جغرافیا|تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش شناسه محصول :50719 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 164 تعداد بازدید : 542 حجم فایل: 8.571289063 مگابایت

دانلود

تاثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش   پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»                                        رشته: جغرافیای طبیعی                              گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیط                                           عنوان:    تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش    فورمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد   عنوان                                           فهرست مطالب                                                   صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………3 1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….4 1-2- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4 1-3- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………5 1-4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………5 1-5- پیشینه تحقیق در جهان……………………………………………………………………………………………………………..5 1-6- پیشینه تحقیق در ایران……………………………………………………………………………………………………………….6 1-7- روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………..7 1-8- مشکلات و موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………….8 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 2-1- اقلیم……………………………………………………..…………………………………………………………………………9 2-2- اقلیم شناسی کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………..9 2-3- هواشنناسی کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………..10 2-4- خشکسالی کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………10 2-5- اثرهای آب و هوا بر کشاورزی…………………………………………………………………………………………………11 2-6- تاریخچه پیدایش ذرت……………………………………………………………………………………………………………11 2-7- اهمیت اقتصادی ذرت…………………………………………………………………………………………………………….12 2-8- پراکندگی جغرافیایی ذرت……………………………………………………………………………………………………… 12 2-9- خاک های مناسب کاشت ذرت………………………………………………………………………………………………..13 2-10- مشخصات گیاه شناسی ذرت………………………………………………………………………………………………….13 2-10-1- ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………………..13 2-10-2- ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………….14 2-10-3- برگ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-10-4- گل آذین………………………………………………………………………………………………………………………..15  2-10-5-.دانه ذرت……………………………………………………………………………………………………………………….15 2-11- عوامل اقلیمی مؤثر بر عملکرد ذرت……………………………………………………………………………………….15 2-11-1- حرارت (گرما)…………………………………………………………………………………………………………………16 2-11-2- رطوبت…………………………………………………………………………………………………………………………..16 2-11-3- نور…………………………………………………………………………………………………………………………………16 2-12- مراحل مختلف رشد در گیاه ذرت………………………………………………………………………………………….16 2-12-1- مرحله کاشت و جوانه زنی ذرت………………………………………………………………………………………..16 2-12-2-.مرحله سبز شدن تا تشکیل اندام های گل (اوایل رشد سبزینه ای)…………………………………………..17 2-12-3- مرحله اصلی رشد رویشی (مرحله طویل شدن سریع ساقه تا ظهور گل تاجی)…………………………18 2-12-4- مرحله ظهور گل تاجی، ظهور کاکل ها و گرده افشانی…………………………………………………………..19 2-12-5- مرحله پر شدن دانه…………………………………………………………………………………………………………..20 2-13- آفات ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………..20 2-13-1- شب پره زمستانی یا کرم طوقه بر……………………………………………………………………………………….20 2-13-2- کرم ساقه خوار ذرت (سزامیا)……………………………………………………………………………………………21 2-13-3- کرم قوزه پنبه (هلیوتیس)…………………………………………………………………………………………………..21 2-13-4- جوندگان…………………………………………………………………………………………………………………………21 2-14- بیماری های مهم ذرت………………………………………………………………………………………………………….21 2-14-1- پوسیدگی ریشه و طوقه…………………………………………………………………………………………………….21 2-14-2- پوسیدگی نرم ساقه و گره ها……………………………………………………………………………………………..22 2-14-3- سیاهک معمولی ذرت……………………………………………………………………………………………………….22 2-14-4- پوسیدگی های بلال و دانه ذرت…………………………………………………………………………………………22 2-14-5- کوتولگی بوته های ذرت…………………………………………………………………………………………………..22 2-14-6- بیماری های فیزیولوژیک ذرت…………………………………………………………………………………………..23 2-15- نیاز غذایی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………..23 2-15-1- عناصر غذایی پر مصرف……………………………………………………………………………………………………23 2-15-1-1- ازت……………………………………………………………………………………………………………………………23 2-15-1-2-.فسفر…………………………………………………………………………………………………………………………..23 2-15-1-3- پتاسیم…………………………………………………………………………………………………………………………24 2-15-1-4- گوگرد………………………………………………………………………………………………………………………..24 2-15-1-5- منیزیم…………………………………………………………………………………………………………………………25 2-15-2- عناصر غذایی کم مصرف…………………………………………………………………………………………………..25 2-15-2-1- آهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2-15-2-2- روی…………………………………………………………………………………………………………………………..25 2-15-2-3- منگنز………………………………………………………………………………………………………………………….25  2-15-2-4- مس…………………………………………………………………………………………………………………………..26 2-15-2-5- بُر……………………………………………………………………………………………………………………………..26 2-16- عمده ترین مصارف ذرت………………………………………………………………………………………………………26 2-16-1- تغذیه حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………26 2-16-2- تغذیه پرندگان………………………………………………………………………………………………………………….26 2-16-3- مصارف صنعتی………………………………………………………………………………………………………………..27 2-16-4- تهیه نان…………………………………………………………………………………………………………………………..27 2-17- طبقه بندی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………..27 2-17-1- ذرت آجیلی…………………………………………………………………………………………………………………….27 2-17-2- ذرت دندان اسبی……………………………………………………………………………………………………………..27 2-17-3- ذرت آردی………………………………………………………………………………………………………………………28 2-17-4- ذرت شیرین…………………………………………………………………………………………………………………….28 2-17-5- ذرت غلاف دار………………………………………………………………………………………………………………..28 2-17 -6- ذرت مومی…………………………………………………………………………………………………………………….28 2-17-7- ذرت بلوری (ذرت سخت)………………………………………………………………………………………………..28 2-18- عملیات تهیه زمین………………………………………………………………………………………………………………..29 2-18 -1- زمین مناسب کشت ذرت…………………………………………………………………………………………………29 2-18-2- آبیاری سنگین قبل از کاشت (ماخار)…………………………………………………………………………………..29 2-18-3- پاشیدن کود ازت………………………………………………………………………………………………………………29 2-18-4- عملیات شخم………………………………………………………………………………………………………………….30 2-18-4-1- دیسک………………………………………………………………………………………………………………………. 30 2-18-4-2- ماله…………………………………………………………………………………………………………………………….30 2-18-4-3- کودپاشی…………………………………………………………………………………………………………………….30 2-19- عملیات کاشت ذرت…………………………………………………………………………………………………………….30 2-19-1- ایجاد فارو……………………………………………………………………………………………………………………….30 2-19-2- شیپر……………………………………………………………………………………………………………………………….30 2-19-3- ایجاد نهر مضاعف……………………………………………………………………………………………………………31 2-19-4- ایجاد نهر پالشت (خروجی)………………………………………………………………………………………………31 2-20- داشت ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………32 2-20-1- آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………….32 2-20-2- تعیین زمان آبیاری…………………………………………………………………………………………………………….32 2-20-3- مراحل حساس ذرت به کم آبی………………………………………………………………………………………….33 2-20-4- مدت زمان آبیاری…………………………………………………………………………………………………………….33 2-21- زمان کاشت ذرت…………………………………………………………………………………………………………………33 2-22- زمان برداشت ذرت………………………………………………………………………………………………………………34 2-23- اجزای عملکرد ذرت…………………………………………………………………………………………………………….34 فصل سوم : ویژگی های محیطی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………….35 3-1- و یژگی های جغرافیایی استان خوزستان……………………………………………………………………………………36 3-1-1- مشخصات جغرافیایی استان خوزستان…………………………………………………………………………………..36 3-2- ویژگی های شهرستان شوش……………………………………………………………………………………………………38 3-2-1- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………..38 3-2-2- محدوده حوزه نفوذ…………………………………………………………………………………………………………….40 3-2-3- زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..40 3-2-4- وضعیت توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………….42 3-2-5- وضعیت آب و هوایی………………………………………………………………………………………………………….42 3-2-5-1- درجه حرارت………………………………………………………………………………………………………………..42 3-2-5-2- بارش……………………………………………………………………………………………………………………………42 3-2-5-3- باد………………………………………………………………………………………………………………………………..42 3-2-6- هیدرولوژی منطقه………………………………………………………………………………………………………………45 3-2-6-1- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………….45 3-2-6-2- آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………………………..45 3-2-6-2-1- رودخانه شاوور………………………………………………………………………………………………………….46 3-2-6-2-2-رودخانه کرخه…………………………………………………………………………………………………………….46 3-2-6-2-3- رودخانه دز……………………………………………………………………………………………………………….46 3-2-7- وضعیت خاک……………………………………………………………………………………………………………………47 3-2-8- کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………………….49 3-2-9- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………49 3-2-10- تعیین انواع اقلیم منطقه……………………………………………………………………………………………………..49 3-2-10-1- روش کوپن…………………………………………………………………………………………………………………50 3-2-10-2- روش دمارتن……………………………………………………………………………………………………………….51 3-2-10-3- روش آمبرژه………………………………………………………………………………………………………………..52 3-2-11- بررسی دمای ماهانه…………………………………………………………………………………………………………..53 3-2-12- وضعیت دما در شوش………………………………………………………………………………………………………53 3-2-13- توزیع میانگین حداقل های دمای شوش………………………………………………………………………………54 3-2-14- توزیع میانگین حداکثرهای دمای شوش………………………………………………………………………………54 3-2-15- تغییرات فصلی دما……………………………………………………………………………………………………………55 3-2-16- تعداد روزهای بارانی…………………………………………………………………………………………………………57 3-2-17- بررسی میانگین بارش……………………………………………………………………………………………………….57 3-2-18- نمودار آمبروترمیک…………………………………………………………………………………………………………..60 3-2-19- بررسی تغییرات رطوبت در شهرستان شوش………………………………………………………………………..61 3-2-20- توزیع میانگین حداقل های رطوبت در شوش………………………………………………………………………61 3-2-21- توزیع میانگین حداکثرهای رطوبت در شوش……………………………………………………………………….62 3-2-22- بررسی میانگین رطوبت ماهانه……………………………………………………………………………………………62 3-2-23- بررسی ساعات آفتابی……………………………………………………………………………………………………….65 3-2-24- بررسی تبخیر ماهانه………………………………………………………………………………………………………….66 3-2-25- بررسی یخبندان………………………………………………………………………………………………………………..68 3-2-26- بررسی سرعت باد…………………………………………………………………………………………………………….70 فصل چهارم : روش ها  و یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..71 4-1-  مواد و روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………72 4-2- داده ها و اطلاعات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 72 4-3- جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………72 4-4- طبقه بندی داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 72 4-5- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت بهاره با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74 4-5-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت بهاره…………………………………………………………………..74 4-5-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت بهاره……………………………………………………………………..74 4-5-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت بهاره…………………………………………………………………………75 4-5-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت بهاره……………………………………………………………………..75 4-6- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت پاییزه با استفاده از ضریب همبستگی   همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………………………76 4-6-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت پاییزه………………………………………………………………… 76 4-6-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت پاییزه…………………………………………………………………….76 4-6-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت پاییزه………………………………………………………………………..76 4-6-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت پاییزه…………………………………………………………………….77 4-7- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت (سالانه) با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………..78 4-7-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت (سالانه)………………………………………………………………78 4-7-2- ضریب همبستگی بارش  بر محصول ذرت (سالانه)………………………………………………………………..78 4-7-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت (سالانه)…………………………………………………………………….78 4-7-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت (سالانه)…………………………………………………………………79 4-8- عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه با توجه به چهار عامل(دما، بارش، رطوبت، تبخیر)…………………83 4-8-1- مقایسه عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه………………………………………………………………………….83 4-9- محاسبه تبخیر و تعرق گیاه ذرت بهاره و پاییزه…………………………………………………………………………..90 4-9-1- محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت بهاره……………………………………………………………………………..90 فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………92 5-1- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….93 5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………95 5-3- ارائه راهکارها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..96 فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………97 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….100   چکیده هدف از انجام این پژوهش، مطالعه تأثیر عناصر اقلیمی (دما، بارش، رطوبت، تبخیر) بر  کشت ذرت بهاره و پاییزه شهر شوش در یک دوره آماری10 ساله (1391- 1382) بوده است. در مطالعات فوق از اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک دزفول شامل داده های آماری (بارش، دما، رطوبت، ساعات آفتابی، تبخیر، یخبندان) استفاده شده است. با استفاده از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزارEXCEL  وSPSS و محا سبه ضریب همبستگی پیرسون بینعناصر اقلیمی و برداشت ذرت بهاره و پاییزه مقایسه انجام شد. با توجه به تأثیر عناصر اقلیمی بر کشت گیاه ذرت در فصول بهار و پاییز عملکرد یکسانی در کشت این گیاه به چشم         نمی خورد. در طول دوره آماری10ساله(1391-1382) در شهر شوش همبستگی میان چهار عنصر اقلیمی(دما، بارش، رطوبت، تبخیر) را مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد بین رطوبت با میزان تولید محصول ذرت فقط در فصل پاییز با احتمال95% رابطه معنا داری بر قرار می باشد. در صورتی که بین دیگر عناصر اقلیمی در دو فصل پاییز و بهار و سالانه رابطه معنا دار نبوده. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به حساسیت محصول ذرت نسبت به عناصر اقلیمی با در نظر گرفتن میزان کشت ذرت و سطح زیر کشت در فصل بهار تولید ذرت کم است. سطح زیر کشت و محصول ذرت پاییزه نشان می دهد متوسط دمای مناسب در دوره رشد گیاه ذرت از یک طرف و افزایش بارندگی و رطوبت که نیاز آبی گیاه و خاک می باشد تأثیر یکنواختی را بر عملکرد محصول ذرت داشته و باعث شده عملکرد بیشتر ذرت پاییزه را در مقایسه با ذرت بهاره داشته باشیم. واژه های کلیدی: اقلیم، کشاورزی، ذرت، شوش  
 • علوم تربیتی|رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان
 • رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندان شناسه محصول :52397 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 94 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 0.09375 مگابایت دانلود رابطه باورهای دینی و تربیت فرزندانچکیده :همواره تربیت و…

 • اقتصاد|پاورپوینت خلاصه کتاب اقتصاد کلان جدید (منشا،سیر تحول و وضعیت فعلی)
 • پاورپوینت خلاصه کتاب اقتصاد کلان جدید (منشا،سیر تحول و وضعیت فعلی) شناسه محصول :96035 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 300 تعداد بازدید : 462 حجم فایل: 1316.899414 مگابایت دانلود کتاب اقتصاد کلان جدید( منشأ،…

 • علوم انسانی|پاورپوینت معرفی آسانسوری یا سخنرانی آسانسوری چیست
 • پاورپوینت معرفی آسانسوری یا سخنرانی آسانسوری چیست شناسه محصول :100480 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 4152.888672 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی آسانسوری یا سخنرانی آسانسوری چیست  …

 • عمومی و آزاد|پاورپوینت جائیکه خدا می خواهد باشم
 • پاورپوینت جائیکه خدا می خواهد باشم شناسه محصول :51224 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 0.794921875 مگابایت دانلود داستان مردی را که هرگز نمی شناختم شنیدم٬…

 • معماری|پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینما
 • پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن های سینما شناسه محصول :102187 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 582.8310547 مگابایت دانلود پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در سالن…

 • نمونه سوال|نمونه سوالات نوبت اول و دوم ریاضی هفتم بصورت word
 • نمونه سوالات نوبت اول و دوم ریاضی هفتم بصورت word شناسه محصول :99766 موضوع : نمونه سوال فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 1088 حجم فایل: 13553.34766 مگابایت دانلود نمونه سوالات نوبت اول و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *