حسابداری|بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی) شناسه محصول :52629 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 202 تعداد بازدید : 388 حجم فایل: 0.163085938 مگابایت

دانلود

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)   كشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید كنندگان عمده پوست و چرم سبك محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشك پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران كشور به دلیل كم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینكه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از كشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است كه عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و كراست بوده است و این در حالی است كه می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینكه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی كه تنوع این محصولات بالغ بر 60 نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود كه متأسفانه نقش كشور ما علی رغم امكانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار كم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال 1376 در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در كنار كشورهای پیشرفته جهان، كشورهای تركیه، هندوستان، پاكستان، بنگلادش، اتیوپی و بوركینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود. قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است كه شناخت آنها و بویژه حركت در جهت رفع موانع، این امكان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم. پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است كه صادرات محصولات كشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه كارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد كرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است كه موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبك شناسایی شده و گامهایی را كه در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین كرد. هدف از مطالعه موضوع: 1-   دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشكلات تولید كنندگان و صادر كنندگان محصولات چرمی‌سبك. 2-   كمك به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای كه از این طریق بدست خواهد آمد. 3-   فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده كنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص. 4-   جلب توجه دست اندركاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبك به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام كار. فهرست مطالب   فصل اول طرح تحقیق.. 1 بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2 ضرورت انجام تحقیق: 4 پیشینه تحقیق: 5 فرضیات… 6 تعریف عملیات متغیرها: 7 نوع تحقیق و دلایل آن: 7 ابزار گردآوری داده ها: 8 جامعه آماری: 8 مراحل انجام تحقیق: 8 تعریف مفاهیم: 8 محدودیت ها 12 فصل دوم ادبیات تحقیق.. 13 تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: 14 تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. 21 مراحل ساخت چرم. 28 عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم 30 الف- پوست: 30 ب- چرم: 33 انواع چرم و موارد استفاده از آن: 35 انواع محصولات چرمی: 37 بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن. 39 تجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعه 40 جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشور. 42 آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی.. 42 نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال. 43 تعریف استراتژی.. 45 نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی.. 45 الف- استراتژی جایگزینی واردات… 45 ب- استراتژی توسعه صادرات: 47 انواع استراتژی های رقابتی عام. 48 رهبری در هزینه. 50 تمایز محصول. 51 تمركز (محدودنگری) 53 میانه روی.. 55 تعریف بازاریابی: 57 استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار. 58 1- استراتژی بازاریابی یكسان. 59 2- استراتژی بازاریابی تفكیكی.. 59 3- استراتژی بازاریابی تمركزی.. 60 ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار. 61 تقسیم بندی بازار های بین المللی.. 63 استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 65 آمیخته محصول. 66 اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 68 آمیخته تشویق و ترفیع. 70 اجزای تشویق و ترفیع. 71 توزیع فیزیكی در آمیخته بازاریابی 72 تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی.. 73 1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. 74 2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83 3-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 85 4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 87 5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96 6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103 فصل سوم – روش تحقیق.. 107 مقدمه. 108 روش تحقیق.. 108 روش جمع آوری اطلاعات… 108 منابع اطلاعات ثانویه. 109 منابع اطلاعات اولیه. 110 روش اجرای پرسشنامه. 110 جامعه آماری: 111 نمونه آماری.. 111 تهیه و تنظیم پرسشنامه. 113 نحوه توزیع سوالات پرسشنامه. 114 روشهای آماری مورد استفاده. 116 فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 119 مقدمه. 120 اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراكز نمونه گیری شده. 120 آماره آزمون. 125 سوالات مربوطه: 127 بررسی فرضیه 2: 129 آماره آزمون: 129 آزمون فرضیه 2: 129 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی.. 129 بررسی فرضیه 3: 138 آماره آزمون. 138 جداول آزمون فرض گروه نمونه مراكز صنعتی.. 139 سوالات مربوطه: 141 بررسی فرضیه 4: 145 آزمون فرضیه 4: 146 آزمون فرضیه 4: 147 سوالات مربوطه: 148 بررسی فرضیه 5: 151 آزمون فرضیه 5: 151 تذكر: 153 سوالات مربوطه: 154 بررسی فرضیه 6: 156 آماره آزمون: 156 آزمون فرضیه 6: 156 سوالات مربوطه: 158 فصل پنجم –  نتیجه گیری و پیشنهادات… 161  نتیجه گیری.. 162 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1: 162 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 2: 163 نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه 3: 165 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 4: 167 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 5: 169 پیشنهادات… 171 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 171 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2: 173 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3: 177 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4: 178 پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 5: 180 پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه 6: 182 سایر پیشنهادات… 184 سایر پیشنهادات… 185 توصیه به سایر دانشجویان محققین.. 188 منابع: 190
 • اقتصاد|پاورپوینت تورم ، بهره وری و توزیع درآمد
 • پاورپوینت تورم ، بهره وری و توزیع درآمد شناسه محصول :97741 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 2079.37207 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع تورم، بهره وری و…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت آشنایی با RAID
 • پاورپوینت آشنایی با RAID شناسه محصول :90493 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 179 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با RAID در 18 اسلاید قابل ویرایش RAIDمخفف…

 • حسابداری|آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 83
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 83 شناسه محصول :51713 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود آمار معاملات روزانه…

 • علوم پزشکی|پاورپوینت معلولیت ذهنی
 • پاورپوینت معلولیت ذهنی شناسه محصول :99944 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 408 حجم فایل: 909.0205078 مگابایت دانلود پاورپوینت معلولیت ذهنی   فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینت در 31…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت رسم مسیر با CIVIL3D
 • پاورپوینت رسم مسیر با CIVIL3D شناسه محصول :87665 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 2.341796875 مگابایت دانلود پاورپوینت رسم مسیر با CIVIL3D (تصاویر محیط برنامه)، در…

 • معماری|پاورپوینت تحلیلی بر نقش فضاهای زیرزمینی درکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
 • پاورپوینت تحلیلی بر نقش فضاهای زیرزمینی درکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار شناسه محصول :93265 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 3072.15332 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیلی بر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *