روان شناسی|بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

بررسی آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شناسه محصول :50632 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 1595 حجم فایل: 0.27734375 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی رابطه آموزش جرأت ورزی در پرخاشگری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی  در سال 1392 است. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی  می باشد. و نمونه آماری در این پژوهش 60 نفر است كه به تصادف انتخاب شد. روش این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی استنباطی می باشد . به منظور گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای، میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری و همچنین پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی است. پرسشنامه استاندارد باس و پری، که شامل 29 عبارت و چهار زیر مقیاس است و دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است.و ضریب آلفای كرونباخ در این پرسشنامه 0.92می باشد. كه نشان می دهد از پایایی بالایی برخوردار است. پرسشنامه دوم، پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی با 22 گویه است. كه پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0.88 محاسبه شده است و بنابر تحقیقات محققین این پرسشنامه نیز از اعتبار بالایی برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج آماری نشان داد كه در متغیر جرات ورزی و زیر مقیاسهای پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت در نمونه انتخابی رابطه ای برداشت نمیشود. اما در برخی از تحقیقاتی كه در گذشته در این زمینه انجام شده است بین دو متغیر جرات ورزی و پرخاشگری، رابطه معنی داری بدست آمده است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش…. 1 مقدمه2 بیان مسئله3 اهمیت و ضرورت پژوهش5 اهداف پژوهش7 هدف كلی7 هدف جزئی7 فرضیه های پژوهش7 فرضیه اصلی:7 فرضیه های فرعی پژوهش:7 سوالات تحقیق8 سوال اصلی8 سوال فرعی8 متغیرهای پژوهش8 تعریف عملیاتی9 تعریف عملیاتی متغیر جرأت ورزی:9 تعریف عملیاتی متغیر پرخاشگری:9 اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری10 اعتبار و روایی پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی10 تعریف واژه ها و اصطلاحات كلیدی10 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 12 مقدمه13 تعریف جرأت ورزی13 انواع رفتار جرأت مندانه19 هدف های جرأت ورزی19 مزایای رفتار جرأتمندانه19 پیامدهای منفی نداشتن جرأت20 عوامل دوری از رفتار جرأتمندانه20 فرهنگ گفتاری در رفتار جرأتمندانه23 آموزش مهارت جرات ورزی و «نه گفتن» در مقابل خواسته های نابجای دیگران23 سه مهارت مفید در تقویت جرأت ورزی25 نكات پایانی26 یادگیری مهارت اهمیت دادن به خود26 الگوهای پرخاشگری31 راه‌های تقویت ارتباط جرأت‌ مند‌انه36 مفهوم پرخاشگری :40 ویژگیهای افراد پرخاشگر.42 تاثیر مشکلات خانوادگی اجتماعی براختلال پر خاشگری51 کنترل پرخاشگری :52 تاثیر آموزش جرات ورزی بر پرخاشگری53 رفتارهایی كه در كاهش پرخاشگری موثر هستند:56 جرات ورزی و پرخاشگری57 تحقیقات انجام شده در داخل و خارج62 تحقیقات انجام شده در داخل62 تحقیقات انجام شده در خارج62 فصل سوم: روش پژوهش…. 64 مقدمه65 روش پژوهش65 جامعه آماری65 حجم نمونه و نمونه گیری65 نحوه گردآوری داده ها66 ابزار اندازه گیری پژوهش66 اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری:66 معرفی پرسشنامه66 کلید نمره گذاری:67 اعتبار و روایی:67 اعتبار و روایی پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی67 معرفی پرسشنامه67 كلید نمره گذاری68 اعتبار و روایی68 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش68 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها69 مقدمه70 تحلیل توصیفی71 تحلیل استنباطی76 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 81 مقدمه82 نتیجه یافته ها82 بررسی فرضیات پژوهش:82 بحث و نتیجه گیری83 پیشنهادات پژوهش83 پیشنهاد به محققان بعدی84 پیشنهادات کاربردی84 پیشنهادات پژوهشی84 محدودیت های پژوهش85 منابع و مآخذ. 86 ضــمائــــم. 88 آزمون جرأت ورزی89 پرسشنامه پرخاشگری باس و پری90
 • جغرافیا|پاورپوینت بازار قیصریه اصفهان
 • پاورپوینت بازار قیصریه اصفهان شناسه محصول :100349 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 3920.143555 مگابایت دانلود پاورپوینت بازار قیصریه اصفهان   مقدمه شهر اصفهان نیز به دلیل قدمت…

 • معماری|پاورپوینت معماری ارامگاه شاه عبدالعظیم
 • پاورپوینت معماری ارامگاه شاه عبدالعظیم شناسه محصول :103881 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 5442 حجم فایل: 2.36 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری ارامگاه شاه عبدالعظیم ppt در 47 اسلاید تهیه شده…

 • پزشکی|پاورپوینت نقش همراه و همسر در زایمان24اسلاید
 • پاورپوینت نقش همراه و همسر در زایمان24اسلاید شناسه محصول :50879 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 743 حجم فایل: 2.28515625 مگابایت دانلود •همراه خانمی است که مادر انتخاب می کند تا…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ترمینال های دریایی کروز، تحلیل ترمینال دریایی سالرنو
 • پاورپوینت تحلیل ترمینال های دریایی کروز، تحلیل ترمینال دریایی سالرنو شناسه محصول :95836 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 22.22 مگابایت دانلود این فایل شامل  تحلیل دو نمونه…

 • عمومی و آزاد|تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری
 • تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری شناسه محصول :66719 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 0.061523438 مگابایت دانلود تاثیر تبلیغات و صداقت …

 • عمران و ساختمان|عملیات گودبرداری و اصول آن
 • عملیات گودبرداری و اصول آن شناسه محصول :87507 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 782 حجم فایل: 0.379882813 مگابایت دانلود دانلود تحقیق در مورد عملیات گودبرداری و اصول آن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.