روان شناسی|بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه شناسه محصول :50625 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 601 حجم فایل: 0.298828125 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه  درسال 1392 می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دو متغیر هوش معنوی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه  و نمونه آماری 50 نفر از این دانش آموزان كه به روش تصادفی انتخاب شده اند، است. این پژوهش به این نتیجه رسید كه میان دو متغیر هوش معنوی و سلامت روان در دانش آموزان این گروه نمونه رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین میان هوش معنوی و زیرمتغیرهای علائم جسمانی،علائم اضطرابی و اختلال خواب، اختلال در كاركرد اجتماعی و علائم افسردگی رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. فهرست مطالب تقدیم به :أ‌ تقدیر و تشکّر ب‌ چكیده ت‌ فصـــل اول: كلیـــــــات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق :4 1-4- اهداف پژوهش 4 1-4-1- هدف اصلی :4 1-4-2- اهداف فرعی :4 1-5- فرضیه های پژوهش 5 1-5-1- فرضیه اصلی :5 1-5-2- فرضیه های فرعی :5 1-6- سوالات پژوهش 5 1-6-1- سوال اصلی پژوهش 5 1-6-2- سوالات فرعی پژوهش 6 1-7- روش تحقیق 6 1-8- واژه ها و اصطلاحات كلیدی پژوهش 6 فصل دوم: ادبیات پژوهش 8 2-1- مقدمه 9 2-2- معنویت 9 2-3- هوش معنوی 10 2-3-1- تعریف هوش 10 2-3-2- انواع هوش 11 2-3-3- تعریف هوش معنوی 13 2-3-4- هوش معنوی و مؤلفه های آن 14 2-3-5- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام 18 2-3-6- رشد هوش معنوی 20 2-3-7- مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر 23 2-3-8- ابعاد هوش معنوی 25 2-3-9- آیا هوش معنوی معیارهای هوش‌ را برآورده می‌سازد؟ 26 2-3-10- آیا هوش معنوی تنها مناسب حل مسائل معنوی و وجودی است؟ 28 2-3-11- کاربرد هوش معنوی در محیط کار 29 2-3-12- کاربرد هوش معنوی در زندگی روزمره 32 2-3-13- اندازه‌گیری هوش معنوی 36 2-3-14- توسعه هوش معنوی 36 2-3-15- اصولی جهت تقویت هوش معنوی یا احساسی:37 2-3-16- ارزیابی و نتیجه گیری از هوش معنوی:40 2-3-17- خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی 40 2-4- سلامت روان:44 2-4-1- تعریف 44 2-4-2- مفهوم سلامت روان 44 2-4-3- بهداشت روانی یا سلامت روانی 45 2-4-4- عوامل موثر برسلامت روان 46 2-4-5- ابعاد سلامت روانی 46 2-4-6- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:49 2-4-7- نقش خانواده در سلامت روان 51 2-5- رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان 53 2-5-1- رابطه هوش معنوی و سلامت روان 53 2-5-2- هوش معنوی و تاثیر آن بر سلامت روانی 54 2-6- تحقیقات انجام شده 56 2-6-1- تحقیقات انجام شده در داخل 56 2-6-2- تحقیقات انجام شده در خارج 57 فصل سوم: روش پژوهش 59 3-1- مقدمه 60 3-2- جامعه‌آماری 60 3-3- گروه نمونه 60 3-4- روش نمونه گیری 61 3-5- روش‌شناسی پژوهش 61 3-6- ابزار پژوهش 61 3-7- روش جمع آوری اطلاعات 62 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها62 3-9- روایی و پایایی ابزار 64 3-9-1- روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی 64 3-9-2- روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 65 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها67 4-1- مقدمه 68 4-2- تحلیل توصیفی 69 4-2-1- هوش معنوی:69 4-2-2- سلامت روان:70 4-3- تحلیل استنباطی 72 4-3-1- بررسی فرضیه ها72 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77 5-1- مقدمه 78 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها78 5-3- نتایج یافته ها79 5-4- پیشنهادات 79 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:79 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی 80 5-4-3- پیشنهادات کاربردی 80 5-5- محدودیت های پژوهش 80 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر 81 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 81 پیوســت ها82 پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 83 پرسشنامه هوش معنوی 86  منابـــع و ماخذ 89 الف) منابع فارسی 90 ب) منابع لاتین 92 چكیده انگلیسی 93  جدول 2-1- مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف (مک هاوک، 2002) 24 جدول 3-1- ضرایب پایایی مقیاس هوش معنوی 65 جدول 4-1- تحلیل توصیفی هوش معنوی 69 جدول 4-2- تحلیل توصیفی سلامت روان 70 جدول 4-3- تحلیل توصیفی زیر مقیاسهای سلامت روان 71 جدول 4-4- بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان 72 جدول 4-5- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم جسمانی 73 جدول 4-6- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم اضطرابی و اختلال خواب 74 جدول 4-7- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم کارکرد اجتماعی 75 جدول 4-8 بررسی رابطه هوش معنوی و علائم افسردگی 76  نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام هوش معنوی 69 نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام سلامت روان 70
 • معماری|پاورپوینت پنج معمار برتر زن ایرانی
 • پاورپوینت پنج معمار برتر زن ایرانی شناسه محصول :69098 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 2.587890625 مگابایت دانلود پاورپوینت پنج معمار برتر زن ایرانی پاورپوینت پنج معمار برتر…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری آصف تهران و دو نمونه دیگر
 • پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری آصف تهران و دو نمونه دیگر شناسه محصول :97666 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 650 حجم فایل: 14.85 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل سه نمونه…

 • عمومی و آزاد|بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر
 • بررسی مقایسه ای جامعه شناختی علی شریعتی و حسن نصر شناسه محصول :66466 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 266 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت دانلود بررسی مقایسه ای جامعه…

 • مدیریت|پاورپوینت انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد (فصل پنجم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)
 • پاورپوینت انگیزش، از مفاهیم تا کاربرد (فصل پنجم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) شناسه محصول :51593 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 457 حجم فایل:…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری بلوغ تجارت الکترونیک
 • پیشینه و مبانی نظری بلوغ تجارت الکترونیک شناسه محصول :86187 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 184 حجم فایل: 0.127929688 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری بلوغ تجارت الکترونیک  …

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد منارجنبان
 • پاورپوینت معماری مسجد منارجنبان شناسه محصول :103779 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 722 حجم فایل: 13.63 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد منارجنبان ppt در 51 اسلاید تهیه شده که برای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *