حسابداری|بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :51519 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 102 تعداد بازدید : 385 حجم فایل: 0.424804688 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران   عنوان: پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری- مدیریت مالی فرمت:word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 102 این فایل شامل پایان نامه با عنوان بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل بخشهای زیر است: چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 1-4- اهداف تحقیق 1-4-1- هدف علمی 1-4-2- اهداف کاربردی 1-5- مساله اصلی تحقیق 1-6- فرضیه تحقیق 1-7- قلمرو تحقیق 1-7-1- قلمرو زمانی 1-7-2- قلمرو مکانی 1-7-3- قلمرو موضوعی 1-8- تعاریف واژه ها 1-9- ساختار تحقیق فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1- مبانی نظری تحقیق 2-1-1- ساختار سرمایه 2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه 2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 2-1-1-2-1- عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه 2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه 2-1-1-4- معیارهای ساختار سرمایه 2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه 2-1-1-5-1- نظریه سود خالص 2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی 2-1-1-5-3- نظریه سنتی 2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر 2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا 2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی 2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی 2-1-1-7- کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه 2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی 2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی 2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی 2-1-2-3- مفهوم شکاف قیمتی 2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 2-1-2-4-1- هزینه پردازش سفارش 2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی 2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست 2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار 2-2-پیشینه تحقیق 2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها 2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده 2-3- چارچوب مفهومی تحقیق فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه 3-2- طرح مسئله تحقیق 3-3- تدوین فرضیه تحقیق 3-4- روش تحقیق 3-5- جامعه آماری تحقیق 3-6- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه 3-7- قلمرو تحقیق 3-8- روش گردآوری اطلاعات 3-9- ابزار تحقیق 3-10- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق 3-10-1- متغیر مستقل 3-10-2- متغیر وابسته 3-10-3- متغیر کنترلی 3-11- مدل تحقیق 3-12- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصادسنجی 3-12-1- انواع داده ها 3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی یا پنل 3-14- روش اقتصادسنجی داده های تابلویی 3-14-1- انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی فصل چهارم: تصریح مدل و برآورد مدل 4-1- مقدمه 4-2- آمار توصیفی 4-3- آزمون فرضیه و نتایج آن فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 5-1- مقدمه 5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه 5-3- خلاصه و نتیجه گیری 5-4- پیشنهادات تحقیق 5-5- محدودیت های تحقیق . منابع و مآخذ منابع فارسی منابع انگلیسی پیوست‌ها پیوست الف : نام کامل شرکت ها پیوست ب : آمار توصیفی داده ها به تفکیک سال پیوست ج : مدل ها و آزمون های آماری پیوست چ: چکیده انگلیسی فهرست جداول جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده جدول 3-1 متغیرهای تحقیق جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها جدول 4-2 نتایج تخمین معادله اول جدول 4-3 نتایج تخمین معادله دوم فهرست نمودارها نمودار 2-1 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص نمودار 2-2 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص نمودار 2-3 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی نمودار 2-4 بازارهای گردشی و غیرگردشی برای یک دارایی مالی نمودار 2-5 تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نمودار 2-6 بازار کم عرض و کم عمق نمودار 2-7 مدل مفهومی تحقیق
 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبكه هاي اجتماعي، طلاق و رضايت زناشويي
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبكه هاي اجتماعي، طلاق و رضايت زناشويي شناسه محصول :95399 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 155 حجم فایل: 489.7099609 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اخلاق در معاشرت
 • پاورپوینت اخلاق در معاشرت شناسه محصول :95116 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 570.1865234 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت اخلاق در معاشرت ۱۹ اسلاید   اهمیت معاشرت…

 • علوم انسانی|پروتکل مشاوره گروهی آدلر
 • پروتکل مشاوره گروهی آدلر شناسه محصول :91273 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود پروتکل مشاوره گروهی آدلر تعداد جلسات آموزشی: 11 جلسه تعداد صفحه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ایمنی در تونل ها
 • پاورپوینت ایمنی در تونل ها شناسه محصول :95352 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 6161.176758 مگابایت دانلود بخشی از متن: براي اجراي تونل، تونل را از…

 • کشاورزی|ارزيابي برخي شاخص­هاي زيستي عروس­ ماهي زاينده­ رود "Petroleuciscus esfahani"در پاسخ به ترکيبات مخرب سيستم اندوکرايني در رودخانه زاينده ­رود
 • ارزيابي برخي شاخص­هاي زيستي عروس­ ماهي زاينده­ رود "Petroleuciscus esfahani"در پاسخ به ترکيبات مخرب سيستم اندوکرايني در رودخانه زاينده ­رود شناسه محصول :95191 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 255 حجم…

 • معماری|مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران
 • مجموعه (آموزشی- فرهنگی- تفریحی) شهرداری منطقه 22 تهران شناسه محصول :50489 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 126 تعداد بازدید : 536 حجم فایل: 3.427734375 مگابایت دانلود پیشرفتهای اجتماعی و سیاستهای علمی تكنولوژی بشر ارتباطات…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *