روان شناسی|بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد

بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد شناسه محصول :52107 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 0.163085938 مگابایت

دانلود

موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور   25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقة فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد و در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند. برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد. فهرست مطالب چكیده فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 اهمیت و ضرورت كار……………………………………………………………………………………………………………. 5 فرضیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………. 7  فصل دوم : سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 8 استرس و سندرم فرسودگی………………………………………………………………………………………………….. 9 افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 افسردگی زیست – شیمیایی…………………………………………………………………………………………………. 12 افسردگی واكنشی……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مدل سلیه از استرس………………………………………………………………………………………………………….. 16 افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 سرزنش خود……………………………………………………………………………………………………………………… 17 نومیدی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ترحم به خود ……………………………………………………………………………………………………………………… 19 معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است…………………………………………………………………………. 20 نظریه روانكاوی………………………………………………………………………………………………………………….. 21 نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………. 23 رویكرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………….. 24 تعریف………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 افسردگی واكنشی ………………………………………………………………………………………………………………. 26 افسردگی درون زاد…………………………………………………………………………………………………………….. 27 افسردگی روان زاد……………………………………………………………………………………………………………… 28 تشخیص و سنجش افسردگی………………………………………………………………………………………………. 29 اختلال افسردگی عمده…………………………………………………………………………………………………………. 30 اختلال افسرده خلقی…………………………………………………………………………………………………………… 31 علایم افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………… 33 چگونگی مقابله با افسردگی …………………………………………………………………………………………………. 34 روش های درمان افسردگی…………………………………………………………………………………………………. 35 روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده……………………………………………………………… 36 روش دو ستونی…………………………………………………………………………………………………………………. 36 درمان كوتاه مدت………………………………………………………………………………………………………………. 38 مشاوره و روان درمانی گروهی………………………………………………………………………………………….. 39 چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند………………………………………………………….. 39 چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر…………………………………………………………….. 40 خسارت استرس…………………………………………………………………………………………………………………. 42 روند استرس………………………………………………………………………………………………………………………. 43 نشانه های هیجانی افسردگی……………………………………………………………………………………………….. 44 به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم………………………………………………………………………. 47 دیدگاههای نظری درباره افسردگی ……………………………………………………………………………………… 49 تعریف امدادگر…………………………………………………………………………………………………………………….. 53 خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر…………………………………………………………………………………………. 53 تعریف كمكهای اولیه و امداد ……………………………………………………………………………………………….. 54 هدف ما از كمكهای اولیه………………………………………………………………………………………………………. 54 تعریف عملیات نجات……………………………………………………………………………………………………………. 55 تعریف دیگر امدادگر…………………………………………………………………………………………………………….. 55 تعریف كمك های اولیه…………………………………………………………………………………………………………. 55 بقیه ویژگی های یك امدادگر………………………………………………………………………………………………… 55 حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه………………………………………………………………………………………. 56 وظایف امدادگر……………………………………………………………………………………………………………………. 58 نحوه مراقبت از خود…………………………………………………………………………………………………………… 59 كنترل استرس…………………………………………………………………………………………………………………….. 59 واكنش به استرسها……………………………………………………………………………………………………………… 59 واكنش های دیررس…………………………………………………………………………………………………………….. 60 واكنش های شدید……………………………………………………………………………………………………………….. 61 مروری بر سابقه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 62 فصل سوم: طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 70 طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… 71 جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 72 نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 72 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 73 ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 74 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. 75  فصل چهارم: آمار……………………………………………………………………………………………………………….. 76 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………. 91 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………. 93 فرض صفر…………………………………………………………………………………………………………………………. 93 فرض خلاف……………………………………………………………………………………………………………………….. 93 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 94 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 95 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 97 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………… 98  منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….. 99 پیوست………………………………………………………………………………………………………………… 103 پرسشنامه
 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری موزه رز-بررسی معماری موزه Jade در چین منطقه Huangpuu شانگهای
 • پاورپوینت بررسی معماری موزه رز-بررسی معماری موزه Jade در چین منطقه Huangpuu شانگهای شناسه محصول :96047 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 13.35 مگابایت دانلود این فایل شامل…

 • طرح های توجیهی|پاورپوینت خلاقيت ، كارآفرينی ، خوداشتغالی
 • پاورپوینت خلاقيت ، كارآفرينی ، خوداشتغالی شناسه محصول :95969 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 145 تعداد بازدید : 1402 حجم فایل: 3636.009766 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با خلاقيت ، كارآفرينی ، خوداشتغالی…

 • معماری|پاورپوینت نگرشی بر روند تهیه طرح های تفضیلی
 • پاورپوینت نگرشی بر روند تهیه طرح های تفضیلی شناسه محصول :68969 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 1.416015625 مگابایت دانلود پاورپوینت نگرشی بر روند تهیه طرح های تفضیلی…

 • کسب و کار|تحقیق درباره شغل مربی آموزش رانندگی
 • تحقیق درباره شغل مربی آموزش رانندگی شناسه محصول :65196 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 473 حجم فایل: 0.04296875 مگابایت دانلود تحقیق درباره شغل مربی آموزش رانندگی فهرست مطالب…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی شهر علوم و هنر والنسیا سانتیاگو کالاتراوا
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی شهر علوم و هنر والنسیا سانتیاگو کالاتراوا شناسه محصول :97811 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 235 حجم فایل: 1858.826172 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی شهر…

 • طرح های توجیهی|پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید محصولات MDF
 • پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید محصولات MDF شناسه محصول :53548 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 684 حجم فایل: 1.096679688 مگابایت دانلود پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید محصولات MDF…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.