روان شناسی|بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی شناسه محصول :52222 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 528 حجم فایل: 0.317382813 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشوییمقدمه : امروزه در نظر گرفتن مفاهیم نظری و كاربردی مطالعات مرتبط با رابطه هیجان و شناخت و نیز یافته های پژوهشی حوزه هوش هیجانی، همچنین رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری بین این دو مفهوم ، دست مایه و مبنایی برای طرح ریزی راه بردها و برنامه های پیش گیری از ناسازگاری زناشویی است .هدف : پژوهش حاضر «بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی را مورد توجه قرار داده است . دراین پژوهش از طرح تحقیق همبستگی استفاده شد. نمونه ها با روش   خوشه ای تصادفی، انتخاب و با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند . ابزارهای مورد استفاده عبارتند از : پرسشنامه هوش هیجانی «بار-ان» و مقیاس رضامندی زناشویی «انریچ». دراین پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و F استفاده شد.یافته ها : یافته ها نشان می‌دهد كه همبستگی معنی داری (05/0P< ، 01/0P<) بین  «هوش هیجانی» و « رضایت مندی زناشویی » وجود دارد و بیشترین همبستگی به ترتیب بین مؤلفه های كنترل تكانش و فعالیت های اوقات فراغت ، كنترل تكانش و رضایت زناشویی ، خودشكوفایی و خانواده و دوستان ، استقلال و خانواده و دوستان، خودشكوفایی و مسائل شخصیتی، استقلال و مسائل شخصیتی ، خوشبختی و خانواده و دوستان ، استقلال و مدیریت مالی می باشد.بحث و نتیجه گیری : پژوهش نشان می‌دهد كه هوش هیجانی سازه ای بنیادین و اثرگذار بر روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضامندانه است و آموزش روشهای اكتسابی هوش هیجانی می تواند سبب بهبود كیفیت روابط زناشویی و پیشگیری از اختلافات خانوادگی گردد.فهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اولکلیاتتعریف هوش هیجانیاجزای هوش هیجانیشواهد عصب شناختی برای هوش هیجانینمو ( رشد ) هوش هیجانیاندازه گیری هوش هیجانیآزمون های عملكردی هوش عاطفیآزمون های خودسنجیپرسشنامه  هوش هیجانی بار – ان ( EQ i ) ( Emotional Quotient Inventory )مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – انهوش هیجانی و بهرة هوشیتعاریف و مدلهای هوش هیجانیمدل هوش هیجانی مایر و سالووی ( 1990 و 1999 )چارچوب هوش هیجانی : ( جدول مایر و سالووی 1999 )مدل هوش هیجانی گلمنمدل هوش هیجانی بار – ان (Bar-on)مولفه های درون فردیمؤلفه های بین فردیمؤلفه های سازش پذیریمؤلفه های مدیریت استرسمؤلفه های خلق عمومیهوش هیجانی و رضایتمندی زناشوییادراك عاطفی و روابط زوجینبررسی استدلال های موجوددر باره تأثیر عواطف بر زندگی زناشوییمدیریت عواطف و تأثیر آن بر زندگی زناشوییآیا هوش عاطفی كلید طلایی یك زندگی زناشویی موفق است ؟نتیجه گیریفصل دوممروری بر تحقیقات گذشتهشیوه های دلبستگی و هوش هیجانی در رضایت مندی زناشویی در بین مردان و زنان پاكستانیارتباط بین رضایت مندی زناشویی و هوش هیجانیهوش هیجانی و كیفیت روابط بین زوجینارتباط بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشوییفصل سوممواد و روش هاطرح كلیجامعه آماری، شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونهابزار اندازه گیریمشخصات آزمون هوش هیجانی بار – انمراحل هنجار یابی در اصفهانپایایی و رواییپرسشنامة انریچ :‌پربار سازی و تقویت رابطه ،‌ارتباط و خشنودی [1]( پرسشنامة رضامندی زناشویی )پرسشنامه پژوهششیوه های تحلیلفصل چهارمنتایج تحقیقیافته‌های پژوهشفصل پنجمبحث نتیجه گیری پیشنهاداتبحثپیشنهاداتمنابع
 • علوم انسانی|مبانی نظری مثبت نگری
 • مبانی نظری مثبت نگری شناسه محصول :91856 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 115 حجم فایل: 0.047851563 مگابایت دانلود مبانی نظری مثبت نگری (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری مسجد آبی استانبول
 • پاورپوینت بررسی معماری مسجد آبی استانبول شناسه محصول :99946 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 164 حجم فایل: 2392.180664 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری مسجد آبی استانبول   در قرن 17…

 • تاریخ|نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر(1313-1326قمری)
 • نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران با تكیه بر ایالات چهارگانه تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر(1313-1326قمری) شناسه محصول :57484 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 208 تعداد بازدید : 465 حجم فایل: 0.145507813…

 • علوم انسانی|پاورپوینت استرداد شکایت چیست
 • پاورپوینت استرداد شکایت چیست شناسه محصول :100044 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 144 حجم فایل: 4255.259766 مگابایت دانلود پاورپوینت استرداد شکایت چیست   پاورپوینت استرداد شکایت چیست شامل 30…

 • مکانیک|پاورپوینت بررسی دیافراگم و فشارسنج تفاضلی
 • پاورپوینت بررسی دیافراگم و فشارسنج تفاضلی شناسه محصول :65133 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 315 حجم فایل: 0.30078125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی دیافراگم و فشارسنج تفاضلی اساس اندازه گیری فشارسیالات…

 • معماری|پاورپوینت معماری منظر
 • پاورپوینت معماری منظر شناسه محصول :69770 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 10.10351563 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری منظر فایل پاورپوینت معماری منظر،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش،همراه با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *