روان شناسی|بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار

بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشكار و غیرورزشكار شناسه محصول :52175 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 0.107421875 مگابایت

دانلود

فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه فصل اول………………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………… 4 فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5 اهداف كلی………………………………………………………………………………………………. 5 اهداف جزیی …………………………………………………………………………………………… 5 اهمیت و فایده پژوهش……………………………………………………………………………… 6 تعریف اصلاحات …………………………………………………………………………………….. 8 تعریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………… 8 فصل دوم تعاریف سلامت روان ………………………………………………………………………………. 11 تاریخچه مختصری بر سلامت روان…………………………………………………………… 12 اصول بهداشت روان………………………………………………………………………………… 13 انجمن ملی بهداشت روانی (NIMH)……………………………………………………………. 15 رابطه ورزش با سلامت روان……………………………………………………………………. 15 زنان و فعالیت بدنی …………………………………………………………………………………. 17 جمعیت مسن و فعالیت بدنی………………………………………………………………………. 18 تعاریف ورزش ……………………………………………………………………………………….. 19 تاریخچه مختصری بر ورزش هندبال ………………………………………………………… 19 كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………………………………………………………….. 20 نظریه‌های ارائه شده درباره ورزش توسط محققان ……………………………………. 21 مكتب انسان گرایی……………………………………………………………………………………. 23 مكتب رفتار گرایی…………………………………………………………………………………….. 23 مكتب شناخت گرایی ………………………………………………………………………………… 24 ورزش از دیدگاه اسلام …………………………………………………………………………… 25 ورزش و درمان ……………………………………………………………………………………… 25 پیشینة مطالعاتی در جهان…………………………………………………………………………. 27 پیشینة مطالعاتی در ایران …………………………………………………………………………. 29 فصل سوم روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 32 جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………. 32 نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 33 چگونگی نمونه‌برداری………………………………………………………………………………. 33 توضیح درباره نمونه‌ها…………………………………………………………………………….. 34 نحوه نمره گذاری ……………………………………………………………………………………. 33 ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 34 – روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………. 36 – اعتباری پرسشنامه………………………………………………………………………………… 37 روش آماری……………………………………………………………………………………………. 40 فصل چهارم محاسبات آماری علائم جسمانی…………………………………………………………………. 44 تفسیر و بیان نتیجه علائم جسمانی……………………………………………………………… 44 محاسبات آماری علائم اضطرابی و خواب…………………………………………………… 48 تفسیر و بیان نتیجه علائم ضطرابی و خواب………………………………………………… 48 محاسبات آماری كاركرد اجتماعی……………………………………………………………… 51 تفسیر و بیان نتیجه كاركرد اجتماعی………………………………………………………….. 51 محاسبات و بیان افسردگی………………………………………………………………………… 54 تفسیر و بیان نتیجه افسردگی…………………………………………………………………….. 54 محاسبات آماری سلامت عمومی………………………………………………………………… 56 تفسیر و بیان نتیجه سلامت عمومی…………………………………………………………….. 56 فصل پنجم خلاصه‌ای از فصول…………………………………………………………………………………. 60 مقایسه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین……………………………………………….. 60 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………… 61 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 63 منابع و مآ‎خذ…………………………………………………………………………………………… فهرست جداول جدول علائم جسمانی (1-4)………………………………………………………………………. 46          جدول علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)………………………………………………. 49 جدول كاركرد اجتماعی (3-4)……………………………………………………………………. 53 جدول علائم افسردگی (4-4)……………………………………………………………………… 55 جدول سلامت عمومی (5-4)……………………………………………………………………… 57 فهرست نمودارها نمودار علائم جسمانی (1-4)……………………………………………………………………… 46 نمودار علائم اضطرابی و اختلال خواب (2-4)……………………………………………… 49 نمودار كاركرد اجتماعی (3-4)…………………………………………………………………… 52 نمودار علائم افسردگی (4-4)……………………………………………………………………. 55 نمودار سلامت عمومی (5-4)…………………………………………………………………….. 57 شرح مختصر: در این پژوهش به بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غیرورزشكار پرداخته شده است فرضیه‌های مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: 1- بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد.  2- بین علائم اضطرابی و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد. 3- بین كاركرد اجتماعی در زنان ورزشكار با زنان غیر ورزشكار تفاوت وجود دارد. 4- بین افسردگی در زنان ورزشكار با زنان غیرورزشكار تفاوت وجود دارد. گروه نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوی 42-20 ساله می‌باشد كه 30 نفر از آنان دانشجویان ورزشكار حرفه‌ای مجموعه شهید شیرودی و 30 نفر دیگر از دانشجویان غیرورزشكار واحد قیامدشت در سال 1385 می‌باشند ابزار مورد استفاده در این آزمون پرسشنامه سلامت عمومی GHQ و روش آماری در این پژوهش t استیودنت می‌باشد بر اساس نتایج حاصله از این آزمون بین علائم جسمانی در زنان ورزشكار و غیرورزشكار با 03/3 t= و با اطمینان 99% و بین علائم اضطرابی و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمینان 99% و بین كاركرد اجتماعی با 53/3 t =  و با اطمینان 99% و 999% و بین افسردگی با 59/2 t = و با اطمینان 95/%  و در نهایت بین سلامت عمومی با 57/2t= و با اطمینان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.
 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی شناسه محصول :90424 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 225 حجم فایل: 0.028320313 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیپنوتراپی همراه با کلیه…

 • علوم اجتماعی|تحقیق بررسی نوروز
 • تحقیق بررسی نوروز شناسه محصول :65860 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت دانلود تحقیق بررسی نوروز فهرست   پیشواز نوروز نام ماهها و روزها در…

 • علوم انسانی|مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
 • مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری شناسه محصول :88905 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 167 حجم فایل: 0.073242188 مگابایت دانلود مبانی نظری آثار ابطال…

 • اقتصاد|بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتور سازی ایران
 • بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتور سازی ایران شناسه محصول :52704 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 154 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 0.325195313 مگابایت دانلود بررسی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری خانه bordeaux در فرانسه
 • پاورپوینت تحلیل معماری خانه bordeaux در فرانسه شناسه محصول :98022 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 165 حجم فایل: 9.46 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل خانه Bordeaux واقع در فرانسه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رهبری و عدالت سازمانی
 • مبانی نظری رهبری و عدالت سازمانی شناسه محصول :92387 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 137 حجم فایل: 0.061523438 مگابایت دانلود مبانی نظری رهبری و عدالت سازمانی (فصل دوم تحقیق)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *