حسابداری|مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام شناسه محصول :93084 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 443 حجم فایل: 69.43457031 مگابایت

دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه وجه نقد و قیمت سهام در حجم 45 صفحه ورد؛ قابل ویرایش با فرمت docx. فهرست مطالب: 1- 2- مقدمه  2-2- انواع مدلهاي قیمت گذاري 2-2-1- مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي 2-2-2- مدل قیمت گذاري آربیتراژ 2-2-3- مدل ارزش گذاري درآمد (سود) باقیمانده 2-2-4- مدل هاي قیمت گذاري مبتنی بر تنزیل جریان نقد 2-2-5- مدل ارزش افزوده اقتصادي 2-3- عوامل عمدة تأثیرگذار بر تصمیم شرکتها در نگه داشت وجه نقد 2-3-1- نظریۀ موازنه 2-3-2- نظریۀ سلسله مراتب تأمین مالی 2-3-2-1-عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه سلسله مراتب تأمین مالی 2-3-3- تئوري نمایندگی 2-4- انگیزه هاي نگه داشت وجه نقد 2-5- اثر تورم بر نگهداشت وجه نقد شرکتها 2-6- اثر چرخۀ عملیاتی بر نگه داشت وجه نقد شرکتها 2-7- پیشینه تحقیقات 2-7-1-پیشینه تحقیقات داخلی 2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی 2-7-3- خلاصه تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی منابع فارسی و لاتین بخشهایی از متن فایل: حجازي و همکاران(1394) ، در مقاله اي با عنوان ” اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام “به بررسی عوامل مؤثر برتغییرات عمده قیمت سهام، اثرعامل بازار، اندازه، ارزش،نقدشوندگی و تکانه تغییرات عمده قیمت سهام پرداختند. در این تحقیق جامعه آماري پژوهش شامل کلیه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1386 تا پایان سال 1391 است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک و براي داده هاي پانل صورت گرفت.  درکل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ي تحقیق، بیانگر رابطه معنادار بین متغیرهاي مورد بررسی و تغییرات عمده قیمت سهام است. درمیان عوامل مورد بررسی، عامل نقدشوندگی مهمترین متغیر براي توضیح احتمال کاهش و عامل بازار اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بود. وانگ و همکاران ( 2014 ) ، ” تورم، چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد در بازار سهام چین” را درسالهاي 1998 تا 2009 بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد ارتباط منفی و معناداري بین نگهداشت وجه نقد و شاخص قیمتی مصرف کننده برقراراست .همچنین نتایج آنان بیان کنندة رابطه یو  (U)شکل بین چرخۀ عملیاتی و نگهداشت وجه نقد است. توضیحات کلی فایل: تعداد صفحات 45  صفحه: 40 صفحه متن و 5 صفحه منابع فرمت فایل: ورد قابل ویرایش و با فرمت   docx نوع تایپ متن: کاملا استاندارد همچنین دارای پیشینه تحقیقاتی داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و بعضا متغیرهای مشابه می باشد. منابع درون متنی و پایانی: دارد تمامی منابع ذکر شده در متن در پایان فایل آمده است. تایپ استاندارد تمامی صفحات، همچنین نوشتن پاورقی ها منابع درون متنی و منابع پایانی کاملاً به شیوه APA نوشته شده اند که مورد تایید تمام دانشگاه های ایران (سراسری و آزاد) می باشد. قابل استفاده برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد
 • معماری|پاورپوینت تحلیل باغ موزه هنر ایرانی
 • پاورپوینت تحلیل باغ موزه هنر ایرانی شناسه محصول :98722 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 1006.845703 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل باغ موزه هنر ایرانی   باغ موزه هنر…

 • فقه و حقوق اسلامی|طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)
 • طلاق و سهم زن از زندگی مشترك (بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) شناسه محصول :55086 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 346 حجم فایل:…

 • معماری|پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها
 • پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها شناسه محصول :64911 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 237 حجم فایل: 1.418945313 مگابایت دانلود پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها…

 • فقه و حقوق اسلامی|تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران
 • تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران شناسه محصول :55188 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 276 حجم فایل: 0.048828125 مگابایت دانلود…

 • تاریخ|پاورپوینت فرمانده دلها (فرمانده شهید حسین خرازی - درس چهارم ابتدایی)
 • پاورپوینت فرمانده دلها (فرمانده شهید حسین خرازی - درس چهارم ابتدایی) شناسه محصول :100370 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 583 حجم فایل: 2513.070313 مگابایت دانلود پاورپوینت فرمانده دلها (فرمانده  شهید…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری حمام گلشن لاهیجان
 • پاورپوینت بررسی معماری حمام گلشن لاهیجان شناسه محصول :100458 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 9.77 مگابایت دانلود این فایل حمام گلشن واقع در لاهیجاندر قالب پاورپوینت و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *