روان شناسی|بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی شناسه محصول :50596 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 76 تعداد بازدید : 655 حجم فایل: 0.26953125 مگابایت

دانلود

هدف : هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی مادران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی مدارس دولتی كه درسال تحصیلی 94-1393مشغول به تحصیل بوده اند، است. روش : جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهرستان كاشان كه در سال 94-1393مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر به حجم 60 نفر دانش آموز (30 نفر دانش آموز دختر و 30 نفر دانش آموز پسر ) از مقطع پنجم دبستان انتخاب گردیده است. روش نمونه گیری پژوهش از نوع تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده است. در این پژوهش برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه پنج عاملی NEO -FFI استفاده شد است. برای سنجش سطح عملكرد تحصیلی نیز از نمرات دانش اموزان در پایان ترم در مقطع پنجم دبستان استفاده گردیده ات. یافته ها : بین معدل دانش آموزان و عامل های روانرنجوری N ،دلپذیری A و وجدان C رابطه معنی داری یافت شد .و بین معدل دانش آموزان با عوامل برونگرایی E ،انعطاف پذیری O و جنسیت رابطه معنی داری یافت نشد . نتیجه گیری : میان صفات شخصیتی مادران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. فهرست مطالب فصل اول كلیات پژوهش 1-1. مقدمه :12 1-2. بیان مسأله :13 1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش :14 1-4. اهداف پژوهش… 15 1-4-1. هدف كلی :15 1-4-2. اهداف فرعی :15 1-5. فرفیه های پژوهش… 15 1-5-1. فرضیه كلی :15 1-5-2. فرضیه های جزیی :15 1-6. تعریف نظری و عملیاتی.. 16 1-6-1. تعریف نظری :16 1-6-2. تعریف عملیاتی :16 فصل دوم ادبیات پژوهش 2-1. بخش اول: شخصیت و ویژگی های شخصیت.. 18 2-1-1. شخصیت چیست؟. 20 2-1-2. ویژگی‌های شخصیت… 21 2-1-3. مطالعه شخصیت… 21 2-1-4. تاریخ‌های مهم در روان‌شناسی شخصیت… 21 2-1-5. نظریه‌های شخصیت… 22 2-1-6. افراد مهم در روان‌شناسی شخصیت… 23 2-1-7. واژه‌های کلیدی شخصیت… 24 2-2. بخش دوم: پیشرفت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟27 2-2-1. وضعیت فرهنگی خانواده:27 2-2-2. آرامش روانی و عاطفی خانواده:27 2-2-3. نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنها:27 2-2-4. آموزشهای تقویتی:27 2-2-5. انجام منظم تکالیف درسی در منزل:27 2-2-6. آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان:28 2-2-7. رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس:28 2-2-8. افت تحصیلی چیست و عوامل موثر بر آن کدام است؟. 28 2-2-8-1. – ضریب هوشی پایین:28 2-2-8-2. – بیسواد بودن والدین و عدم رفع اشکالات درسی دانش آموز:28 2-2-8-3. – مدرسه هراسی و ترس از معلم:29 2-2-8-4. – نداشتن ارتباط بین والدین و مدرسه:29 2-2-8-5. – نبودن آرامش روانی و عاطفی در منزل:29 2-2-8-6. – بکار بردن واژه های تحقیر آمیز در منزل:29 2-2-8-7. – روش مطالعه غلط و معنی دار نبودن آموخته ها:30 2-2-8-8. – کارا نبودن معلم در تدریس:30 2-2-8-9. – اختلات شخصیتی و مشکلات جسمانی کودک:30 2-2-8-10. – اضطراب در امتحان و ترس از نمره کم:30 2-2-9. از دیگرعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.. 30 2-2-9-1. برنامه درسی.. 31 2-2-9-2. كتاب های درسی و مواد آموزشی.. 33 2-2-9-3. معلم، روش تدریس و تربیت معلم. 34 2-2-10. نقش اقتصاد در خانواده :44 2-2-11. مسكن و وضع اقتصادی خانواده :46 2-2-12. تاثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی:46 2-2-13. انگیزه پیشرفت چیست؟. 47 2-2-14. ویژگی های افراد پیشرفت گرا چیست؟. 48 2-2-15. آموزش انگیزه پیشرفت :48  2-3. بخش سوم: پیشینه تحقیق. 50 2-3-1. تحقیقات انجام شده در داخل كشور :50 2-3-2. تحقیقات انجام شده در خارج از كشور :51 2-4. خلاصه و جمع بندی تحقیق :52 فصل سوم روش تحقیق 3-1. طرح پژوهش:54 3-2. جامعه آماری :54 3-3. نمونه و روش نمونه گیری :54 3-4. ابزار اندازه گیری :54 3-5. پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی(NEO). 54 3-5-1. توصیف آزمون.. 54 3-5-2. شرایط آزمودنی ها55 3-5-3. نحوه تكمیل پاسخنامه. 56 3-5-4. نمره گذاری.. 56 3-5-5. اعتبار و روایی آزمون NEO.. 56 3-6. روش جمع آوری اطلاعات :57 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1. جدول توصیفی.. 59 4-2. جدول استنباطی.. 59 4-3. تحلیل عاملی.. 60 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 5-1. مقدمه. 66 5-2. پیشنهادات… 67 5-2-1. پیشنهادات بنیادی:67 5-2-2. پیشنهادات كاربردی :67 منابع و ماخذ:68  فهرست جداول عنوان صفحه جدول 1: نتایج آزمون KMO و بارتلت… 61 جدول 2: مشخصههای آماری عاملهای استخراج شده61 جدول 3: ماترس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل اول.. 62 جدول 4: ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل دوم. 62 جدول 5: ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل سوم. 63 جدول 6: ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل چهارم. 63 جدول 7: ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی مربوط به عامل پنجم. 64
 • علوم انسانی|تحقیق اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و خود نظم جویانه
 • تحقیق اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و خود نظم جویانه شناسه محصول :69875 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 79 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 0.052734375 مگابایت دانلود تحقیق اضطراب انواع درمانگیرهای رفتاری و…

 • معماری|پاورپوینت آشنایی با معماری ژاپن
 • پاورپوینت آشنایی با معماری ژاپن شناسه محصول :90436 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 4.192382813 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری ژاپن ، در حجم 59 اسلاید قابل…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت انسان شناسی
 • پاورپوینت انسان شناسی شناسه محصول :72640 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 262 حجم فایل: 0.254882813 مگابایت دانلود پاورپوینت انسان شناسی فصل اول: کلیات فصل دوم: آفرینش انسان…

 • مدیریت|پاورپوینت پرسشنامه تهیه و تدوین طرح کسب و کار(شرکت توریستی سیاحتی- زیارتی )
 • پاورپوینت پرسشنامه تهیه و تدوین طرح کسب و کار(شرکت توریستی سیاحتی- زیارتی ) شناسه محصول :74203 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.497070313 مگابایت دانلود پاورپوینت پرسشنامه تهیه…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی کارخانه پلیمر شمیم دفتر معماری داوود بروجنی
 • پاورپوینت تحلیل طراحی کارخانه پلیمر شمیم دفتر معماری داوود بروجنی شناسه محصول :103980 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 490 حجم فایل: 7.09 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل طراحی کارخانه…

 • معماری|هویت در کالبد شهری پروژه درس تحلیل فضای شهری
 • هویت در کالبد شهری پروژه درس تحلیل فضای شهری شناسه محصول :54389 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 88 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 7.748046875 مگابایت دانلود هویت در کالبد شهری پروژه درس تحلیل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.