حسابداری|تأسیس شركت حسابرسی

تأسیس شركت حسابرسی شناسه محصول :52670 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 380 حجم فایل: 0.034179688 مگابایت

دانلود

تأسیس مؤسسه حسابرسی ( با مسئولیت محدود) برای تأسیس یك مؤسسه حسابرسی می بایستی ابتدا مفهوم حسابرسی را بدانیم. حسابرس عبارتست از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است.دلیل بكارگیری مؤسسه حسابرسی برای اظهار نظر در مورد صورتهای مالی متضاد منافعی است كه ممكن است بین واحد تجاری كه صورتهای مالی را تهیه می كند و آن افرادی كه صورتهای مالی را مورد استفاده قرار می دهند وجود داشته باشد.مسئولیتهای كاركنان حرفه ‌ای موسسات حسابرسی:شركاء فردی است كه توان مدیریت یك گروه حسابرسی را دارا بوده و می تواند تحت هر شرایطی تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.مدیران : مسئولیت یك مدیر بررسی كاربرگها و تبادل نظر با اعضای تیم رسیدگی و صاحبكار درباره مسایل حسابداری كه ممكن است حین رسیدگی پیش آید. مسئولیت تعیین روشهای رسیدگی ، مسئول گردآوری اطلاعات لازم برای ارسال صورتحساب برای صاحبكاران و وصول آن می باشند.سرپرستان: فردی است كه قادر به برنامه ریزی، نظارت كامل و كنترل كیفی بیش از یك حسابرس و بررسی و اصلاح پیش نویس گزارشات و اتخاذ تصمیم در شرایط عادی می باشد.كمك حسابرس: فردی است كه فاقد سابقه كار و معلومات موثر در حرفه حسابرسی و یا حسابداری بوده و بدون نظارت و راهنمایی كامل قادر به انجام كار نمی باشد.یك حسابرس و موسسه حسابداری بایستی اصولی را رعایت كند 1) اصل استقلال و بی طرفی 2) اصل رازداری 3)‌اصل منع تبلیغ 4)اصل افشاء حقایق 5)اصل اهمیتیك شركت حسابرسی می تواند تحت عنوانهای مختلف تشیكل شود كه دراین پروژه ما شركت با مسئولیت محدود را انتخاب كرده ایم.شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دویا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هر یك از شركاء بدون اینكه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.خصوصیات شركت عبارتست از :الف ) حقوق و تعهدات شركت :  هر شریك به میزانی كه سهم الشركه دارد می تواند سهم الشركه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ق ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی كه شركت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریك می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شركت را بنماید به شرط اینكه محكمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شركاء نیز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه ای كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد نباشد و …ب ) مقررات مالیاتی : مطابق بند (د) ماده 105 ق م م مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شركتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی از جمله شركت با مسئولیت محدود پس از كسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد كه به عنوان مالیات شركت محاسبه و وصول می شود بخش بعدی شرایط شركت با مسئولیت محدود كه عبارتست از شرایط ماهوی و شرایط شكلی كه شرایط ماهوی عبارتست از رضایت واهلیت، موضوع شركت و میزان سرمایه، تعداد شركا و نام شركت و مدت آن  شرایط شكلی كه شامل 1)‌لزوم تنظیم شركت نامه و نشر آگهی 2 ) وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شركت قبل از تشكیل آنثبت شركت حسابرسی ( با مسئولیت محدود) كه مدارك آن عبارتند از : 1)‌2 برگ تقاضانامه ثبت شركت با مسئولیت محدود 2) دو برگ شركتنامه      3) دو جلد اساسنامه4) دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین  5) فتوكپی شناسنامه شركاء و مدیران 6) اخذ و ارائه مجوز در صورت نیازفهرست مطالبفصل اولتعریف حسابرسی……………………………………………………………………………………..وضعیت قانونی حرفه حسابرسی ……………………………………………………………….موسسات حسابرسی ………………………………………………………………………………..مسئولیتهای كاركنان حرفه ای …………………………………………………………………..شركا ……………………………………………………………………………………………………..مدیران ……………………………………………………………………………………………………سرپرستان ………………………………………………………………………………………………كمك حسابرسان ……………………………………………………………………………………..فصل دوماصول و رفتار حرفه ای حسابرسان ………………………………………………………….اصل استقلال و بی طرفی ………………………………………………………………………….اصل رازداری …………………………………………………………………………………………اصل منع تبلیغ…………………………………………………………………………………………..اصل افشاء حقایق …………………………………………………………………………………….اصل اهمیت …………………………………………………………………………………………….فصل سومشركت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………………..خصوصیات شركت ………………………………………………………………………………….مقررات مالیاتی ………………………………………………………………………………………..شركت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………………..شرایط ماهوی …………………………………………………………………………………………موضوع شركت و میزان سرمایه ……………………………………………………………….تعداد شركا و سهم الشركاء ………………………………………………………………………نام شركت و مدت آن ……………………………………………………………………………….شرایط شكلی …………………………………………………………………………………………..لزوم تنظیم شركت نامه و نشر آگهی ………………………………………………………….وضعیت قراردادهای تنظیمی به حساب شركت قبل از تشكیل آن ……………………فصل چهارمثبت شركت ……………………………………………………………………………………………..مدارك لازم برای ثبت شركت حسابرسی ……………………………………………………روش و مراحل ثبت شركت ……………………………………………………………………….نامه درخواست نام برای شركت ………………………………………………………………..تقاضانامه شركتهای داخلی ……………………………………………………………………….فرم تقاضانامه ثبت شركتهای داخلی …………………………………………………………..شركتنامه رسمی ……………………………………………………………………………………..فرم شركتنامه رسمی ……………………………………………………………………………….اساسنامه شركت با مسئولیت محدود …………………………………………………………صورتجلسه مجمع عمومی ………………………………………………………………………..فرم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس شركت با مسئولیت محدود ……………….فصل پنجمراهنمای ثبتی شركت ( با مسئولیت محدود) …………………………………………………روش و مراحل ثبت شركت با مسئولیت محدود …………………………………………..فصل ششمسخنی با خوانندگان…………………………………………………………………………………..منابع……………………………………………………………………………………………………….
 • فیزیک|تحقیق زندگینامه دکتر حسابی
 • تحقیق زندگینامه دکتر حسابی شناسه محصول :99815 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 472 حجم فایل: 4127.704102 مگابایت دانلود تحقیق زندگینامه دکتر حسابی، در قالب فایل Word و در 14 صفحه.…

 • صنایع|پاورپوینت بررسی روغن های پایه
 • پاورپوینت بررسی روغن های پایه شناسه محصول :64694 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 460 حجم فایل: 0.168945313 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی روغن های پایه روغن پایه (Base Oil) روغنی که…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت علم در قرآن
 • پاورپوینت علم در قرآن شناسه محصول :72729 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 340 حجم فایل: 0.15234375 مگابایت دانلود پاورپوینت علم در قرآن علم در قرآن پرسش :…

 • کسب و کار|پاورپوینت معرفی شغل میکروبیولوژیست / کارشناس میکروبیولوژی
 • پاورپوینت معرفی شغل میکروبیولوژیست / کارشناس میکروبیولوژی شناسه محصول :85830 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 678 حجم فایل: 0.080078125 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی شغل میکروبیولوژیست / کارشناس میکروبیولوژی…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای
 • پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای شناسه محصول :89299 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 400 حجم فایل: 42.52539063 مگابایت دانلود پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای   چکیده: گیاه علوفه ای…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ایستگاه راه آهن شرق Hangzhon چین
 • پاورپوینت تحلیل ایستگاه راه آهن شرق Hangzhon چین شناسه محصول :96400 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 140 حجم فایل: 7423.667969 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ایستگاه راه آهن شرق Hangzhon چین…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *