روان شناسی|بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه

بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه شناسه محصول :50671 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 142 تعداد بازدید : 481 حجم فایل: 2.099609375 مگابایت

دانلود

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه پایان نامه دوره کارشناسی-رشته روانشناسی-عمومی فرمت فایل: word تعداد صفحات: 142 شرح مختصر: این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان می پردازد نمونه شامل 50 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های کاشان است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. آزمودنی ها(پرسشنامه نگرش مذهبی) و (پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن)و تکمیل نمودند. یافته های پزوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد،همچنین نتایج نشان داد بین جنسیت و هوش هیجانی تفاوت معنا داری وجود ندارد. نتیجه آنکه یافته ما نشان داد هر چه نگرش مذهبی بالاتر بیانگر هوش هیجانی بالاتری می باشد و زندگی بهتری خواهد داشت. فهرست مطالب فصل اول:کلیات پژوهش 1,1.مقدمه:2 2,1.بیان مسئله:4 3,1.اهداف پژوهش:5 4,1.فرضیه های پژوهش:6 5,1.اهمیت و ضرورت پژوهش :6 6,1.متغیر های پژوهش:7 7,1.تعریف مفاهیم:7 1,7,1.تعاریف نظری:7 2,7,1. تعاریف عملیاتی:8  فصل دوم:ادبیات پژوهش 1,2.قراول هیجانی.. 10 2,2.قشر بینایی.. 11 3,2. ناحیه تخصصی حافظه هیجانی.. 13 4,2.هشدارهای عصبی منسوخ شده15 5,2. مدیر هیجانی.. 19 6,2.هماهنگی هیجان و فکر. 23 7,2.تعریف هوش:28 8,2.تعریف هوش هیجانی.. 29 9,2.تاریخچه هوش وهیجانی:31 10,2.ویژگی های هوش هیجانی.. 33 11,2.ابعاد هوش هیجانی:35 12,2.مؤلفه ی های هوش هیجانی.. 39 13,2. چگونه میتوان در هوش هیجانی پیشرفت كرد ؟. 40 14,2.نگرش چیست؟. 41 1,14,2.تعریف نگرش… 42 2,14,2.تعریف نگرش مذهبی:42 15,2.ضرورت آموزش و سازندگی مذهبی.. 43 16,2.سازندگی مذهبی فرد. 44 17,2.تقویت بنیادهای مذهبی.. 45 18,2.تزكیه مذهبی.. 46 19,2.رابطه مذهب و هدایت جوانان. 47 20,2.معنای آرمان خدا در پرتوی هوش هیجانی.. 49 21,2.بازیابی معنویت یا نگرش مذهبی بر اساس هوش هیجانی.. 54 1,21,2.اصل اول :پذیرش خود و دیگران. 54 2,21,2.اصل دوم: ناراضیتی خلاق و سازنده54 3,21,2.اصل سوم: یافتن زمینه های مشترك برای پیوند. 55 4,21,2.اصل چهارم:اعتماد سازی.. 55 5,21,2.اصل پنجم:قدر دانی.. 55 6,21,2.اصل ششم:قطع رابطه به هنگام ضرورت اما محترمانه. 55 7,21,2.اصل هفتم:گذشت وبخشش… 56 22,2.نگرش مذهبی و سلامت هیجانی.. 57 23,2.مؤلفه های هوش هیجانی.. 58 24,2.پیشینه تحقیق:61 1,24.2.پژوهش های انجام شده داخل كشور:61 2,24,2.پژوهش های انجام شده در خارج كشور:61 25,2.تقسیم بند افراد براساس هوش بهره و هوش هیجانی :63  فصل سوم:روش پژوهش 1,3. طرح پژوهش:66 2,3.جامعه آماری :66 3,3.نمونه:66 4,3.ابراز پژوهش:66 5,3.روش نمونه گیری:67 6,3.پرسشنامه ی هوش هیجانی بار ــ آن. 67 7,3.مشخصات پرسشنامهی هوش هیجانی بار ــ آن. 68 8,3.اعتبار و روایی:69 9,3.نمره گذاری و تفسیر نمرات.. 70 10,3.نقاط قوت و کاربردی این پرسشنامه. 77 11,3.کلید و نحوه نمرهگذاری آزمون سنجش نگرشهای مذهبی.. 78 12,3.معرفی.. 82  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 1,4.مقدمه. 85 2,4.آمار استنباطی.. 103  فصل پنجم:نتایج پژوهش 1,5.خلاصه پژوهش… 109 2.5.نتایج فرضیات پژوهش… 109 3,5.نتیجه گیری.. 110 4,5.پیشنهادات کاربردی.. 110 5,5.پیشنهادات آتی.. 112 6,5.محدودیتها112 پیوست.. 113 منابع:132  فهرست جداول جدول 1)فراوانی جنس… 86 جدول 2) فراوانی گویه های بعداعتقادی.. 87 جدول 3) فراوانی گویه های بعدتجربه ای.. 90 جدول 4) فراوانی گویه های بعدپیامدی.. 93 جدول 5) فراوانی گویه های بعدمناسکی.. 96 جدول6)آمار توصیفی متغیرهای نگرش مذهبی.. 99 جدول7)آمار توصیفی متغیرهای هوش هیجانی.. 101 جدول 8آزمون پیرسون فرضیه یك.. 103 جدول9 آزمون تی فرضیه دو104 جدول 10 آزمون تی فرضیه سه. 105 جدول11آزمون رگرسیون فرضیه چهار106 جدول12ماتریس همبستگی.. 107  فهرست نمودار نمودار1)جنسیت.. 86 نمودار2 بعداعتقادی.. 89 نمودار3 بعد تجربه ای.. 92 نمودار4 بعد پیامدی.. 95 نمودار5 بعد مناسکی.. 98 نمودار6 نگرش مذهبی.. 100 نمودار7 هوش هیجانی.. 102
 • کامپیوتر|طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز
 • طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز شناسه محصول :59446 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 5.64453125 مگابایت دانلود طراحی و پیاده سازی روبات پرنده عمود پرواز…

 • شهرسازی|پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری
 • پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری شناسه محصول :101735 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 1565.912109 مگابایت دانلود پاورپوینت GIS و ساماندهی شهری   قسمتی از متن : مقدمه…

 • پزشکی|پاورپوینت تاریخ طب
 • پاورپوینت تاریخ طب شناسه محصول :91254 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 479 حجم فایل: 0.248046875 مگابایت دانلود پاورپوینت تاریخ طب   •          مکتب مزدیسنا      بهی بخشی ودر هم ریختن خرافات…

 • حسابداری|پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی
 • پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی شناسه محصول :51650 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 484 حجم فایل: 0.383789063 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت مروری بر بازارها و نهادهای مالی…

 • تاریخ|پاورپوینت هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان
 • پاورپوینت هنر فلزی و گچبری دوره ساسانیان شناسه محصول :103688 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 1107 حجم فایل: 2.08 مگابایت دانلود این پاورپوینت در مورد هنر فلزی و گچبری دوره…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت تعریف مرور زمان در حقوق کیفری و شرایط به رسمیت شناختن آن
 • پاورپوینت تعریف مرور زمان در حقوق کیفری و شرایط به رسمیت شناختن آن شناسه محصول :93992 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 261.0810547 مگابایت دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *