حسابداری|دانلود ترجمه مقاله حقایق در مورد گسب به همراه متن انگلیسی

دانلود ترجمه مقاله حقایق در مورد گسب به همراه متن انگلیسی شناسه محصول :54227 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 0.189453125 مگابایت

دانلود

دانلود ترجمه مقاله حقایق در مورد گسب به همراه متن انگلیسی   حقایق در مورد گسبدر سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشكیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می كنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه كلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می كند. وظیفة گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد. مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است كه استانداردهای سود دولت محلی و كشوری و گزارشات مالی را كخ بصورت زیر خواهد بود ، تأیید و اصلاح كند.ـ اطلاعات سودمند را برای استفاده كنندگان گزارشات مالی باعث می‌شود.ـ عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت می‌كند كه این شامل تولید كنندگان، حسابرسان و استفاده كنندگان گزارشات مالی می‌باشد كاربردها و استفاده كنندگان سود دولتی و گزارش مالیاستانداردهای مالی و سود برای عملكرد موثر و قابل اجرای سیستم دموكراتیك دولت ضروری هستند.ـ گزارش مالی یك نقش مهم را در انجام وظیفه دولت ایفا می‌كند تا آشكارا پاسخگو باشد .ـ گزارش مالی دولتهای محلی و كشوری عادتا مسئولیت را ارزیابی می‌كنند و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ می‌كنند.گزارشات مالی اولین استفاده كنندگان دولت محلی و كشوری موارد زیر می‌باشد.ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.ـ بطور مستقیم نمایندة شهروندان، قانونگذار و هیئت مراقب می‌باشد وـ بودجه دولت را تهیه می‌كند یا در فرآیندهای دارایی، مالیات دهندگان، دولتهای دیگر، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالی و متخصص تجزیه شركت و دخالت می‌كند.همچنین مدیران استفاده كنندگان گزارشات مالی هستند، آیا آنها استفاده كنندگان اول را كه وابسته هستند مورد بررسی قرار می‌دهند یا آیا آنها آماده‌اند كه به اطلاعات درونی دسترسی یابند.چگونه ماموریت كامل می‌شودبرای اینكه ماموریت آن كامل شود گسب به طریق زیر عمل می‌كند:ـ استانداردهایی را فراهم كنید كه سودمندی گزارشات مالی را كه بر پایه نیازهای گزارش مالی استفاده كنندگان است بهبود بخشد مثل خصوصیات مهم قابل درك، مناسب و معتبر و خصوصیات یكسان و ثابت.ـ استانداردها را بطور رایج و مرسوم نگه دارید تا تغییرات را در محیط دولتی منعكس كنند.ـ برای اجرای استانداردها یك راهنما تهیه كنید.ـ زمینه‌های مهم گزارشات مالی و سود بانكی را كه می‌تواند در میان فرآیندهای بكارگیری استانداردها بهبود بخشیده شود را مورد رسیدگی قرار دهید.ـ درك عمومی از طبیعت و اهداف اطلاعات را كه در گزارشات مالی به چشم می‌خورند را بهبود ببخشید.گسب توسعه می‌یابد و از مفاهیم استفاده می‌كند تا كار تاسیس استانداردهایش را هدایت كند. این مفاهیم یك چارچوب از معرف، یا چارچوب تصوری را تهیه می‌كند كه برای حل گزارشات مالی و سود بانكی فرض می‌شود. این چارچوب كمك می‌كند تا شاخه‌های معقولی را برای داوری در آماده‌سازی و استفاده از گزارشات مالی ایجاد كنیم. همچنین آن به درك عمومی از ماهیت و محدودیت‌های گزارش مالی كمك می‌كند. كار گسب هم بر مفاهیم و هم بر استانداردها بر پایه تحقیقی است كه بوسیله كارمندان گسب و دیگران انجام می‌شود.هیئت استانداردهای سود دولتیبهبود مسئولیت دولتی از طریق گزارشات مالی باشد.گسب فعالانه درخواست می‌كند و نظرات مختلف ناحیه انتخاباتی‌اش را در همه گزارشات مالی و سود بانكی كه صادر شده‌اند مورد رسیدگی قرار می‌دهد. فعالیت‌های گسب برای شركت عموم و مشاهده تحت عنوان «مراحل وظیفه» آزاد است كه این بوسیله قوانین روش آن تحت قیومت دولت در می‌آید.اصول رهبریدر ایجاد مفاهیم و استانداردها، گسب تشخیص را بعد از تحقیق تمرین می‌كند كه این بنابر فرآیندها و سنجش و مشورت با دقت می‌باشد. آن توسط این اصول هدایت و رهبری می‌شود.ـ هدف و بی‌طرف بودن در تصمیم‌گیری آن و تا حد ممكن مطمئن بودن از اینكه اطلاعاتی كه از استانداردهای آن نتیجه شده است یك نمایش و نمود صادق از تاثیرات فعالیتهای دولت محلی و ایالتی می‌باشد. هدف و بی‌طرف بودن به معنی آزادی از تعصب، جلوگیری كسب از جای دادن هر سود خاص بالا و سودهای زیادی می‌باشد كه متكی به اطلاعاتی هستند كه در گزارشات مالی موجود است.ـ نظرات اعضا در توسعه مفاهیم و استانداردها باید بدقت سبك و سنگین شود بنابراین آنها به این صورت خواهند بود:ـ مسئولیت و تصمیم‌گیری كه نیازهای استفاده كنندگان گزارشات مالی دولت است را درباره ببینید، وـ پذیرش عمومی را در میان آماده شدن و حسابرسان گزارشات مالی بدست آورید.ـ استانداردها را تنها موقعی تاسیس كنید كه انتظار سود متجاوز از هزینه‌های دریافتی را دارید. گسب سعی و تلاش زیادی می‌كند تا تعیین كند كه استانداردهای طرح شده و شامل مطلب افشا شده مورد تقاضای یك نیاز مهم را پر می‌كند.هزینه‌هایی كه آنها تحمیل كرده‌اند كه با چاره راه‌های ممكن مقایسه می‌شود تنها زمانی توجیه می‌شود كه با سود كلی عمومی مقایسه شود.ـ تمام استانداردهای مشمول را مورد بررسی قرار دهید كه بطور مجزا اهداف كلی اظهارات مالی دولت را كه عناوین خاص خودشان را دارند مورد بحث قرار می‌دهد. گسب بطور دقیق شباهتهای عناوین خاص و فعالیتهای آنها و معاملات در بخش‌های عمومی و خصوصی و نیاز، در نمونه‌های مسلم برای مقایسه با بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.ـ تغییرات نیازها را در روش‌هایی فراهم كنید كه جدایی فرآیندهای گزارش مالی و سود بانكی به حداقل برسد. وعده‌های موثر و مناسب و انتقال تداركات موقعی تاسیس می‌شوند كه استانداردهای جدید معرفی شوند. گسب مورد مطلوبش را بررسی می‌كند كه تغییر باید تكامل یابد تا حدی كه بتواند توسط نیاز به درك و فهم، تناسب، اعتبار، یكسانی و پایداری تطبیق داده شود.ـ تاثیرات تصمیمات گذشته و تفسیر آن را دوباره مرور كنید، استانداردها را موقعی كه لازم شد بهبود ببخشید و یا عوض كنید.فرآیند مقررگسب اظهار عقیده می‌كند تا از یك راه آزاد، فرآیندهای مرتب را برای بكارگیری استانداردها دنبال كند. در همة زمانها گسب تلاش و كوشش خواهد كرد تا اطلاع دادن توسعه‌های مهم در عملكردها و فعالیت‌ها را به عموم نگه دارد. روش‌های فرآیند مقرر كه توسط گسب دنبال می‌شود طراحی می‌شوند تا به موقع مطالعه گسترده و دقیق گزارش مالی و سود بانكی مورد بحث را مجاز كنند. این روش‌ها شراكت عمومی هیئت را در فرآیندهای بكارگیری استانداردهای سود بانكی و ارتباط همة نقطه نظرها و اظهار عقیده در تمام مراحل فرآیند تشویق می‌كند. گسب دریافته است كه پذیرش عمومی نتایج آن توسط انتقال بالا می‌رود كه نظریه‌هایی كه در فرآیند مقرر دریافت شده‌اند بدقت بررسی شده‌اند.یك ساختار مستقلهیئت استانداردهای سود دولتی (گسب)، گسب یك بازوی عمل كنندة فاف اس ت كه مستقل از همة دولتهای دیگر و انجمن‌های حرفه‌ای می‌باشد. بخشی از بودجة گسب از بخش فروش انتشارات و بخشی از دولتها، اظهار سود بانكی عمومی و انجمن مالی تامین می‌شود.كسب جانشین كنسول ملی در سود دولت است. استانداردهای ان سی جی ای در فشار باقی می‌مانند مگر اینكه توسط گسب اصلاح یا جایگزین شوند. قدرت و توانایی گسب برای استانداردهای آن تحت قوانین مدیریت انتستیتوی آمریكایی سی پی ای اس شناخته می‌شود. همچنین قانون‌گذاری در بسیاری از ایالت‌ها احتیاج به اطاعت از استانداردهای گسب دارد.كنسول مشورتی استانداردهای سود دولتی (گساك)گساك برای مشورت با گسب مسئول است همانطور كه بطور تكنیكی در مورد دستور جلسه هیئت، برتری‌های پروژه، مواردی كه احتمالاً نیاز به توجه گسب دارند، انتخاب و سازمان‌دهی و وظیفه نیروها و موارد دیگری كه شاید بوسیلة گسب یا مدیر گروه آن درخواست شود، بحث و گفتگو می‌شود.كنسول ۲۹ عضو دارد كه بطور كلی معرف‌های آماده، شاهدان و استفاده كنندگان اطلاعات مالی هستند.اساس و شالوده سود مالی (فاف)فاف تركیب می‌شود تا فقط برای صدقه، تعلیم و تربیت، اهداف علمی و ادبی در معنی كردن بخش (۳)(۲)۵۰۱ از كد درآمد داخلی عمل كند. علاوه بر مسئولیت اشتباه آن برای گسب و كنسول مشورتی، همچنین شالوده برای انتخاب اعضا، تهیه بودجه و تمرین اشتباهات كلی هیئت استانداردهای سود مالی مسئول است كه استانداردهای سود مالی و گزارش برای عناوین بالاتر از عناوین دولت محلی و كشوری را ایجاد كرده است. تشكیلاتی كه شالوده را متصل می‌كند برای كاندید كردن اعضای هیئت امنا مسئول است.همچنین شالوده از دیگر تشكیلات جدا می‌شود. بهرحال، هیئت امنا از اعضای سازمانهای رأی دهنده كه سود خاصی در گزارش مالی دارند، تشكیل شده است. كاندید كردن از تشكیلات رای دهنده توسط هیئت امنا تائید می‌شود.همچنین هیئت امنای زیادی وجود دارد كه توسط این تشكیلات كاندید نمی‌شود اما توسط هیئت امنای بكار گرفته شده انتخاب می‌شود. تشكیلات رای دهنده بدین شرح‌اند:ـ انجمن سود بانكی آفریقاـ انستیتوی آفریقایی حساب‌های عمومی تائید شدهـ انجمن تحقیق و مدیریت سرمایه‌گذاری ـ اجرای مالی بین‌المللیـ انجمن كارمندان دارایی دولتـ انستیتو مدیریت حساب‌های بانكیـ انجمن ملی حسابرسان دولت و خزانه‌هاـ انجمن امنیت‌های صنعت اعضای هیئت امنای فاف بدین شرحند:ـ مانوشل اچ، جانسون (رئیس هیئت و رئیس فاف) رئیس مشترك بین‌المللی جانسون اسمیكـ استفان سی پاتریك (نایب رئیس فاف)، رئیس كارمندان مالی، شركت كولگات پالمولیوـ جودیث اچ اول (بخش امنیتی و هیئت امناء فاف)، رئیس، ارزیابی مشورتی ادل ال ال سیـ جان جی برنان، رئیس و رئیس كارمندان اجرایی، گروه پیشتاز با مسئولیت محدودـ ساموئل ای دی بازا، جی آر، كارمند رئیس اجرایی، پرایس واتر هاوس كوپرـ دوگلاس آر، السوورث مدیر بودجه، دهكدة كوه پروسپاتت، لینوسـ پیترجی گولد مارك، جی آر رئیس و رئیس اجرایی كارمندان، موالد تریبون بین‌المللیـ ویلیام اچ هنسل، مدیر اجرایی، مدیر انجمن بین‌المللی شهر / استانـ ریچارد دی. جانسون، حسابرس ایالت، لوواـ دان كان ام، مك فارلند، رئیس، رئیس اجرایی كارمندان و شریك مدیریت، ویلینگتون مدیریت شركتـ فرانك سی. فیلمتر، نایب رئیس بازنشسته و رئیس كارمندان مالی، رای تی و تی بین‌المللیـ لی ران پرایس، رئیس و رئیس افسر اجرایی، سیستم‌های سنجش اجرای قیمت با مسئولیت محدودـ دیوید اس رودر، ویلیام دبلیو، پرفسور گورلی مموریال قانون، دانشگاه نورث وسترن مدرسه، قانونـ استیورام سامك، شریك سابق، اندرسنـ دیوید ای، وینیار، رئیس افسر مالی، گولدمن، ساش و شركت رـ جری جی ویگانت پرفسور اندرسن اگومنی جاب بانكی، دانشگاه مادیسون ویسكونینیك روش تصمیم‌گیری آزادهدف اصلی گسب این استكه اظهارات استانداردهای سود دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهد كه اینها طراحی شده‌اند تا گزارش مالی دولتهای محلی و كشوری را بهبود ببخشند. همچنین آن توسط قوانین روشش وكالت دارد تا اظهارات مفاهیم سود دولتی و تفسیر آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهد. كارمندن گسب مجازند گزارشات كوتاه و رسمی و تكنیكی و سئوال و جواب گزارشات خاص را مورد بحث و بررسی قرار دهند.فرآیند مقرری را كه گسب باید قبلاً دنبال می‌كرد، استانداردهای آن را مورد بحث قرار می‌دهند كه طراحی و مرتب می‌شوند تا به موقع مجاز شوند، مطالعه آزاد و قابل سود مالی و گزارش توسط گزارشات مالی آماده، شاهدان و استفاده كنندگان مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین شراكت عمومی هیئت را در فرآیند بكارگیری استاندارد تشویق می‌كند. پروژه‌های مهمدر دستور جلسة تكنیكی آن، برای پروژه‌های زیادی هیئت یك نیروی كار مشورتی از افراد ماهر خارجی تشكیل می‌دهد. مطالعات موجود در موضوع ادبیات و مدیریت‌ها یا بهتری‌ها چنان تحقیقات اضافی را در بردارد كه شاید لازم باشند. انتشارات سند بحث كه به سمت جلو مورد بحث قرار می‌گیرد و راه‌حل‌های ممكن كه اساس نظریة عمومی می‌باشد یك محاكمة عمومی را مدیریت می‌كند و به هیئت، افشای توزیع اظهارات طرح شده را برای نظریه عممی می‌دهد.در بعضی شرایط مناسب شاید یك طرح افشاء شده پایه محاكمه و دادرسی عموم ی را یا در مرحله اول و یا در مرحله آخر ایجاد كند. گام‌های مهم در فرآیندها بطور عمومی اعلام می‌شوند. جلسات هیئت برای مشاهده عموم آزاد است و یك ركورد عمومی باقی می‌ماند.نیروی ویژهبزودی بعد از پروژه‌های زیادی كه در دستور جلسه هیئت قرار دارند، نیروی ویژه‌ای كه تقریباً متشكل از ۱۵ نفر است، شامل آماده‌ها، شاهدان و استفاده كنندگان اطلاعات مالی می‌باشد كه در مورد موضوع مورد نظر آگاهی دارند، تشكیل می‌شود. شاید افراد ماهر از دیگر انتظامات هم گماشته شوند. مراقبت انجام می‌شود تا مطمئن شویم كه نقطه نظرات مختلف كه در مباحث وجود دارند در نیروی ویژه نشان داده می‌شوند.نیروی ویژه با هیئت مشورتی و كارمندان در تعریف و موضوع پروژه، ماهیت و هر تحقیق اضافی موجود كه شاید مورد نیاز باشد و همكاری در بحث اثبات شده و موارد مربوط مثل یك پایه برای نظریه عمومی دیدار و گفتگو دارد. جلسات نیروی ویژه برای عموم مشاهده كنندگان آزاد است.نیروی‌های ویژه یك نقش مهم را در فرآیند جایگیری استانداردها ایفا می‌كند كه این بوسیله تهیه مهارت در یك زمینة خاص، تنوع نقطه نظرات و مكانیسم ارتباط با اینها كه شاید توسط استانداردهای فرضی تاثیر بردارند، تهیه می‌شود.بحث نامه غیر رسمیبه عنوان یك پایه و اساس برای نظریات نوشته شده یا هم نظریات نوشته شده و هم نمودهای شفاهی در محاكمه عمومی یك بحث نامة غیر رسمی می‌تواند توسط كارمندان گسب با همكاری و مشورت نیروی ویژه حاضر شود. بطور كلی بحث نامه غیر رسمی تعریف مساله، موضوع پروژه و سود مالی و گزارش مورد بحث را به سمت جلو بكار می‌برد، تحقیق یافت شده و مربوط به ادبیات را مورد بحث قرار می‌دهد و راه حل‌ها را برای این بحث تحت توجه قرار می‌دهد در رابطه با هم بحث و دلالت می‌كند.یك بحث نامه غیر رسمی یك ضرب العجل را برای نظریات نوشته شده مشخص می‌كند و بطور كلی شامل یك توجه به محاكمة عمومی است. آن بطور گسترده پخش می‌شود تا احزاب را جمع كند.دعوت به نظریه‌دادنهمچنین یك دعوت به نظریه دادن یك سند كارمندان است.شاید وابستگی به محیط و شرایط شامل عناصر یك بحث نامه غیر رسمی، یك سند نظرات اولیه و یا هر دو باشد. به عنوان مثال شاید درخشندگی و با شكوهی در گزارش تحقیق، یك مونوگراف، یك استاندارد یا یك استاندارد فرضی بحث شده توسط دیگر هیئت‌های بكارگ یری استاندارد خواسته شود. یك دعوت به نظریه دادن برای توزیع عمومی و نظریات كه بطور آزاد تهیه خواهد شد، ۴ یا بیشتر اعضای گسب با مباحثه آن مخالفت ندارند. شاید نظریات در یك دعوت به نظریه دادن یا بصورت نوشتاری و یا هم بصورت نوشتاری و هم در ارتباط با محاكمة عمومی جستجو شدند و بدون در نظر گرفتن نیروی ویژه تاسیس شده‌اند وگرنه برا ی مشورت در یك پروژه در دسترس بودند.نظرات اولیهسند نظرات اولیه یك سند مثبت است كه طراحی شده است تا پیشاپیش بكار برده شود و نظریات را در توافق كلی هیئت در مرحله ابتدایی مربوط به یك پروژه جستجو كند. شاید آن آماده باشد، به عنوان مثال وقتی كه هیئت پیش‌بینی می‌كند كه درخشندگی‌ها احتمالاً بطور واضح در بحث‌ها تقسیم می‌شوند. موقعی كه در عضو هیئت یك نظر در مورد راه‌حل دارند، یك سند نظرات اولیه شامل نمود كامل توافق كلی نظر اولیه و نظر در مورد راه‌حل می‌باشد. سند نظرات اولیه برای توزیع عمومی آزاد خواهد بود و بعد از اكثریت هفت عضو هیئت نظریه را برای مباحثه ثابت می‌كنند.
 • پزشکی|آموزش تخصصی رادیوگرافی پانورامیک ( OPG )
 • آموزش تخصصی رادیوگرافی پانورامیک ( OPG ) شناسه محصول :103166 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 528 حجم فایل: 11766.98828 مگابایت دانلود آموزش تخصصی رادیوگرافی پانورامیک ( OPG )   مجموعه…

 • مدیریت|پاورپوینت خلاصه کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک
 • پاورپوینت خلاصه کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک شناسه محصول :96019 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 159 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 3666.878906 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت خلاصه کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک تالیف:…

 • حسابداری|پاورپوینت همزمانی قیمت سهام
 • پاورپوینت همزمانی قیمت سهام شناسه محصول :99073 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 208 حجم فایل: 2404.387695 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع همزمانی قیمت سهام، در قالب ppt و در…

 • معماری|بررسی سبک دوره رنسانس
 • بررسی سبک دوره رنسانس شناسه محصول :66140 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 0.370117188 مگابایت دانلود بررسی سبک دوره رنسانس تاریخچه رنسانس    واژه رنسانس یک لغت فرانسوی…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای ضد تولید، شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای ضد تولید، شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی شناسه محصول :95330 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 163 حجم فایل: 124.7617188 مگابایت دانلود عنوان: مبانی…

 • معماری|پاورپوینت ساختارشکنی درمعماری
 • پاورپوینت ساختارشکنی درمعماری شناسه محصول :73022 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 0.56640625 مگابایت دانلود پاورپوینت ساختارشکنی درمعماری پاورپوینت ساختارشکنی درمعماری شامل 35 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *