روان شناسی|بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش شناسه محصول :51976 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 201 تعداد بازدید : 388 حجم فایل: 0.1328125 مگابایت

دانلود

دورۀ نوجوانی دوره ای است كه در مصادف با تغییر و انتقال در برگ[1]، 1990 ) . استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی ، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند كه برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می كنند (فورنت[2] و همكاران ،1998 ) اینعوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد و بر عملكرد كلیو تحصیلی آنها تأثیر منفی می گذارد (نایمی[3] و واینیوماكی[4] ،1999 ) پژوهش ها حاكی استافرادی كه در رویارویی با چنین مسائلی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند ، آسب پذیر بوده و مشكلاتی نظیر افسردگی ، اضطراب ، تنهایی و احساس طرد شدگی ، كمرویی ، خشم ، تعارض بین فردی و….را تجربه می كنند. در عین حال پژوهش های بیشماری حاكی است كه بسیاری از مشكلات بهداشتی و اختلالات روانی – عاطفی ریشه های روانی – اجتماعیدارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد بسیار مؤثر است . این توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر باموقعیت هایتعارض زا یاری می كند و شخص را قادر می سازد تا در رابطه با سایر افراد جامعه ، فرهنگ و محیط خود به گونه ای مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ویژه سلامت روانی خود را تامین كند . به همین دلیل در سالهای اخیر آموزش مهارتهای زندگی[5] برای آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهای زندگی و ایجاد رفتارهای مثبت و كاهش رفتارهایمنفی و در نتیجه دستیابی به زندگی موفقیت آمیز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام های آموزشی قرار گرفته است. فهرست مطالب ۱-۱- مقدمه ۵ فصل اول مسأله مورد بررسی ۵ ۱-۲- بیان مسأله ۸ ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۵ ۱-۴- اهداف پژوهش ۱۹ ۱-۴-۲- اهداف جزئی : هدف های جزئی این پژوهش عبارتند از : ۲۰ ۱-۵- فرضیه های پژوهش ۲۰ ۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۲۱ ۱-۶-۱- سلامت روانشناختی ۲۱ ۱-۶-۳- شیوه های حل تعا رض بین فردی ۲۳ ۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی ۲۴ فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه های ۲۵ نظری ۲۵ ۲-۱- مفهوم سلامت ۲۶ ۲-۲- ابعاد سلامت ۲۷ – سلامت روان شناختی ۲۸ بهداشت روان ۳۶ ب) ارتباطات ارتباطی ۳۷ ۲-۳-۱-حل مساله ۳۹ ب) مهارت های خاص حل مساله : ۴۵ ۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۴۷ ۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۵۰ ۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۵۵ ۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض ۵۶ تعارض و تضاد میان ارزش ها : ۶۳ ۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۶۷ ۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۷۱ ۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود ۷۵ ۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی ۷۶ ۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی ۷۷ ۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد ۸۰ ۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از : ۸۴ فصل سوم روش شناسی تحقیق ۸۸ ۳-۳- جامعه آماری ۹۰ -۴-۴نمونه و روش نمونه گیری ۹۰ ۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۹۱ ۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R 91 3-5-3- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 99 الف) معرفی مقیاس : ۹۹ ۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک ۱۰۲ الف) معرفی مقیاس ۱۰۲ ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات: ۱۰۳ فصل چهارم ۱۰۶ یافته های تحقیق ۱۰۶ ۴-۱- فراوانی گروه ها ۱۰۷ ۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق ۱۰۸ جدول ۴-۵- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله ۱۱۳ جدول ۴-۶ نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک ۱۱۵ ب) آمار استنباطی ۱۱۹ جدول ۴-۱۰ نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی ۱۲۰ الف)شیوه حل تعارض سازنده ۱۲۱ الف)حل مسأله سازنده ۱۲۴ فصل پنجم ۱۳۱ ۵-۲- محدودیت های پژوهش ۱۳۹ پرسشنامه ۱۴۱ آزمون SCL-90 141 2-1- مفهوم سلامت ۱۴۷ ۲-۲- ابعاد سلامت ۱۴۸ – سلامت معنوی ۱۴۹ – سلامت روان شناختی: ۱۵۰ ۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی ۱۵۵ بهداشت روان ۱۵۸ ب) مهارت های ارتباطی ۱۵۸ ۲-۳-۱-حل مساله ۱۶۰ ۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله ۱۶۲ ب) مهارت های خاص حل مساله : ۱۶۶ ۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای ۱۶۹ ۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له ۱۷۲ ۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد ۱۷۳ ۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی ۱۷۹ ۲-۳-۲-۲- انواع تعارض ۱۸۵ الف )تعارض فرد با خود ۱۸۵ ب ) تعارض های گروهی و سازمانی ۱۸۶ ۲-۳-۲-۳- منابع تعارض ۱۸۸ ۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض ۱۹۲ ۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۱۹۶ منابع مورد استفاده ۱۹۹ الف)منابع فارسی ۱۹۹
 • تاریخ|4 قالب پاورپوینت تاریخ
 • 4 قالب پاورپوینت تاریخ شناسه محصول :101717 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 812 حجم فایل: 5539.327148 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال،…

 • مدیریت|پیش کنشی و خلاقیت
 • پیش کنشی و خلاقیت شناسه محصول :68317 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 0.1171875 مگابایت دانلود دانلود تحقیق آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت دسته: مدیریت (مبانی…

 • مکانیک|سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S
 • سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S شناسه محصول :59281 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 407 حجم فایل: 1.13671875 مگابایت دانلود سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S   سیستم بدیكس مكاترونیك II [1]برروی…

 • فقه و حقوق اسلامی|دانلود مقاله حجاب از نظر عالمان
 • دانلود مقاله حجاب از نظر عالمان شناسه محصول :52235 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 123 تعداد بازدید : 503 حجم فایل: 0.094726563 مگابایت دانلود " اگر زنی به نقض قانون یهود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت استفاده از ضایعات شیشه به جای سنگدانه در بتن
 • پاورپوینت استفاده از ضایعات شیشه به جای سنگدانه در بتن شناسه محصول :74024 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 0.443359375 مگابایت دانلود پاورپوینت استفاده از ضایعات…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت فصول 1 الی 5 کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری
 • پاورپوینت فصول 1 الی 5 کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری شناسه محصول :99205 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 134 تعداد بازدید : 440 حجم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *