روان شناسی|بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور شناسه محصول :52328 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 357 حجم فایل: 0.205078125 مگابایت

دانلود

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور چكیده پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است كه جامعه آماری این پژوهش را كلیه كارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم 36 نفر تشكیل می دهند كه از این افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یك فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت كه داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است كه میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن كارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی كارمندان ندارد و بالاخره این كه بین سلامت روانی و سنوات كاری كارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.   فهرست مطالب   عنوان    صفحه  فصل اول كلیات و مقدمه      1-1 مقدمه ……………………………………………………… 3 1-2 بیان مسئله …………………………………………………… 4 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………… 5 1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………… 6 1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق ……………………………………… 6 1-6 متغیرهای تحقیق ……………………………………………… 7 1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………… 8 فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری      1-2 پیشینه نظری تحقیق …………………………………………… 11 2-1-1 مفهوم سلامت روان ………………………………………… 11 2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان ………………………………… 12 2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران ………………………………… 14 2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف ……………………… 17 2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب …………………………………… 18 2-1-6 اصول سلامت روان ………………………………………… 20 2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان ……………………………………… 23 2-1-8 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان ……………………… 25 2-1-9 جمع بندی ………………………………………………… 28 2-2 پیشینه عملی تحقیق …………………………………………… 29 2-2-1 همه گیر شناسی در ایران ……………………………………… 29 2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان ……………………………… 31 فصل سوم روش شناسی تحقیق      3-1 روش تحقیق ………………………………………………… 38 3-2 جامعه آماری ………………………………………………… 38 3-3 نمونه تحقیق ………………………………………………… 39 3-4 ابزار تحقیق ………………………………………………… 39 3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون …………………………………… 40 3-4-2 موارد كاربرد و محدودیت های آزمون …………………………… 40 3-4-3 نمره برش آزمون …………………………………………… 41 3-5-3 پایایی آزمون ……………………………………………… 42 3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………… 42 3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا ……………………………… 43 3-8 تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………… 43 فصل چهارم یافته های تحقیق      4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………………… 45 4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه …………………………… 48 4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق …………………………… 50 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری      5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………… 59 5-2 نتیجه گیری كلی ……………………………………………… 61 5-3 محدودیت های تحقیق ………………………………………… 61 5-4 پیشنهادات تحقیق ……………………………………………… 62 منابع تحقیق  ……………………………………………………… 63 پیوست پیوست  ………………………………………………………… 66 فهرست جداول جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران   35 جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………… 46 جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه ………………………… 48 جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون ………………………… 50 جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن كارمندان با نمرات سلامت روانی …… 52 جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال ……………… 53 جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها ………………………………… 54 جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت ………………… 54 جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت …………… 56 جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات كاری با سلامت روانی ………… 56 فهرست نمودارها نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان …… 46 نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان ……… 48 نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال ………………………… 50 نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت …………… 52  
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن
 • پاورپوینت انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن شناسه محصول :93415 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 190 تعداد بازدید : 222 حجم فایل: 3818.447266 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت
 • پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت شناسه محصول :100715 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 275 حجم فایل: 1134.084961 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت آزمایش تجزیه آسفالت در 29 اسلاید کاملا…

 • حسابداری|پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان
 • پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و مسئولیت های قانونی حسابرسان شناسه محصول :71936 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 0.5390625 مگابایت دانلود پاورپوینت آیین رفتار حرفه ای و…

 • معماری|پاورپوینت بررسی دوره های تاریخی تا قاجاریه
 • پاورپوینت بررسی دوره های تاریخی تا قاجاریه شناسه محصول :64189 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 1.3125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی دوره های تاریخی تا قاجاریه سلسله قاجاریه:…

 • علوم انسانی|پاورپوینت کریس آرجریس
 • پاورپوینت کریس آرجریس شناسه محصول :93129 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 212 حجم فایل: 356.3330078 مگابایت دانلود فایل پاورپوینت کریس آرجریس (مدیریت برنامه ریزی وتوسعه_گروه آموزش کارکنان)، در حجم…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اجرای اسکلت بتنی
 • پاورپوینت اجرای اسکلت بتنی شناسه محصول :68320 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 1.841796875 مگابایت دانلود پاورپوینت اجرای اسکلت بتنی  پاورپوینت اجرای اسکلت بتنی شامل 57…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *