روان شناسی|بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و رضایت زناشویی در دانشجویان شناسه محصول :50659 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 137 تعداد بازدید : 1440 حجم فایل: 0.421875 مگابایت

دانلود

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز – بریگز (MBTI)[1] و رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور می­باشد. طرح پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه­ ی دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور می باشد که در سال 1391-1390 مشغول به تحصیل بوده­اند. نمونه­ ی آماری شامل 100 نفر از دانشجویان زن متأهل که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده ­اند. فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه1 1-2 بیان مسئله3 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش… 6 1-4 اهداف پژوهش… 7 1-4-1 هدف اصلی:7 1-4-2 اهداف فرعی:7 1-5 فرضیات پژوهش… 8 1-6 عریف عملیاتی و نظری. 8  فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 2-1 شخصیت چیست ؟10 2-2 ویژگیهای شخصیتی چیست ؟10 2-3 ابعاد شخصیت چیست ؟10 2-4 انواع شخصیت :10 2-5 ( مایرز – بریگز)13 2-6 تحلیل شخصیت مایرز – بریگز. 16 2-7 عرفی و تاریخچه MBTI16 2-8 موارد کاربرد آزمون MBTI20 2-9 توصیف آزمون MBTI22 2-10 حقایقی در زمینه گونه شخصیتی. 27 2-11 تعریف عام رضایت.. 28 2-12 عریف خاص رضایت (تماس جنسی)28 2-13 عریف رضایت از زندگی. 30 2-14 یدایش رضایت.. 30 2-15 ابعاد رضایت از زندگی. 32 2-16 عریف رضایت زناشویی. 32 2-17 رضایت از زندگی زناشویی. 34 2-18 عوامل مؤثر در رضایت زناشویی. 35 2-19 عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی. 35 2-20 خانواده و رضایت زناشویی. 39 2-21 ارزیابی کیفیت زندگی. 46 2-22 کیفیت زندگی زناشویی. 47 2-23سازگاری زناشویی و سلامت روان. 48 2-24پیشینه بررسی ارتباطات زناشویی. 49 2-25پیشینه پژوهش در ایران. 51  فصل سوم: وش تحقیق 3-1طرح پژوهش… 54 3-2 جامعه آماری:54 3-3 نمونه پژوهش… 54 3-4 روش نمونه گیری. 55 3-5 ابزار پژوهش… 55 3-5-1 پرسشنامه ی رضایت زناشویی ENRICH.. 55 3-6 آزمون شخصیتی سنخ نمای مایرز- بریگز. 57 3-7 روش اجرای پژوهش… 63 3-8 انتخاب آزمودنی. 63 3-9 روش پردازش داده ها64  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1 مقدمه66 4-2 نتایج استنباطی. 79 4-3 اعتبار یابی. 94 4-4 نتایج به دست آمده95  فصل پنجم: نتیجه گیری 5-1 نتایج. 97 5- 2 پیشنهادات و راه حل ها98 5- 3 محدودیت ها98 5-4 پیشنهاد به محققان آتی. 99 فهرست منابع و مآخذ. 100 الف) منابع فارسی. 100 ب) منابع انگلیسی. 104 ضــمائــم. 127 الف) پرسشنامه سلامت عمومی GHQ – 28. 127 ب) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 130 ج) کلید پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH.. 133  فهرست جداول جدول 4-1 گرایش های مرکزی و شاخص های پراکندگی مولفه های رضایت کلی زناشویی. 66 جدول 4- 2 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی موضوعات شخصیتی. 68 جدول 4- 3 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی ارتباط زناشویی. 69 جدول 4- 4 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی حل تعارض… 69 جدول 4- 5 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی مدیرت مالی. 69 جدول 4- 6 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی فعالیت های اوقات فراغت.. 69 جدول 4- 7 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی روابط جنسی. 70 جدول 4- 9 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی اقوام و دوستان. 70 جدول 4- 10 میزان رضایت و فراوانی در مولفه ی جهت گیری مذهبی.70 جدول 4- 11 فراوانی در مولفه ی برون گرایی و درون گرایی. 71 جدول 4- 12 فراوانی در مولفه ی حسی- شهودی. 71 جدول 4- 13 فراوانی در مولفه ی متفکر-احساسی. 71 جدول 4- 14 فراوانی در مولفه ی ملاحظه کننده-داوری کننده72 جدول4-15: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول پژوهش… 80 جدول4-16: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم پژوهش… 84 جدول4-17: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم پژوهش… 88 جدول4-18: خلاصه داده های ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم پژوهش… 91 فهرست نمودارها نمودار4-1 فراوانی رضایت کل در قالب نمودار هیستوگرام72 نمودار4-2 فراوانی رضایت از موضوعات شخصیتی در قالب نمودار هیستوگرام73 نمودار4-3 فراوانی رضایت از ارتباط زناشویی در قالب نمودار هیستوگرام73 در نمودار4-4 فراوانی رضایت از حل تعارض در قالب نمودار هیستوگرام74 نمودار4-5 فراوانی رضایت از مدیرت مالی در قالب نمودار هیستوگرام74 نمودار4-6 فراوانی رضایت ازفعالیت های اوقات فراقت در قالب نمودار هیستوگرام75 نمودار4-7 فراوانی رضایت از روابط جنسی در قالب نمودار هیستوگرام75 نمودار4-8 فراوانی رضایت از ازدواج و فرزندان در قالب نمودار هیستوگرام76 نمودار4-9 فراوانی رضایت از اقوام و دوستان در قالب نمودار هیستوگرام76 نمودار4-10 فراوانی رضایت از جهت گیری مذهبی در قالب نمودار هیستوگرام77 نمودار4-11 فراوانی برون گرایی-درون گرایی در قالب نمودار هیستوگرام77 در نمودار4-12 فراوانی حسی-شهودی در قالب نمودار هیستوگرام78 در نمودار4-13 فراوانی متفکر-احساسی در قالب نمودار هیستوگرام78 در نمودار4-14 فراوانی ملاحظه کننده-داوری کننده در قالب نمودار هیستوگرام79
 • روان شناسی|كتاب SOS كمك برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك
 • كتاب SOS كمك برای والدین - راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك شناسه محصول :55075 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 323 تعداد بازدید : 432 حجم فایل: 4.846679688 مگابایت دانلود كتاب SOS كمك…

 • معماری|پاورپوینت قنات از عجایب دنیا
 • پاورپوینت قنات از عجایب دنیا شناسه محصول :102477 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 4504.035156 مگابایت دانلود پاورپوینت قنات از عجایب دنیا   بخشی از متن پاورپوینت :…

 • روان شناسی|تعهد زناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله
 • تعهد زناشویی تصویربدن همراه با پرسشنامه و مقاله شناسه محصول :56728 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 1125 حجم فایل: 1.578125 مگابایت دانلود  توضیحات محصول 1-تأثیر آموز ش زوج درمانی…

 • علوم انسانی|پیشینه و مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری
 • پیشینه و مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری شناسه محصول :86185 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 233 حجم فایل: 0.25390625 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری برونسپاری خدمات شهری  …

 • اقتصاد|مبانی و پیشینه نظری ساختار سرمایه
 • مبانی و پیشینه نظری ساختار سرمایه شناسه محصول :68157 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 0.0390625 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری ساختار سرمایه توضیحات: فصل دوم مقاله…

 • علوم انسانی|پرسشنامه بررسی اضطراب شینان
 • پرسشنامه بررسی اضطراب شینان شناسه محصول :70087 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 189 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود پرسشنامه بررسی اضطراب شینان این پرسشنامه دارای 35 سوال بوده و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *