روان شناسی|بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه شناسه محصول :50625 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 601 حجم فایل: 0.298828125 مگابایت

دانلود

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه  درسال 1392 می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دو متغیر هوش معنوی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان های دخترانه  و نمونه آماری 50 نفر از این دانش آموزان كه به روش تصادفی انتخاب شده اند، است. این پژوهش به این نتیجه رسید كه میان دو متغیر هوش معنوی و سلامت روان در دانش آموزان این گروه نمونه رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین میان هوش معنوی و زیرمتغیرهای علائم جسمانی،علائم اضطرابی و اختلال خواب، اختلال در كاركرد اجتماعی و علائم افسردگی رابطه معنادار و معكوس وجود دارد. فهرست مطالب تقدیم به :أ‌ تقدیر و تشکّر ب‌ چكیده ت‌ فصـــل اول: كلیـــــــات پژوهش 1 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسئله 2 1-3- اهمیت وضرورت تحقیق :4 1-4- اهداف پژوهش 4 1-4-1- هدف اصلی :4 1-4-2- اهداف فرعی :4 1-5- فرضیه های پژوهش 5 1-5-1- فرضیه اصلی :5 1-5-2- فرضیه های فرعی :5 1-6- سوالات پژوهش 5 1-6-1- سوال اصلی پژوهش 5 1-6-2- سوالات فرعی پژوهش 6 1-7- روش تحقیق 6 1-8- واژه ها و اصطلاحات كلیدی پژوهش 6 فصل دوم: ادبیات پژوهش 8 2-1- مقدمه 9 2-2- معنویت 9 2-3- هوش معنوی 10 2-3-1- تعریف هوش 10 2-3-2- انواع هوش 11 2-3-3- تعریف هوش معنوی 13 2-3-4- هوش معنوی و مؤلفه های آن 14 2-3-5- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام 18 2-3-6- رشد هوش معنوی 20 2-3-7- مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر 23 2-3-8- ابعاد هوش معنوی 25 2-3-9- آیا هوش معنوی معیارهای هوش‌ را برآورده می‌سازد؟ 26 2-3-10- آیا هوش معنوی تنها مناسب حل مسائل معنوی و وجودی است؟ 28 2-3-11- کاربرد هوش معنوی در محیط کار 29 2-3-12- کاربرد هوش معنوی در زندگی روزمره 32 2-3-13- اندازه‌گیری هوش معنوی 36 2-3-14- توسعه هوش معنوی 36 2-3-15- اصولی جهت تقویت هوش معنوی یا احساسی:37 2-3-16- ارزیابی و نتیجه گیری از هوش معنوی:40 2-3-17- خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی 40 2-4- سلامت روان:44 2-4-1- تعریف 44 2-4-2- مفهوم سلامت روان 44 2-4-3- بهداشت روانی یا سلامت روانی 45 2-4-4- عوامل موثر برسلامت روان 46 2-4-5- ابعاد سلامت روانی 46 2-4-6- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:49 2-4-7- نقش خانواده در سلامت روان 51 2-5- رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان 53 2-5-1- رابطه هوش معنوی و سلامت روان 53 2-5-2- هوش معنوی و تاثیر آن بر سلامت روانی 54 2-6- تحقیقات انجام شده 56 2-6-1- تحقیقات انجام شده در داخل 56 2-6-2- تحقیقات انجام شده در خارج 57 فصل سوم: روش پژوهش 59 3-1- مقدمه 60 3-2- جامعه‌آماری 60 3-3- گروه نمونه 60 3-4- روش نمونه گیری 61 3-5- روش‌شناسی پژوهش 61 3-6- ابزار پژوهش 61 3-7- روش جمع آوری اطلاعات 62 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها62 3-9- روایی و پایایی ابزار 64 3-9-1- روایی و پایایی پرسشنامه هوش معنوی 64 3-9-2- روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 65 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها67 4-1- مقدمه 68 4-2- تحلیل توصیفی 69 4-2-1- هوش معنوی:69 4-2-2- سلامت روان:70 4-3- تحلیل استنباطی 72 4-3-1- بررسی فرضیه ها72 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 77 5-1- مقدمه 78 5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها78 5-3- نتایج یافته ها79 5-4- پیشنهادات 79 5-4-1- پیشنهادات پژوهش:79 5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی 80 5-4-3- پیشنهادات کاربردی 80 5-5- محدودیت های پژوهش 80 5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر 81 5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 81 پیوســت ها82 پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 83 پرسشنامه هوش معنوی 86  منابـــع و ماخذ 89 الف) منابع فارسی 90 ب) منابع لاتین 92 چكیده انگلیسی 93  جدول 2-1- مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف (مک هاوک، 2002) 24 جدول 3-1- ضرایب پایایی مقیاس هوش معنوی 65 جدول 4-1- تحلیل توصیفی هوش معنوی 69 جدول 4-2- تحلیل توصیفی سلامت روان 70 جدول 4-3- تحلیل توصیفی زیر مقیاسهای سلامت روان 71 جدول 4-4- بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان 72 جدول 4-5- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم جسمانی 73 جدول 4-6- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم اضطرابی و اختلال خواب 74 جدول 4-7- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم کارکرد اجتماعی 75 جدول 4-8 بررسی رابطه هوش معنوی و علائم افسردگی 76  نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام هوش معنوی 69 نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام سلامت روان 70
 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت حق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی
 • پاورپوینت حق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی شناسه محصول :93993 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 298.2919922 مگابایت دانلود پاورپوینت حق مالکیت و…

 • مکانیک|پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک
 • پاورپوینت هیدرولیک و پنوماتیک شناسه محصول :87330 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 345 حجم فایل: 1.098632813 مگابایت دانلود امروزه در بسیاری از فرآیندهای صنعتی ، انتقال قدرت به صورت کم…

 • روان شناسی|بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی
 • بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شناسه محصول :69932 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 0.077148438 مگابایت دانلود بررسی…

 • روان شناسی|پاورپوینت عوامل تأخیر در ازدواج
 • پاورپوینت عوامل تأخیر در ازدواج شناسه محصول :101361 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 612.71875 مگابایت دانلود پاورپوینت عوامل تأخیر در ازدواج   فهرست مطالب: مقدمه عوامل…

 • علوم تربیتی|بررسی علل فرار دختران 15 – 18 سال از خانه
 • بررسی علل فرار دختران 15 – 18 سال از خانه شناسه محصول :52338 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 141 تعداد بازدید : 397 حجم فایل: 0.157226563 مگابایت دانلود بررسی علل فرار دختران 15…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش عاطفی و سبک رهبری استراتژیک
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش عاطفی و سبک رهبری استراتژیک شناسه محصول :95410 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 1111 حجم فایل: 973.3759766 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *