روان شناسی|بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر شناسه محصول :40476 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 718 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی نگرش های نا کار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر  در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت. نمونه ی تحقیق شامل 151 دانشجوی دانشگاه (93 دختر و58پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان حاضر در محوطه و کلاسها انتخاب گردید. ابزار های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN ) و پرسشنامه ی نگرش های نا کار آمد بک و وایزمن (DAS) و پرسشنامه ی مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ای وجود ندارد ولی بین نگرش های نا کار آمد با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود داشت (P<0/001). همچنین، نتایج نشان داد که اضطراب اجتماعی بین گروه های مجرد و متاهل، دختر و پسر تفاوت معنادار نداشت. بین میانگین دو گروه دختر و پسر در مهارتهای ارتباطی نیز تفاوتی مشاهده نشد. فهرست مطالب: فصل اول:کلیات 1-کلیات.. 2 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسأله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت.. 4 1-4- اهداف پژوهش…. 6 1-4-1- اهداف کلی:6 1-4-2- اهداف جزئی:6 1-5 -فرضیه های پژوهش:6 1-6 -تعاریف نظری و عملیاتی:7 1-6-1 -تعاریف نظری:7 1-6-1-1- اضطراب اجتماعی :7 1-6-1-2- مهارتهای ارتباطی:7 1-6-1-3- نگرش های ناکار آمد:7 1-6-2- تعاریف عملیاتی…..7 1-6-2-1- اضطراب اجتماعی:7 1-6-2-2- مهارتهای ارتباطی:8 1-6-2-3- نگرش های نا کار آمد:8  فصل دوم:نظریات و پیشینه تحقیقاتی 2- نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10 2-1- مقدمه. 10 2-2-هراس اجتماعی.. 10 2-2-1-تعریف هراس اجتماعی.. 10 2-2-2-سن شروع. 10 2-2-3-جنسیت… 11 2-2-4- شیوع. 11 2-2-5-علائم اضطراب… 12 2-2-6- تشخیص اختلال اضطراب… 13 2-2-7- علل احتمالی هراس اجتماعی.. 13 2-2-7-1- علل زیست شناختی هراس اجتماعی.. 13 2-2-7-2- علل ژنتیک هراس اجتماعی.. 14 2-2-7-3-سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی.. 14 2-2-7-4- عوامل محیطی.. 15 2-3-ارتباط.. 15 2-3-1- تعریف ارتباط.. 15 2-3-2-شکلهای ارتباط.. 16 2-3-2-1-ارتباط با خود. 16 2-3-2-2-ارتباط با دیگران.. 16 2-3-2-3-ارتباط جمعی یا گروهی.. 16 2-3-3-عوامل موثر در برقراری ارتباط.. 16 2-3-4-راه های عملی برای ارتباط موثر. 17 2-4-نظریات.. 17 2-4-1- نظریه زیستی و انتقال دهنده ها17 2-4-2-نظریات روان تحلیل گری.. 19 2-4-2-1- نظریه فروید. 19 2-4-2-2- نظریه آدلر. 20 2-4-3-نظریه رفتارگرایی.. 21 2-4-3-1-نظریه واتسون.. 21 2-4-3-2-نظریه بندورا22 2-4-3-3-نظریه سلیگمن.. 22 2-4-3-4-نظریه اسکینر. 23 2-4-4-نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)23 2-4-5-نظریه شناخت گرایی.. 24 2-4-5-1-نظریه الیس…. 24 2-4-5-2-نظریه بک…. 25 2-4-6-نظریه گشتالت (پرلز)26 2-5-پیشینه تحقیق.. 27 2-5-1-پیشینه خارجی.. 27 2-5-2-پیشینه داخلی.. 27  فصل سوم:روش جمع آوری داده ها 3- روش جمع آوری داده ها30 3-1- مقدمه. 30 3-2- جامعه. 30 3-3 – حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 30 3-4 -طرح پژوهش…. 30 3-5- ابزار مورد استفاده پژوهش…30 3-5-1-پرسشنامه هراس اجتماعی.. 30 3-5-2- پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی.. 31 3-5-3- پرشسنامه ی نگرش های نا کار آمد (DAS)32 3-6- روش آماری پژوهش…. 33  فصل چهارم:یافته های تحقیق 4- یافته های تحقیق.. 35 4-1- مقدمه. 35 4-2- آمار توصیفی:35 4-2-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:35 4-2- 2-بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:36 4-2- 3-بررسی حجم نمونه به تفکیک تأهل:36 4-2-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات :37 4-2-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک رشته تحصیلی :37 4-3- آمار استنباطی:39  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-بحث و نتیجه گیری.. 47 5-1- مقدمه:47 5-2- محدودیتها50 5-3-پیشنهادات.. 51 منابع.. 52 ضمائم: پرسشنامه. 56
 • معماری|پاورپوینت تحلیل آتلیه مکعب سفید و دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل آتلیه مکعب سفید و دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :97846 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 13.97 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیلدو نمونه مجتمع…

 • روان شناسی|پاورپوینت افسردگی مانیانی یا اختلال دو قطبی
 • پاورپوینت افسردگی مانیانی یا اختلال دو قطبی شناسه محصول :87197 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 1.194335938 مگابایت دانلود پاورپوینت افسردگی مانیانی یا اختلال دو قطبی  …

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه (مراحل آماده سازی کارگاه)
 • پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه (مراحل آماده سازی کارگاه) شناسه محصول :64748 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 0.6953125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه…

 • مکانیک|طراحي ميز ماشين فرز عمودي FP4M
 • طراحي ميز ماشين فرز عمودي FP4M شناسه محصول :99623 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 237 حجم فایل: 373.3701172 مگابایت دانلود طراحي ميز ماشين فرز عمودي FP4M – شامل 18صفحه در…

 • معماری|پاورپوینت تندیس گرایی در معماری
 • پاورپوینت تندیس گرایی در معماری شناسه محصول :7 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 1362 حجم فایل: 1.420898438 مگابایت دانلود پاورپوینت تندیس گرایی در معماری پاورپوینت تندیس گرایی در معماری آماده…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت نظریه بوروکراسی وبر
 • پاورپوینت نظریه بوروکراسی وبر شناسه محصول :90784 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 443 حجم فایل: 0.385742188 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه بوروکراسی وبر   پاورپوینت نظریه بوروکراسی وبر شامل 48…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *