روان شناسی|بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور شناسه محصول :52328 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 357 حجم فایل: 0.205078125 مگابایت

دانلود

بررسی سلامت روانی كاركنان بهزیستی شهر نیشابور چكیده پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در كارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است كه جامعه آماری این پژوهش را كلیه كارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم 36 نفر تشكیل می دهند كه از این افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یك فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت كه داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است كه میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن كارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی كارمندان ندارد و بالاخره این كه بین سلامت روانی و سنوات كاری كارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.   فهرست مطالب   عنوان    صفحه  فصل اول كلیات و مقدمه      1-1 مقدمه ……………………………………………………… 3 1-2 بیان مسئله …………………………………………………… 4 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………… 5 1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………… 6 1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق ……………………………………… 6 1-6 متغیرهای تحقیق ……………………………………………… 7 1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………… 8 فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های نظری      1-2 پیشینه نظری تحقیق …………………………………………… 11 2-1-1 مفهوم سلامت روان ………………………………………… 11 2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان ………………………………… 12 2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران ………………………………… 14 2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف ……………………… 17 2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب …………………………………… 18 2-1-6 اصول سلامت روان ………………………………………… 20 2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان ……………………………………… 23 2-1-8 مكانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان ……………………… 25 2-1-9 جمع بندی ………………………………………………… 28 2-2 پیشینه عملی تحقیق …………………………………………… 29 2-2-1 همه گیر شناسی در ایران ……………………………………… 29 2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان ……………………………… 31 فصل سوم روش شناسی تحقیق      3-1 روش تحقیق ………………………………………………… 38 3-2 جامعه آماری ………………………………………………… 38 3-3 نمونه تحقیق ………………………………………………… 39 3-4 ابزار تحقیق ………………………………………………… 39 3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون …………………………………… 40 3-4-2 موارد كاربرد و محدودیت های آزمون …………………………… 40 3-4-3 نمره برش آزمون …………………………………………… 41 3-5-3 پایایی آزمون ……………………………………………… 42 3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………… 42 3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا ……………………………… 43 3-8 تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………… 43 فصل چهارم یافته های تحقیق      4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………………… 45 4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه …………………………… 48 4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق …………………………… 50 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری      5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………… 59 5-2 نتیجه گیری كلی ……………………………………………… 61 5-3 محدودیت های تحقیق ………………………………………… 61 5-4 پیشنهادات تحقیق ……………………………………………… 62 منابع تحقیق  ……………………………………………………… 63 پیوست پیوست  ………………………………………………………… 66 فهرست جداول جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران   35 جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………… 46 جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه ………………………… 48 جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون ………………………… 50 جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن كارمندان با نمرات سلامت روانی …… 52 جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال ……………… 53 جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها ………………………………… 54 جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت ………………… 54 جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت …………… 56 جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات كاری با سلامت روانی ………… 56 فهرست نمودارها نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان …… 46 نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان ……… 48 نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال ………………………… 50 نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت …………… 52  
 • فیزیک|مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی
 • مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی شناسه محصول :56229 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 144 تعداد بازدید : 732 حجم فایل: 1.913085938 مگابایت دانلود مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی توضیحات محصول :جزوات آمادگی…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات لاستیکی خودرو
 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات لاستیکی خودرو شناسه محصول :53689 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 560 حجم فایل: 1.349609375 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات لاستیکی خودرو…

 • کشاورزی|پاورپوینت علفهاي هرز
 • پاورپوینت علفهاي هرز شناسه محصول :94739 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 69 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 464.1162109 مگابایت دانلود پاورپوینت علفهاي هرز   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 69   يكي از…

 • معماری|پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک
 • پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک شناسه محصول :53932 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 7.59375 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار توماس هیترویک   پاورپوینت بسیار عالی…

 • عمران و ساختمان|پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین رشت
 • پارامتر های موثر در طراحی تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوین رشت شناسه محصول :53243 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 8.909179688 مگابایت دانلود دانلود…

 • محیط زیست|جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی
 • جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی شناسه محصول :55569 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 124 تعداد بازدید : 822 حجم فایل: 2.59375 مگابایت دانلود کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *