روان شناسی|بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی

بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی شناسه محصول :50493 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 248 تعداد بازدید : 1454 حجم فایل: 0.208007813 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی می پردازد . هدف از این پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضایتمندی زناشویی است كه شناخت هر یك به بهبود زندگی های زوجین و نهایتاً كاهش نرخ طلاق منجر می شود ، بود . برای رسیدن به این هدفها ، 41 زن متأهل خانه دار ( 45 ـ 30 ) ساله ساكن شهر تهران به عنوان نمونه ی تصادفی برگزیده شدند . همه ی آزمودنیها به دو پرسشنامه ی سبكهای عشق ( استرنبرگ ) و رضایت زناشویی ( ENRICH ) پاسخ دادند . پس از بررسی های آماری بر روی سه فرضیه پژوهش ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون ، نتایج نشان داد . كه بین عنصر صمیمیت سبكهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی معنا داری ، در سطح 96 /0 = r كه نمایانگر همبستگی خیلی بالا و كامل است ، وجود داشت . و این در حالی بود كه بین عناصر شهوت سبكهای عشق در رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنا دار در سطح 39 /0 ـ = r بدست آمد . و همچنین بین عنصر تعهد سبكهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنادار در سطح 74 /0 ـ = r بدست آمد . فهرست مطالب چکیده ۹ مقدمه ۱۱ ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۳ اهداف پژوهش ۱۵ بیان مسئله ۱۵ فرضیه ها ۱۶ تعریف واژه ها ۱۷ تعریف سبکهای عشق ۱۷ تعریف رضایت زناشویی ۱۸ تعریف ازدواج ۱۸ تعریف عشق ۱۸ تعریف شهوت ۱۹ تعریف عملیاتی ۱۹ مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد پژوهش ۲۰ الف : بررسی ادبیات پژوهش ۲۰ تعریف عشق ۲۲ مراحل عشق ۲۴ اولین مرحله ( شیفتگی ) ۲۴ ورود به ارتباط جنسی ۲۶ نقش مسایل زیستی و هورمونی ۲۶ پژوهش اثبات کننده ۲۷ مرحله ی دوم ( پس از اتمام شیفتگی ، عشق حقیقی شروع می شود ) ۲۹ کاهش میل جنسی و پژوهش مربوط به آن ۳۱ مرحله سوم ۳۳ مرحله چهارم ( گسترش تعهد ) ۳۵ تعریف رضایت زناشویی ۳۶ عوامل مؤثر بر زناشویی ۳۶ ۱ـ رشد عاطفی و فکری ۳۷ ۲ ـ توافق علایق و طرز فکر ۳۹ ۳ ـ شباهت در عقاید مذهبی ۴۱ ۴ ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی ۴۲ ۵ ـ طرز فکر درباره ی امور جنسی ۴۳ عوامل اخلاقی و روانی ۴۵ ۷ ـ رابطه با خانواده زن و شوهر ۴۹ ۸ ـ دوستی در زندگی زناشویی ۴۹ ترس ناآگاهانه از دوستی ۵۲ ۱ ـ خودخواهی ۵۲ ۲ ـ نقش کلیشه ای رابطة جنسی ۵۳ باورهای موهوم ۵۴ توهم شمارة یک ۵۵ توهم شماره دو ۵۶ توهم شماره سه ۵۷ توهم شماره چهار ۵۸ توهم شماره پنج ۵۹ توهم شماره شش ۶۰ توهم شماره هفت ۶۱ توهم شماره هشت ۶۱ توهم شماره نه ۶۲ توهم شمارة ده ۶۳ توهم شماره یازده ۶۴ توهم شماره دوازده ۶۶ توهم شماره سیزده ۶۷ توهم شماره چهارده ۶۹ باورهای موهوم دربارة زوجهای عاشق ۷۰ تغییر باورها ۷۲ معیارهای انتخاب درست همسر ۷۳ چگونه دختر و پسر ، زن و مرد جذب یکدیگر می شوند ۷۶ ۱ ) جذابیت فردی ۷۶ الف ـ مجاورت ۷۷ ب ـ آشنایی ۷۸ ج ـ شباهت ۷۹ ۲ ) جذابیت جسمانی و زیبایی بدنی ۸۱ واکنش ها و پاسخهای جنسی انسان ۸۳ مرحله ی ۱ ـ میل جنسی ۸۴ مرحله ی ۲ ـ برانگیختگی ۸۴ مرحله ی ۳ ـ ارگاسم ۸۴ مرحله ۴- فرونشینی ۸۴ فواید کلی ازدواج ۸۵ عشق از دیدگاه آبراهام مزلو ۸۸ رشد شخصیت : سلسله مراتب نیازها ۹۳ ویژگیهای نیازها ۹۵ نیازهای تعلق پذیری و عشق ۹۷ عشق از دیدگاه اریک فروم ۹۹ عشق و انواع آن ۱۰۱ عشق برادرانه ۱۰۲ عشق مادرانه ۱۰۳ عشق جنسی ۱۰۴ عشق به خود ۱۰۵ عشق به خدا ۱۰۶ عشق از دیدگاه استرن برگ ۱۰۷ انواع قصه ها ۱۰۸ الف ـ قصه های نا متقارن ۱۰۸ ۱ ) قصه معلم وشاگرد ۱۰۸ ۲)قصه ی ایثار ‍ ۱۰۹ ۳ ) قصة حکومت ۱۱۰ ۴) قصه ی پلیسی ۱۱۲ ۵) قصه زشت نگاری (پور نوگرافی ) ۱۱۴ ۶) قصه ی وحشت ۱۱۴ ب ـ قصه های شیئی ۱۱۶ ۱)قصة علمی ـ تخیلی ۱۱۶ ۲) قصة بازی ۱۱۷ پ ـ قصه های مشارکت ۱۱۸ ۱ ) قصة سفر ۱۱۹ ۲ ) قصة بافندگی و دوزندگی ۱۱۹ ۲ ) قصة مجموعه ۱۲۱ ۳ ) قصة هنر ۱۲۱ ۴ ) قصة خانه و خانواده ۱۲۱ ۵ ) قصة بهبودی ۱۲۲ ۶) قصة دین ۱۲۳ ۷) قصة باغ ۱۲۳ ۸) قصة تجارت ۱۲۴ ۹ ) قصة اعتیاد ۱۲۴ ت ـ قصه های روایی ۱۲۵ ۱ ) قصه خیال ۱۲۵ ۲ ) قصة تاریخ ۱۲۶ ۳ ) قصة علم ۱۲۸ ۴ ) قصة آشپزی ۱۲۹ ت ـ قصه های گونه ( ژانر ) ۱۲۹ ۱ ) قصه جنگ ۱۳۰ ۲ ) قصة تئاتر ۱۳۱ ۳ ) قصة طنز ۱۳۱ ۴ ) قصة معما ۱۳۲ نظریه افلاطون ۱۳۲ نظریه ی ویکتور فرانکل ۱۳۴ نظریة سالیوان ۱۳۵ نظریة فروید ۱۳۵ نظریة کارن هورنای ۱۳۷ نظریة کاپلان وسادوک ۱۳۸ عشق افلاطونی ۱۴۰ نظریه های ازدواج و رضایت زناشویی ۱۴۱ نظریه ی اریکسون در مورد ازدواج ۱۴۱ نظریة تحلیل رفتار متقابل ۱۴۴ والد ۱۴۴ کودک ۱۴۵ بالغ ۱۴۶ بازی ها ۱۴۷ امتیاز ها ۱۴۸ بازیهای ازدواج ۱۴۹ الف ) « قهر » ۱۵۰ ب) « دادگاه » ۱۵۲ ج) « زن سرد مزاج » ۱۵۴ د ) « مظلوم » ۱۵۶ ه ) « اگر به خاطر تو نبود … » ۱۵۸ و) « ببین من چقدر سعی کرده ام » ۱۵۹ ز) « عزیزم » ۱۶۰ نظریه های رضایت زناشویی الیس ۱۶۲ نظریه مبادله ی اجتماعی نای ۱۶۳ نظر اسلام در مورد ازدواج ۱۶۳ پیشینه پژوهش ۱۶۷ الف ) پژوهشهای داخلی انجام شده در باب رضایت زناشویی ۱۶۷ پژوهشهای خارجی انجام شده در باب عشق و ازدواج ۱۶۸ جامعه آماری ۱۷۲ نمونه و روش نمونه گیری ۱۷۲ روش گردآوری داده ها ۱۷۲ ابزار اندازه گیری و نحوه اجرا ۱۷۳ پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 173 پرسشنامه سبکهای عشق ۱۷۸ روش آماری ۱۷۹ مقدمه ۱۸۲ اطلاعاتی در خصوص آزمودنی ها ۱۸۲ یافته های مبتنی بر آزمون متغیر ها ۱۸۴ الف ) سبکها ی عشق ۱۸۵ ب ) رضایت زناشویی ۱۸۵ تحلیل فرضیه ها ۱۸۵ فرضیه ها ۱۸۵ الف ) تحلیل فرضیه ی ۱ ۱۸۶ ب ) تحلیل فرضیه ۲ ۱۹۷ ج ) تحلیل فرضیه ۳ ۲۰۷ مقدمه و نتیجه گیری ۲۱۸ محدودیت ها ۲۱۹ پیشنهادات برخواسته از تحقیق ۲۲۰ پیشنهادات محقق ۲۲۰ منابع و مآخذ ۲۲۱
 • معماری|پاورپوینت گردشگری و اقلیم
 • پاورپوینت گردشگری و اقلیم شناسه محصول :93252 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 5011.912109 مگابایت دانلود پاورپوینت گردشگری و اقلیم ۴۳ اسلاید   فهرست مطالب مقدمه انگیزه های…

 • روان شناسی|پاورپوینت اختلالات خلقی
 • پاورپوینت اختلالات خلقی شناسه محصول :92545 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 0.798828125 مگابایت دانلود پاورپوینت اختلالات خلقی   —خلق حال وهوای پایداری است که بصورت درونی…

 • کامپیوتر|ساخت پروفایل در زبان برنامه نویسی
 • ساخت پروفایل در زبان برنامه نویسی شناسه محصول :97026 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 306 حجم فایل: 9336.380859 مگابایت دانلود ورد در مورد ساخت پروفایل در زبان برنامه نویسی سی…

 • کتابداری|کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
 • کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی شناسه محصول :55911 موضوع : کتابداری فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 193 تعداد بازدید : 830 حجم فایل: 2.965820313 مگابایت دانلود کتابخانه و کتابداری رشته علم اطلاعات و…

 • معماری|پاورپوینت تجزیه و تحلیل منزل بهزادیان
 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل منزل بهزادیان شناسه محصول :65087 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 1.271484375 مگابایت دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل منزل بهزادیان   موقعیت طبیعی اثر…

 • روان شناسی|مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی
 • مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی شناسه محصول :55072 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 244 تعداد بازدید : 338 حجم فایل: 3.850585938 مگابایت دانلود دانلود مجموعه کامل تست درسهای رشته روانشناسی      همراه با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *