حسابداری|مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری

مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری شناسه محصول :56556 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 137 تعداد بازدید : 357 حجم فایل: 2.84765625 مگابایت

دانلود

مجموعه تست  (آمار) رشته حسابداری   توضیحات محصول  1ـ میانگین سرعت شخصی که راهی به طول 95 کیلومتر را با سرعت 4o کیلومتر در ساعت رفته و بـا سـرعت 8o کیلومتر برگشته چقدر است؟  6 o (4 57 5/ (3 53 3/ (2 58 1 ( 2ـ2-در یک ظرف 2 سکه سالم، 5 سکه با احتمال رخ دادن شیر برابر o/ 3و سه سکه دو طرف شیر وجـود دارد. یـک سکه بطور تصادفی از ظرف انتخاب می کنیم و سه مرتبه آنرا پرتاب می کنیم. در صورتی که در این سه پرتاب حداقل یک شیر ظاهر شده باشد احتمال اینکه سکه سالم از ظرف انتخاب شده باشد برابر است با :  (1 14 8 o  (2  8 35 1 o oooo  (3  2 1o  (4  175 8 35 o o   3ـ3-جدول فراوانی زیر داده شده است:   طبقات 18 2 – o 21-23 24-26 27 -29 3 o-32 33 -35 36 – 38 39-41 42-44 45 -47 48 5 – o  فراوانی 1 2 3 6 7 8 8 6 4 3 2   میانه کدام است؟   34 (4 34/ 75 (3 34/25 (2 34 5/ (14ـ فرض کنید هیستوگرام زیر بدست آمده است. اعداد درون مستطیل تعداد مشاهده های متناظر با طبقات را نشان می دهد برآورد مد جامعه کدام است؟  9 (1  8 (2  1o (3  11 (4 3 o, x3 کدام است ؟ x3 و 1o مساوی صفر است. میانگین اعداد x2 1 ,x , 5ـ5-انحراف معیار اعداد x2 1 ,x ,  7 5/ (4 15 (3 1o (2 3 o (1 6ـ جعبه ای دارای 5o قطعه مشابه می باشد که 5 قطعه آن معیوب است اگر قطعات یکی یکـی و بـدون جایگـذاری انتخاب و بررسی شود احتمال اینکه قطعات اول و سوم و پنجم معیوب باشد برابر است با:  ´ ´ 1 ( 5 4 3 5 o 48 46 ´ ´ ´ ´ (2  5 45 4 44 3 5 o 49 48 47 46   ´ (3 45 44 49 47 ´ ´ (4  5 4 3 5 o 49 48 –  7ـ در جامعه ای پس از محاسبات لازم کمیت های زیر محاسبه شده است.  i i i i i i n = ,ån x = ,å å n x = = , n x 2 3  1oo 4oo 116 oo 1 5o ooo ضریب چولگی توزیع چقدر است ؟     / 35 (4 o/ 315 (3 -o/ 315 (2 -o/ 35 (1ـ    8-شخصی با حرکتهای قائم و افقی (به سمت بالا و جلو) می خواهد از A به B برود به چند طریق مـی تـوان ایـن عمل را انجام دهد.   48 (1    36 (2      32 (4    4o (3   9ـ به چند طریق 12 نفر می توانند برای بازی فوتبال به دو گروه 6 نفری تقسیم شوند؟  824 (4 1o24 (3 724 (2 924 (1 ـ10-یک سکه را می اندازیم تا شیر و یا خط بیاید. تعیین کنید X تحت کدام یک از شرایط زیر یک متغیـر تصـادفی است : X (1 تابعی است که شیر را به 3 2  و خط را به 13- تصویر می کند  X (2 تابعی است که شیر را به صفر و خط را به 2 2 تصویر می کند.  X (3 رابطه ای است که شیر را به صفر و خط را به 1± . تصویر می کند   3 و1 گزینه ( 411ـ متغیر تصادفی x توزیع نرمال دارد با پارامترهای مجهول m، d به هنگام آزمودن یک فرض دو طرفـه در مـورد میانگین این توزیع، اگر خطای نوع اول را ثابت نگهداریم و اندازه نمونه (یا حجم نمونه) را افزایش دهیم:1) ناحیه پذیرش کوچک میشود و خطای نوع دوم افزایش . مییابد  2) ناحیه پذیرش کوچک میشود و خطای نوع دوم کاهش . مییابد   )3 ناحیه پذیرش بزرگ میشود و خطای نوع دوم افزایش . مییابد  4) ناحیه پذیرش بزرگ میشود و خطای نوع دوم کاهش مییابد.نوع فایل:Pdf  سایز: 2.84mb تعداد صفحه:137  
 • مدیریت|ترجمه اهمیت اعتماد الکترونیکی و بهبود عملکرد استراتژیک تجارت
 • ترجمه اهمیت اعتماد الکترونیکی و بهبود عملکرد استراتژیک تجارت شناسه محصول :99922 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 185 حجم فایل: 79.26367188 مگابایت دانلود The importance of e-trust and improving strategic…

 • اقتصاد|پاورپوینت بنگاه اقتصادی چیست
 • پاورپوینت بنگاه اقتصادی چیست شناسه محصول :91142 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.357421875 مگابایت دانلود پاورپوینت بنگاه اقتصادی چیست   پاورپوینت بنگاه اقتصادی چیست شامل 34 اسلاید…

 • شهرسازی|پاورپوینت تعاریف و مفاهیم كاربری های شهری و تعیین سرانه های شهری
 • پاورپوینت تعاریف و مفاهیم كاربری های شهری و تعیین سرانه های شهری شناسه محصول :74609 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 335 حجم فایل: 2.215820313 مگابایت دانلود   توضیحات: فایل پاورپوینت…

 • شهرسازی|پاورپوینت نهضت زیباسازی
 • پاورپوینت نهضت زیباسازی شناسه محصول :101636 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 5829.557617 مگابایت دانلود پاورپوینت نهضت زیباسازی   قسمتی از متن : نهضت زیبا سازی عنوان زیبا…

 • طرح توجیهی صنعتی|طرح توجیهی شرکت تولید رب گوجه فرنگی
 • طرح توجیهی شرکت تولید رب گوجه فرنگی شناسه محصول :52671 موضوع : طرح توجیهی صنعتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 768 حجم فایل: 0.0234375 مگابایت دانلود طرح توجیهی شرکت تولید رب گوجه فرنگی…

 • معماری|پاورپوینت معماری خاک
 • پاورپوینت معماری خاک شناسه محصول :92873 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 91 تعداد بازدید : 241 حجم فایل: 7.655273438 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری خاک 91 اسلاید    فهرست مطالب:  بخش اول :سنتهای تاریخی و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *