روان شناسی|بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی رابطه نگرش های ناکار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر شناسه محصول :40476 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 718 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی نگرش های نا کار آمد و مهارتهای ارتباطی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر  در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت. نمونه ی تحقیق شامل 151 دانشجوی دانشگاه (93 دختر و58پسر) بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانشجویان حاضر در محوطه و کلاسها انتخاب گردید. ابزار های پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ی هراس اجتماعی کانور و همکاران (SPIN ) و پرسشنامه ی نگرش های نا کار آمد بک و وایزمن (DAS) و پرسشنامه ی مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که بین مهارتهای ارتباطی با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ای وجود ندارد ولی بین نگرش های نا کار آمد با میزان اضطراب اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود داشت (P<0/001). همچنین، نتایج نشان داد که اضطراب اجتماعی بین گروه های مجرد و متاهل، دختر و پسر تفاوت معنادار نداشت. بین میانگین دو گروه دختر و پسر در مهارتهای ارتباطی نیز تفاوتی مشاهده نشد. فهرست مطالب: فصل اول:کلیات 1-کلیات.. 2 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسأله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت.. 4 1-4- اهداف پژوهش…. 6 1-4-1- اهداف کلی:6 1-4-2- اهداف جزئی:6 1-5 -فرضیه های پژوهش:6 1-6 -تعاریف نظری و عملیاتی:7 1-6-1 -تعاریف نظری:7 1-6-1-1- اضطراب اجتماعی :7 1-6-1-2- مهارتهای ارتباطی:7 1-6-1-3- نگرش های ناکار آمد:7 1-6-2- تعاریف عملیاتی…..7 1-6-2-1- اضطراب اجتماعی:7 1-6-2-2- مهارتهای ارتباطی:8 1-6-2-3- نگرش های نا کار آمد:8  فصل دوم:نظریات و پیشینه تحقیقاتی 2- نظریات و پیشینه تحقیقاتی.. 10 2-1- مقدمه. 10 2-2-هراس اجتماعی.. 10 2-2-1-تعریف هراس اجتماعی.. 10 2-2-2-سن شروع. 10 2-2-3-جنسیت… 11 2-2-4- شیوع. 11 2-2-5-علائم اضطراب… 12 2-2-6- تشخیص اختلال اضطراب… 13 2-2-7- علل احتمالی هراس اجتماعی.. 13 2-2-7-1- علل زیست شناختی هراس اجتماعی.. 13 2-2-7-2- علل ژنتیک هراس اجتماعی.. 14 2-2-7-3-سبک فرزند پروری و هراس اجتماعی.. 14 2-2-7-4- عوامل محیطی.. 15 2-3-ارتباط.. 15 2-3-1- تعریف ارتباط.. 15 2-3-2-شکلهای ارتباط.. 16 2-3-2-1-ارتباط با خود. 16 2-3-2-2-ارتباط با دیگران.. 16 2-3-2-3-ارتباط جمعی یا گروهی.. 16 2-3-3-عوامل موثر در برقراری ارتباط.. 16 2-3-4-راه های عملی برای ارتباط موثر. 17 2-4-نظریات.. 17 2-4-1- نظریه زیستی و انتقال دهنده ها17 2-4-2-نظریات روان تحلیل گری.. 19 2-4-2-1- نظریه فروید. 19 2-4-2-2- نظریه آدلر. 20 2-4-3-نظریه رفتارگرایی.. 21 2-4-3-1-نظریه واتسون.. 21 2-4-3-2-نظریه بندورا22 2-4-3-3-نظریه سلیگمن.. 22 2-4-3-4-نظریه اسکینر. 23 2-4-4-نظریه انسان گرایی (نظریه راجرز)23 2-4-5-نظریه شناخت گرایی.. 24 2-4-5-1-نظریه الیس…. 24 2-4-5-2-نظریه بک…. 25 2-4-6-نظریه گشتالت (پرلز)26 2-5-پیشینه تحقیق.. 27 2-5-1-پیشینه خارجی.. 27 2-5-2-پیشینه داخلی.. 27  فصل سوم:روش جمع آوری داده ها 3- روش جمع آوری داده ها30 3-1- مقدمه. 30 3-2- جامعه. 30 3-3 – حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 30 3-4 -طرح پژوهش…. 30 3-5- ابزار مورد استفاده پژوهش…30 3-5-1-پرسشنامه هراس اجتماعی.. 30 3-5-2- پرسشنامه ی مهارت های ارتباطی.. 31 3-5-3- پرشسنامه ی نگرش های نا کار آمد (DAS)32 3-6- روش آماری پژوهش…. 33  فصل چهارم:یافته های تحقیق 4- یافته های تحقیق.. 35 4-1- مقدمه. 35 4-2- آمار توصیفی:35 4-2-1- بررسی حجم نمونه به تفکیک سن:35 4-2- 2-بررسی حجم نمونه به تفکیک جنسیت:36 4-2- 3-بررسی حجم نمونه به تفکیک تأهل:36 4-2-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات :37 4-2-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک رشته تحصیلی :37 4-3- آمار استنباطی:39  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 5-بحث و نتیجه گیری.. 47 5-1- مقدمه:47 5-2- محدودیتها50 5-3-پیشنهادات.. 51 منابع.. 52 ضمائم: پرسشنامه. 56
 • پزشکی|پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان30اسلاید
 • پاورپوینت پوزیشن مادر در لیبرو زایمان30اسلاید شناسه محصول :50880 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 779 حجم فایل: 2.622070313 مگابایت دانلود nدر عوض هر وضعیتی كه باعث ایجاد فاصله بین استخوان…

 • فنی و مهندسی|بررسی جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد
 • بررسی جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد شناسه محصول :59193 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 193 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 11.14160156 مگابایت دانلود بررسی…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت ولایت در عصر غیبت
 • پاورپوینت ولایت در عصر غیبت شناسه محصول :72736 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 297 حجم فایل: 0.06640625 مگابایت دانلود پاورپوینت ولایت در عصر غیبت مرجعیت و ولایت…

 • عمومی و آزاد|پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط
 • پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط شناسه محصول :51220 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 445 حجم فایل: 0.098632813 مگابایت دانلود مهارت ارتباطی :  توانایی برقراری ارتباط به طور مؤثر و…

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسأله
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حل مسأله شناسه محصول :70254 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حل مسأله توضیحات:…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل حمام وکیل شیراز
 • پاورپوینت تحلیل حمام وکیل شیراز شناسه محصول :103106 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 25844.8125 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل حمام وکیل شیراز   پاورپوینت تحلیل حمام وکیل شیراز…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.