپژوهش حاضر به منظور بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پی رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر دختر و پسر (30 پسر و 30 دختر ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه کنار امدن لازاروس بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش T مستقل مورد بررسی قرار گرفت و بعد از انجام این پژوهش و با توجه به تجزیه و تحلیل ابزار پژوهشی، به این نتیجه دست یافتیم که تنها در برخی مقیاس ها آن هم نه در حد اطمینان کامل تفاوت به چشم می خورد. بنابراین دو فرضیه پژوهش مورد قبول واقع نشد و به این نتیجه دست یافتیم که بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین بین میزان تحمل استرس دانشجویان پسر و دختر رشته روانشناسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.فهرست مطالب:چكیدهفصل اولمقدمه. 1بیان مسئله 5اهداف پژوهش 8هدف کلی 8هدف فرعی.. 8سوال پژوهش: 8فرضیه های پژوهش…. 8اهمیت و ضرورت پژوهش 9تعاریف نظری.. 9تعاریف عملیاتی.. 10فصل دوممقدمه 12مفهوم استرس 12نکات ضروری در مورد مفهوم فشار عصبی.. 15مدل های استرس…. 161) مدل مبتنی بر محرك… 172) مدل مبتنی بر تاثیر متقابل.. 183) الگوی جنبه پردازی.. 20روشهای پیشگیری از ایجاد استرس…. 21الف- واكنشهای استرس كلی  هستند. 22ب- واكنشهای استرسی اقتصادی  هستند. 23ج- طرح ده یا خود به خودی بودن واكنشهای استرس…. 24د- واكنشهای استرس برانگیزاننده هیجان اند. 25سه الگوی هیجانی بسیار با اهمیت 251- خشم.. 252- ترس…. 253- اضطراب… 26هـ- واكنشهای استرسی تعیین كننده های داخلی و خارجی دارند. 26استرس به عنوان پاسخ درونی.. 26مقابله با استرس…. 291- شبکه روابط اجتماعی.. 292- مهارتهای حل مشکل.. 293- اعتقادات خانوادگی و فردی.. 304- منابع مالی.. 305- سلامتی ، انرژی ، ویژگی های اخلاقی و شخصیتی. 30انواع روشهای مقابله. 301-راهبردهای ابزاری.. 302-راهبردهای درون روانی.. 303-مهار فعالیت… 304-جستجوی اطلاعات… 30شیوه های مقابله. 31مکانیزم های دفاعی 31رفتارهای غیر انطباقی.. 31پی پروایی.. 31اجتماعی شدن.. 31برخورد منفعلانه. 31اقدامات در جهت کنترل استرس…. 31تغییر در تفکر. 32رژیم غذایی.. 32ورزش و تمرینات منظم روزانه 33تنفس ، یوگا 33خواب… 34اوقات فراقت و تفریح 35عقاید. 35سیستم حمایتی.. 36شوخی.. 37انحراف ذهن.. 38بیانات شخصی خود آفرین 38روشهای کنار آمدن با استرس…. 38روش مستقیم 39کنار آمدن دفاعی 39منابع لازم برای مبارزه با استرس 39ادبیات نظری 40راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی.. 41دیدگاه روانشناسی.. 45شخصیت نوع اول 45دومین نوع شخصیت… 45سومین نوع شخصیت… 46پیشینه تحقیق.. 47فصل سومروش تحقیق.. 53جامعه آماری.. 53نمونه پژوهش…. 53ابزار پژوهش…. 53چگونگی جمع اوری اطلاعات… 54تجزیه و تحلیل داده ها 54فصل چهارمجدول شماره 1 : فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان.. 55جدول شماره 2 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس…. 55جدول شماره 3 : تعداد شرکت کننده و نمرات تجربه استرس…. 56جدول شماره 4 : تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه. 56جدول شماره 5 : شاخص های آماری محاسبه شده برای دانشجویان پسر و دختر. 57جدول شماره 6 : آزمون T و تفاوت میانگین.. 58جدول شماره 7 : تحلیل واریانس یکطرفه و مقایسه ی دانشجویان پسر و دختر. 59جدول شماره 8 : بررسی مقیاس کنار آمدن رویارویانه دانشجویان پسر و دختر. 61جدول شماره 9 : بررسی مقیاس دوری جویی دانشجویان پسر و دختر. 61جدول شماره 10 : بررسی مقیاس خویشتن داری دانشجویان پسر و دختر. 62جدول شماره 11 : بررسی مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی دانشجویان پسر و دختر. 63جدول شماره 12 : بررسی مقیاس مسئولیت پذیری دانشجویان پسر و دختر. 63جدول شماره 13 : بررسی مقیاس گریز – اجتناب دانشجویان پسر و دختر. 64جدول شماره 14 : بررسی مقیاس حل مدیرانه مسئله دانشجویان پسر و دختر. 64جدول شماره 15 : بررسی مقیاس ارزیابی مجدد مثبت دانشجویان پسر و دختر. 65فصل پنجمنتیجه گیری.. 66پیشنهادات 67محدودیت ها 67فهرست منابع.. 68ضمائمپرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس…. 69
 • روان شناسی|پاورپوینت مراحل رشد شخصیت در انسان
 • پاورپوینت مراحل رشد شخصیت در انسان شناسه محصول :85014 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 339 حجم فایل: 2.298828125 مگابایت دانلود پاورپوینت مراحل رشد شخصیت در انسان   پاورپوینت مراحل…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد شناسه محصول :66272 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 0.0703125 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع جامعه شناسی
 • پاورپوینت فصل اول کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع جامعه شناسی شناسه محصول :98525 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 177 حجم فایل:…

 • عمومی و آزاد|تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن
 • تحلیل علل حاشیه نشینی در خط چهارم حصاركرج و پیامدهای كالبدی و اجتماعی آن شناسه محصول :66753 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 0.353515625 مگابایت دانلود…

 • علوم انسانی|دانلود فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت
 • دانلود فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت شناسه محصول :69648 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود دانلود فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت این پرسشنامه خودگزارشی…

 • تربیت بدنی|تحقیق در مورد هندبال
 • تحقیق در مورد هندبال شناسه محصول :99826 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 434 حجم فایل: 4122.545898 مگابایت دانلود تحقیق در مورد هندبال   هندبال ورزشی گروهی است که دو…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *