روان شناسی|اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان مصرف‌کنندگان کراک

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و ذهن‌آگاهی بر سلامت روان مصرف‌کنندگان کراک شناسه محصول :40477 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 605 حجم فایل: 0.251953125 مگابایت

دانلود

سلامت روانی مبحث مهمی در آسیب‌شناسی روان‌شناختی می‌باشد که اهمیت آن در بین گروه‌های آسیب‌پذیر دو چندان است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و ذهن آگاهی در سلامت روانی مصرف‌كنندگان كراك است. روش پژوهش فعلی آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون – پس آزمون گسترش یافته بود. برای این هدف 51  نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس در سه گروه 17 نفری (گروه درمان ذهن آگاهی، گروه درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل) به‌‌صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار به‌کار رفته در این پژوهش، آزمون تجدیدنظر شده علائم روانی  بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بین مصرف‌کنندگان کراک درگروه‌های آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که دو روش درمانی شناختی – رفتاری و  ذهن آگاهی از نظر تأثیر بر سلامت روانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنی‌داری ندارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که درمان شناختی – رفتاری و روش ذهن آگاهی در کاهش سلامت روان، افسردگی و اضطراب مصرف‌کنندگان کراک مؤثر است. فهرست مطالب چکیده مقدمه روش آزمون تجدیدنظر شده علائم روانی یافته‌ها فهرست منابع نتیجه‌گیری جدول شماره 1: میانگین و انحراف معیار نمره‌های سلامت روانی گروه‌های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری جدول شماره 2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مكرر برای بررسی اثر گروه و تكرار آزمون در متغیر سلامت روانی مصرف‌کنندگان کراک پس از ترک در گروه‌های آزمایش و کنترل جـدول شماره 3 : نتایج آزمون تعقیبی توکی بین نمرات میانگین سلامت روانی گروه‌های آزمایش و کنترل جدول شماره 4 : نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مكرر برای بررسی اثر گروه و تكرار آزمون در متغیر افسردگی مصرف‌کنندگان کراک پس از ترک در گروه‌های آزمایش و کنترل جـدول شماره 5:  نتایج آزمون تعقیبی توکی بین نمرات میانگین افسردگی گروه‌های آزمایش و کنترل جدول شماره 6:  نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مكرر برای بررسی اثر گروه و تكرار آزمون در متغیر اضطراب مصرف‌کنندگان کراک پس از ترک گروه‌های آزمایش و کنترل جـدول شماره 7 : نتایج آزمون تعقیبی توکی بین نمرات میانگین اضطراب گروه‌های آزمایش و کنترل    
 • فناوری اطلاعات|داده های گمشده
 • داده های گمشده شناسه محصول :66819 موضوع : فناوری اطلاعات فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 505 حجم فایل: 0.291992188 مگابایت دانلود داده های گمشده   قسمتی از متن: داده های گمشده   معمولاً…

 • جغرافیا|پاوپوینت پیش بینی عددی وضع هوا
 • پاوپوینت پیش بینی عددی وضع هوا شناسه محصول :71622 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 484 حجم فایل: 2.865234375 مگابایت دانلود پاوپوینت پیش بینی عددی وضع هوا   پاوپوینت پیش بینی…

 • مدیریت|پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی222 اسلاید
 • پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی222 اسلاید شناسه محصول :50796 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 222 تعداد بازدید : 549 حجم فایل: 2.469726563 مگابایت دانلود موضوع رفتار سازمانی پاسخ به سوالات زیر است: 1- چرا هر…

 • مدیریت|پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی
 • پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی شناسه محصول :64869 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 326 حجم فایل:…

 • روان شناسی|پاورپوینت نظریه یادگیری واتسون
 • پاورپوینت نظریه یادگیری واتسون شناسه محصول :85174 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 435 حجم فایل: 2.018554688 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه یادگیری واتسون   پاورپوینت نظریه یادگیری واتسون شامل 33…

 • معماری|پاورپوینت روستای تاریخی وصخره ای میمند
 • پاورپوینت روستای تاریخی وصخره ای میمند شناسه محصول :93286 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 150 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 9186.390625 مگابایت دانلود پاورپوینت روستای تاریخی وصخره ای میمنـــد ۱۵۰ اسلاید   فهرست…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *