روان شناسی|بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر شناسه محصول :40291 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 238 تعداد بازدید : 822 حجم فایل: 0.141601563 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران پرداخته شد ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی می باشد که از این گروه تعداد 50 نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای 25 نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای 25 نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است . ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می باشد که با استفاده از روشهای آماری به بررسی داده ها پرداخته ، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است : بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین می توان نتیجه گرفت شنیدن موسیقی آرام بخش بدلیل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزایش دقت آزمودنی تأثیر داشته باشد . فهرست مطالب چکیده ۱ فصل اول ۲ مقدمه ۳ موسیقی ۴ بیان مسئله ۷ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۹ هدف تحقیق ۱۹ سؤال پژوهش ۲۰ فرضیه پژوهش ۲۰ تعاریف مفهومی : ۲۰ ۱ – موسیقی : ۲۰ ۲ – دقت و تمرکز : ۲۰ تعاریف عملیاتی ۲۱ موسیقی : ۲۱ ۲ – دقت : ۲۱ فصل دوم ۲۲ پیشینه تحقیق ۲۲ هنر درمانی ۲۳ تعریف هنر ۲۴ مقدمه ۲۴ تعریف کنونی هنر درمانی ۲۵ بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA ) ۲۷ هنر درمانی به عنوان یک تخصص ۲۷ تاریخچه : ۲۹ سرآغازها ۳۱ وضعیت موجود ۳۴ جایگاه تئوری در هنر درمانی ۳۶ روش شناسی در هنر درمانی ۴۱ تعریف موسیقی درمانی : ۴۴ موسیقی درمانی چیست ؟ ۴۷ موسیقی درمانگر کیست ؟ ۴۹ بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟ ۵۰ چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟ ۵۱ اهداف موسیقی درمانی ۵۳ فهم موسیقی ۵۵ پژوهشهایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی ۵۶ موسیقی درمانی برای همه ۵۷ اصول موسیقی ۵۷ مقدمه ۶۰ بیان مسئله ۶۲ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۶۴ سوالات تحقیق : ۶۶ ابزار تحقیق : ۶۶ مقدمه ۶۷ فالگیری چیست؟ ۶۸ سوابق نظری ۷۱ سوابق تجربی ۷۷ مقدمه ۷۷ انواع فال : ۷۸ دلایل و عواملی که باعث گرایش به فال می شود؟ ۸۰ فالگیر کیست؟ ۸۲ زنان مشتریان اصلی فالگیری : ۸۴ پیامدهای گسترش پدیدۀ فالگیری ۸۶ فصل سوم ۸۸ تعریف تحقیق و انواع روشهای تحقیق ۸۹ روش تحقیق: ۸۹ نمونه گیری و روش نمونه گیری: ۹۰ روش جمع آوری: ۹۰ فصل چهارم ۹۰ مقدمه ۹۱ فصل پنجم ۱۱۶ بحث و نتیجه گیری ۱۱۶ بیان مشکلات تحقیق ۱۲۰ آمادگی ۱۲۷ شنیدن موسیقی ۱۲۸ جمع آوری و جذب انرژی ۱۲۹ تغییر جلسه های شفا بخشی ۱۳۰ ابزار اصلی موسیقی درمانی ۱۳۱ ابزار شماره ۱ موسیقی ۱۳۱ سبکهای موسیقی وریتم ۱۳۱ ابزار شماره ۲ موسیقی ۱۳۲ درمان از طریق تن و آلات موسیقی ۱۳۲ ابزار شماره ۳ موسیقی ۱۳۴ درمانهای صوتی ۱۳۴ زبان عملیات عالی مغز ۱۳۵ تأثیر علمی لالائی ها ۱۳۷ پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت ۱۳۸ هوش تجسمی ۱۴۰ تجدید حیات صوتی ۱۴۱ بالا بردن سرعت یادگیری ۱۴۷ گوش دادن به موسیقی ۱۴۸ الف -شنیدن اصوات ( آناتومی صدا ، شنیدن ، گوش کردن ) ۱۴۹ ب – هیأت صوت ۱۵۰ دیدن صوت ۱۵۱ هنر شنیدن ۱۵۱ گوش راست وگوش چپ ۱۵۲ گوش و حالت بدن ۱۵۳ دو چنگ هماهنگ ۱۵۴ صدا درمانی ۱۵۴ داستانهای شفابخش معجزه آسا ۱۵۵ اختلال کمبود توجه ۱۵۶ بیماری آلزایمر ( فراموشی ) ۱۶۱ تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴ چکیده ای از تاریخ موسیقی درمانی ۱۶۴ طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی ۱۶۹ تم های آرام بخش ۱۷۴ موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران ۱۷۷ عوامل تعیین کننده انتخاب محرک ۱۸۲ همبسته های فیزیولوژیایی توجه ۱۸۳ تقسیم بندی دقت ۱۸۴ الف – متمرکز : ۱۸۴ ب – پراکنده : ۱۸۵ شرایط دقت ۱۸۵ اقسام دقت ۱۸۷ عوامل مؤثر بر دقت ۱۹۰ الف – عوامل خارجی : ۱۹۰ ب – عوامل روانی : ۱۹۳ ابزار سنجش دقت ۱۹۴ فصل سوم ۱۹۵ روش اجرای تحقیق ۱۹۵ جامعه ۱۹۶ نمونه و روش نمونه گیری ۱۹۶ روش پژوهش ۱۹۶ ابزار و وسایل اندازه گیری ۱۹۶ روش انجام آزمون ۱۹۷ روش نمره گذاری آزمون ۱۹۸ روشهای آماری ۱۹۸ آمار توصیفی : ۱۹۸ آمار استنباطی : ۱۹۸ مقدمه ۱۹۸ بیان مسئله ۲۰۰ اهداف تحقیق: ۲۰۲ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۰۳ تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۰۴ سوالات تحقیق : ۲۰۵ مقدمه ۲۰۶ فالگیری چیست؟ ۲۰۷ فالگیری به مثابه آگاهی کاذب در خلاء آگاهی : ۲۰۹ فصل چهارم ۲۱۱ تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱۱ مقدمه ۲۱۲ بیان مسئله ۲۱۷ اهداف تحقیق: ۲۱۸ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۲۱۹ تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۰ سوالات تحقیق : ۲۲۱ ابزار تحقیق : ۲۲۱ سوابق تجربی ۲۲۲ تعاریف مفاهیم و متغیرها: ۲۲۳ سوالات تحقیق : ۲۲۴ ابزار تحقیق : ۲۲۵ فصل پنجم ۲3۰ نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها ۲3۰ موسیقی درمانی ۲3۱ موسیقی ۲3۱ جامعه آماری ۲3۲ ابزارسنجش ۲3۲ نتایج تحقیق ۲3۳ نظر پژوهشگر ۲3۴ محدودیت ها ۲3۴ پیشنهادات ۲3۵ منابع ۲3۶ ضمائم ۲3۸
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آجر شیشه ای
 • پاورپوینت آجر شیشه ای شناسه محصول :95497 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 640.7832031 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی آجرهای شیشه ای و مشخصات آنها ، در…

 • روان شناسی|پاورپوینت زندگی نامه آرنولد گزل
 • پاورپوینت زندگی نامه آرنولد گزل شناسه محصول :89983 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 430 حجم فایل: 0.234375 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی نامه آرنولد گزل   پاورپوینت زندگی نامه آرنولد…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیستم ساختمانی قاب سبک چوبی
 • پاورپوینت سیستم ساختمانی قاب سبک چوبی شناسه محصول :71754 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 56 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 1.495117188 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی قاب سبک چوبی فایل پاورپوینت…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی فضایی اقامتی برای جهانگردان نسل هزاره
 • پاورپوینت تحلیل طراحی فضایی اقامتی برای جهانگردان نسل هزاره شناسه محصول :99048 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 146 حجم فایل: 2439.436523 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی فضایی اقامتی برای جهانگردان…

 • هنر|پاورپوینت نگاه کردن، گوش دادن و رفتار (درس پودمان 1 هنر کلاس دهم)
 • پاورپوینت نگاه کردن، گوش دادن و رفتار (درس پودمان 1 هنر کلاس دهم) شناسه محصول :86602 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 505 حجم فایل: 2.411132813 مگابایت دانلود پاورپوینت نگاه کردن،…

 • مدیریت|پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن
 • پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن شناسه محصول :88377 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 260 حجم فایل: 2.162109375 مگابایت دانلود پاورپوینت سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن   فرمت:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *