روان شناسی|بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد

بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد شناسه محصول :52107 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 0.163085938 مگابایت

دانلود

موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور   25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقة فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد و در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند. برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد. فهرست مطالب چكیده فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 اهمیت و ضرورت كار……………………………………………………………………………………………………………. 5 فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………. 7  فصل دوم : سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 8 استرس و سندرم فرسودگی………………………………………………………………………………………………….. 9 افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 افسردگی زیست – شیمیایی…………………………………………………………………………………………………. 12 افسردگی واكنشی……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مدل سلیه از استرس………………………………………………………………………………………………………….. 16 افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 سرزنش خود……………………………………………………………………………………………………………………… 17 نومیدی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ترحم به خود ……………………………………………………………………………………………………………………… 19 معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است…………………………………………………………………………. 20 نظریه روانكاوی………………………………………………………………………………………………………………….. 21 نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………. 23 رویكرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………….. 24 تعریف………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 افسردگی واكنشی ………………………………………………………………………………………………………………. 26 افسردگی درون زاد…………………………………………………………………………………………………………….. 27 افسردگی روان زاد……………………………………………………………………………………………………………… 28 تشخیص و سنجش افسردگی………………………………………………………………………………………………. 29 اختلال افسردگی عمده…………………………………………………………………………………………………………. 30 اختلال افسرده خلقی…………………………………………………………………………………………………………… 31 علایم افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………… 33 چگونگی مقابله با افسردگی …………………………………………………………………………………………………. 34 روش های درمان افسردگی…………………………………………………………………………………………………. 35 روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده……………………………………………………………… 36 روش دو ستونی…………………………………………………………………………………………………………………. 36 درمان كوتاه مدت………………………………………………………………………………………………………………. 38 مشاوره و روان درمانی گروهی………………………………………………………………………………………….. 39 چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند………………………………………………………….. 39 چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر…………………………………………………………….. 40 خسارت استرس…………………………………………………………………………………………………………………. 42 روند استرس………………………………………………………………………………………………………………………. 43 نشانه های هیجانی افسردگی……………………………………………………………………………………………….. 44 به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم………………………………………………………………………. 47 دیدگاههای نظری درباره افسردگی ……………………………………………………………………………………… 49 تعریف امدادگر…………………………………………………………………………………………………………………….. 53 خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر…………………………………………………………………………………………. 53 تعریف كمكهای اولیه و امداد ……………………………………………………………………………………………….. 54 هدف ما از كمكهای اولیه………………………………………………………………………………………………………. 54 تعریف عملیات نجات……………………………………………………………………………………………………………. 55 تعریف دیگر امدادگر…………………………………………………………………………………………………………….. 55 تعریف كمك های اولیه…………………………………………………………………………………………………………. 55 بقیه ویژگی های یك امدادگر………………………………………………………………………………………………… 55 حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه………………………………………………………………………………………. 56 وظایف امدادگر……………………………………………………………………………………………………………………. 58 نحوه مراقبت از خود…………………………………………………………………………………………………………… 59 كنترل استرس…………………………………………………………………………………………………………………….. 59 واكنش به استرسها……………………………………………………………………………………………………………… 59 واكنش های دیررس…………………………………………………………………………………………………………….. 60 واكنش های شدید……………………………………………………………………………………………………………….. 61 مروری بر سابقه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 62 فصل سوم: طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 70 طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 71 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 72 نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 72 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 73 ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 74 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. 75  فصل چهارم: آمار……………………………………………………………………………………………………………….. 76 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………. 91 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………. 93 فرض صفر…………………………………………………………………………………………………………………………. 93 فرض خلاف……………………………………………………………………………………………………………………….. 93 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 94 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 95 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 97 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………… 98  منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 99 پیوست………………………………………………………………………………………………………………… 103 پرسشنامه
 • معماری|پاورپوینت معماری پایدار برای ساختمان های مدرن
 • پاورپوینت معماری پایدار برای ساختمان های مدرن شناسه محصول :102326 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 758.8242188 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری پایدار برای ساختمان های مدرن   بخشی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت روش تولید انواع بتن و افزودنی های بتن
 • پاورپوینت روش تولید انواع بتن و افزودنی های بتن شناسه محصول :98376 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 87 تعداد بازدید : 180 حجم فایل: 3973.765625 مگابایت دانلود پاورپوینت روش تولید انواع بتن…

 • روان شناسی|پیشینه و مبانی نظری کمرویی نوجوانان و خانواده و تعاملات آن
 • پیشینه و مبانی نظری کمرویی نوجوانان و خانواده و تعاملات آن شناسه محصول :86008 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 0.106445313 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری…

 • اقتصاد|پاورپوینت زندگینامه جان مینارد کینز
 • پاورپوینت زندگینامه جان مینارد کینز شناسه محصول :93544 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 204 حجم فایل: 437.3613281 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه جان مینارد کینز   پاورپوینت زندگینامه جان مینارد کینز…

 • روان شناسی|بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه
 • بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شناسه محصول :50675 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 86 تعداد بازدید : 548 حجم فایل: 0.41015625 مگابایت دانلود هدف از…

 • کامپیوتر|مقاله ترجمه شده الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده)
 • مقاله ترجمه شده الگوریتم TSFS بهبودیافته برای سرّی‌سازی امن دیتابیس(پایگاه داده) شناسه محصول :89061 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 370 حجم فایل: 0.715820313 مگابایت دانلود مقاله ترجمه شده الگوریتم TSFS…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *