تاریخ|مجموعه تست کنکورهای سراسری و آزاد (1) (مجموعه تاریخ) دروس رشته تاریخ

مجموعه تست کنکورهای سراسری و آزاد (1) (مجموعه تاریخ) دروس رشته تاریخ شناسه محصول :56241 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 407 تعداد بازدید : 428 حجم فایل: 2.107421875 مگابایت

دانلود

مجموعه تست کنکورهای سراسری و آزاد(1) (مجموعه تاریخ)دروس رشته تاریخ توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی مجموعه تست سال های اخیر(1  ) زبان انگلیسی 1- Ann agreed to stay behind;she was used to ………. late. 1) having 2) have 3) work 4) working 2- Some people take pleasure in doing evil ………. others take plcasure in doing good. 1) after 2) until 3) while 4) when 3- Keep off my property………. ,I’II call the police. 1) however 2) otherwise 3) still 4) therefore 4- My supervisor advised me to………. the problem. 1) look ahead 2) look pack 3) look into 4) look out of 5- He………. forward to listen to the child. 1) bent 2) cost 3) lent 4) sent 6- This administration has………. many problems from the previos one. 1) investigated 2) inherited 3) pretended 4) perfectcd 7- Some seventy per cent of China’s to………. the U.S. go first to Hong Kong, for packaging and shipping. 1) exports 2) experiments 3) records 4) reports 8- He ran up the stairs there at………. . 1) times 2) once 3) a pace 4) a time 9- The United States is reprted to have partially lifted is ban on arms to Argentina. sail 2) sales 3) sell 4) sells زبان عربی   عین الصحیح فیالترجمۀ أو التعریب للاسئلۀ رقم 31 حتی رقم :45 31- «لم یزل و لا یزال ملک کریم یأتیک عنّا بعمل قبیح»: پیوسته فرشتهای بزرگوار … 1) عملی ناشایست، از ما برای تو آورده و خواهد آورد. 2) عملی ناشایسته را از ما به نزد تو آورده و میآورد. 3) کاری غیرشایسته از ما به سوی تو آورده است. 4) کاری ناشایست از ما به سوی تو میآورد. 32- «کان علی الکوفۀ یومئذ من قبل عبداالله بن الزبیر، عبداالله بن مطیع»: 1) آن روز عبداالله بن مطیع از جانب عبداالله بن زبیر، فرماندار کوفه بود. 2) پیش از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع امیر کوفه بود. 3) قبل از عبداالله بن زبیر، عبداالله بن مطیع بر کوفه حکم میراند. 4) زمانی عبداالله بن مطیع، از جانب عبداالله بن زبیر، بر کوفه حکم میراند. 33- «إنّهم أکثر بداؤةً من سائر الاُمم و أبعد مجالاً فی القَفر»: 1) آنها سابقهای دیرینه نسبت به سایر ملتها دارند و زمینهای برای فقر و نگونبختی ندارند. 2) آنان بیشتر از همهی ملتها به بادیه نشینی متصفند و دارای سرزمینهای بی آب و علف و پهناوری هستند. 3) آنها با سابقهترین ملّتها هستند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند. 4) آنان بیشتر از همهی ملتّها به بادیهنشینی متصفند و در دورترین دشتهای خشک رفت و آمد میکنند. 34- «هذه أکثر کلّها اُولیات، ما أحسب لخلاف فیها محلا»: 1) اینها همگی نخستین چیزهایی است که به گمان من برای پذیرفتن آنها جای اختلاف نیست. 2) تمام اینها بدیهیاتی است که گمان نمیکنم، برای مخالفت با آنها جایی باشد. 3) تمام اینها به گمان من، اولین چیزهایی نیستند که جای اختلاف داشته باشند. 4) گمان نمیکنم اینها همگی اولین چیزهایی باشند که جایی برای مخالفت داشته باشند.   تاریخ ایران باستان 61- پیمان آنتالسیداس در زمان کدام شاه منعقد گردید؟ 1) اردشیر دوم 2) داریوش دوم 3) داریوش اول 4) کمبوجیه 62- مزدك در زمان کدام پادشاه ایران قدیم قیام کرد؟ 1) شاپور یکم 2) فرهاد چهارم 3) قباد یکم 4) یزدگرد یکم 63- سیموت با شیموت ربالنّوع کدام سرزمین بوده است؟ 1) ایران 2) بابل 3) سومر 4) عیلام 64- شازی رب النّوع کدام سرزمین بود؟ 1) بابل 2) سومر 3) عیلام 4) مصر 65- زندگینامههای مقایسهای اثر کیست؟ 1) پلوتارك 2) توسیدید 3) گزنفون 4) هرودو ودروس دیگر… نوع فایل: Pdf   سایز: 2.10Mb  تعداد صفحه:407  
 • علوم انسانی|پیشینه ومبانی نظری تحقیق نوآوری
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق نوآوری شناسه محصول :67756 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 0.135742188 مگابایت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق نوآوری توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آسفالت نیمه گرم
 • پاورپوینت آسفالت نیمه گرم شناسه محصول :70976 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 6.924804688 مگابایت دانلود پاورپوینت آسفالت نیمه گرم فایل پاورپوینت آسفالت نیمه گرم،در حجم…

 • علوم انسانی|پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی
 • پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی شناسه محصول :89810 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 198 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 0.053710938 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی   چکیده: هدف كلی :…

 • علوم انسانی|مبانی نظری پرخاشگری و ناکامی
 • مبانی نظری پرخاشگری و ناکامی شناسه محصول :91940 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود مبانی نظری پرخاشگری وناکامی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر:…

 • کسب و کار|تحقیق درباره شغل مهندس بهداشت حرفه ای
 • تحقیق درباره شغل مهندس بهداشت حرفه ای شناسه محصول :65862 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 526 حجم فایل: 0.046875 مگابایت دانلود تحقیق درباره شغل مهندس بهداشت حرفه ای…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت آشنایی با مفهوم اجتماع
 • پاورپوینت آشنایی با مفهوم اجتماع شناسه محصول :93819 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 303.9726563 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با مفهوم اجتماع   پاورپوینت آشنایی با مفهوم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *