روان شناسی|بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار

بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار شناسه محصول :52175 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 0.107421875 مگابایت

دانلود

فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه فصل اول………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………… 4 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5 اهداف كلی………………………………………………………………………………………………. 5 اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………… 5 اهمیت و فایده پژوهش……………………………………………………………………………… 6 تعریف اصلاحات …………………………………………………………………………………….. 8 تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………… 8 فصل دوم تعاریف سلامت روان ………………………………………………………………………………. 11 تاریخچه مختصری بر سلامت روان…………………………………………………………… 12 اصول بهداشت روان………………………………………………………………………………… 13 انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)……………………………………………………………. 15 رابطه ورزش با سلامت روان……………………………………………………………………. 15 زنان و فعالیت بدنی …………………………………………………………………………………. 17 جمعیت مسن و فعالیت بدنی………………………………………………………………………. 18 تعاریف ورزش ……………………………………………………………………………………….. 19 تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال ………………………………………………………… 19 كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………………………………………………………….. 20 نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان ……………………………………. 21 مكتب انسان گرایی……………………………………………………………………………………. 23 مكتب رفتار گرایی…………………………………………………………………………………….. 23 مكتب شناخت گرایی ………………………………………………………………………………… 24 ورزش از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………… 25 ورزش و درمان ……………………………………………………………………………………… 25 پیشینة مطالعاتی در جهان…………………………………………………………………………. 27 پیشینة مطالعاتی در ایران …………………………………………………………………………. 29 فصل سوم روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 32 جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 32 نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 33 چگونگی نمونه‌برداری………………………………………………………………………………. 33 توضیح درباره نمونه‌ها…………………………………………………………………………….. 34 نحوه نمره گذاری ……………………………………………………………………………………. 33 ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 34 – روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………. 36 – اعتباری پرسشنامه………………………………………………………………………………… 37 روش آماری……………………………………………………………………………………………. 40 فصل چهارم محاسبات آماری علائم جسمانی…………………………………………………………………. 44 تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی……………………………………………………………… 44 محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب…………………………………………………… 48 تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب………………………………………………… 48 محاسبات آماری كاركرد اجتماعی……………………………………………………………… 51 تفسیر و بیان نتیجه كاركرد اجتماعی………………………………………………………….. 51 محاسبات و بیان افسردگی………………………………………………………………………… 54 تفسیر و بیان نتیجه افسردگی…………………………………………………………………….. 54 محاسبات آماری سلامت عمومی………………………………………………………………… 56 تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی…………………………………………………………….. 56 فصل پنجم خلاصه‌ای از فصول…………………………………………………………………………………. 60 مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین……………………………………………….. 60 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………… 61 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 63 منابع و مآ‎خذ…………………………………………………………………………………………… فهرست جداول جدول علائم جسمانی (1-4)………………………………………………………………………. 46          جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)………………………………………………. 49 جدول كاركرد اجتماعی (3-4)……………………………………………………………………. 53 جدول علائم افسردگی (4-4)……………………………………………………………………… 55 جدول سلامت عمومی (5-4)……………………………………………………………………… 57 فهرست نمودارها نمودار علائم جسمانی (1-4)……………………………………………………………………… 46 نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)……………………………………………… 49 نمودار كاركرد اجتماعی (3-4)…………………………………………………………………… 52 نمودار علائم افسردگی (4-4)……………………………………………………………………. 55 نمودار سلامت عمومی (5-4)…………………………………………………………………….. 57 شرح مختصر: در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غیرورزشكار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: 1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد.  2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد. 3- بین كاركرد اجتماعی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد. 4- بین افسردگی در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد. گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشكار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشكار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار و غیرورزشكار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین كاركرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.
 • معماری|تحقیق در مورد معماری کشور مصر
 • تحقیق در مورد معماری کشور مصر شناسه محصول :53278 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود تحقیق در مورد معماری کشور مصر مقدمه:طی سالیان درازی كه…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت بیومکانیک کفش دومیدانی
 • پاورپوینت بیومکانیک کفش دومیدانی شناسه محصول :98360 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 1709.799805 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع بیومکانیک کفش دومیدانی، در قالب ppt و…

 • روان شناسی|پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده
 • پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده شناسه محصول :96909 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 2943.757813 مگابایت دانلود پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده  …

 • علوم انسانی|مبانی نظری وفاداری مشتری
 • مبانی نظری وفاداری مشتری شناسه محصول :91736 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 0.036132813 مگابایت دانلود مبانی نظری وفاداری مشتری (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

 • کامپیوتر|روش های سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا
 • روش های سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا شناسه محصول :60027 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 25…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری پاویون روسیه در اکسپو ۲۰۲۰ دبی
 • پاورپوینت تحلیل معماری پاویون روسیه در اکسپو ۲۰۲۰ دبی شناسه محصول :104404 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 53 حجم فایل: 8.43 مگابایت دانلود   این فایل شامل تحلیل معماری پاویون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *