حسابداری|پروژه حسابداری اداره مالی اداری مخابرات دکتر حسابی

پروژه حسابداری اداره مالی اداری مخابرات دکتر حسابی شناسه محصول :52726 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 386 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت

دانلود

پروژه حسابداری اداره مالی اداری مخابرات دکتر حسابی اداره مالی اداری اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشتركین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تداركاتی و پرسنلی و حقوقی كلیه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعالیت و تداركات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند . امور متقاضیان و امور مشتركین با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی كه در طرح ایجاد امكانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امكانات فنی ، توسط واحد مذكور جهت كلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تكمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یك با رعایت حق تقدیم فرم سیمك شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشتركین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشتركین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد . پس از دایری هر تلفن كلیه تغییرها و درخواستهای مشتركین در واحد امور مشتركین صورت می‌پذیرد كه اهم آن بشرح ذیل می‌باشد . 1-تغییر نام فیش بكلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالك در صوتیكه خریدار ملك ، خریدار فیش مذكور باشد و یا اینكه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است . 2-تعویض آدرس فیش كه با اخذ هزینه مربوطه و ارائه مدارك لازم و رعایت آئین نامه و مقررات شركت صورت می‌گیرد . چون نرخ هزینه تعویض آدرس فیش در سه دوره مورد مطالعه یعنی سالهای 68و70و72 تغییر نكرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهایی كه در زیل آمده‌است فقط بخاط تغییرات  می‌باشد كه اشاره می‌شود . سال تعداد تعویض آدرس فیش در آمد بریال نرخ بریال سال 68 سال 70 سال 72 5217 13189 24221 2608500 6594500 12110500 500 500 500 تفاوت در آمد تعویض آدرس فیش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ریال بوده است . تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ریال بوده است . تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ریال بوده است . 3-تغییر نام تلفن كه با تنظیم فرم مربوطه و رعایت آئین نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزینه تغییر نام تلفن نیز طی سالهای 68و70و72 تغییری نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذیل می‌باشد.   سال تعداد تعویض آدرس فیش در آمد بریال نرخ بریال سال 68 سال 70 سال 72 219 658 113 109500 329000 556500 500 500 500 تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 219500 ریال بوده است . تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 227500 ریال بوده است . تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 44700 ریال بوده است . 4-تغییر مكان تلفن كه با درخواست مشترك همراه است با در نظر گرفتن امكانات فنی و رعایت آئین نامه و مقررات شركت بلامانع است . 5-تعویض شماره تلفن با در خواست كتبی صاحب امتیاز تلفن با ذكر دلیلی مزاحمت یا آزاد نشدن به موقع و یا نیاز به پی در پی نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امكانات فنی و یا بنا به نیاز شركت مخابرات به شمارة مذكور و تعویض آن به شماره دیگر انجام می‌شود . توسط امور مشتركین مخابرات دكتر حسابی و به درخواست مشتركین در سال 72 هشتاد و پنج مورد و در سال 73 یكصد و نود و دو مورد تعویض شماره انجام شده است . 6-قطع و وصل تلافن با تقاضای كتبی صاحب امتیاز آن و یا قائم مقام قانونی وی با تكنیل فرم‌های مربوطه پس از تسویه حساب و پرداخت بدهیهای معوقه و هزینة قطع و وصل انجام خواهد شد و یا اینكه قطع ارتباط صاحب امتیاز بعلت عدم پرداخت بدهی و یا دخالت غیر مجاز در سیمكشی و تغییر مكان و منصوبات تلفن صورت می‌گیرد .
 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت حمل اسلحه ومجازات آن
 • پاورپوینت حمل اسلحه ومجازات آن شناسه محصول :94008 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 217 حجم فایل: 254.3544922 مگابایت دانلود پاورپوینت حمل اسلحه ومجازات آن   پاورپوینت حمل…

 • روان شناسی|پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان
 • پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان شناسه محصول :101139 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 538.4638672 مگابایت دانلود پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت…

 • معماری|مطالعات طراحی موزه آب
 • مطالعات طراحی موزه آب شناسه محصول :96848 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 131 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 7221.023438 مگابایت دانلود فایل ورد مطالعات طراحی موزه آب ، در حجم 131 صفحه آماده…

 • اقتصاد|بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی
 • بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی شناسه محصول :58802 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 83 تعداد بازدید : 238 حجم فایل: 1.094726563 مگابایت دانلود بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت         کالاهای وارداتـی…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل فیزیوتراپیست
 • پاورپوینت معرفی شغل فیزیوتراپیست شناسه محصول :85819 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 767 حجم فایل: 0.076171875 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل فیزیوتراپیست این محصول در قالب فایل powerpoint …

 • روان شناسی|پاورپوینت چگونه می توانید شوهرتان را پایبند خانه و خانواده سازید؟
 • پاورپوینت چگونه می توانید شوهرتان را پایبند خانه و خانواده سازید؟ شناسه محصول :102852 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 287 حجم فایل: 227.6005859 مگابایت دانلود پاورپوینت چگونه می توانید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.