برق|جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف شناسه محصول :56595 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 577 حجم فایل: 0.90234375 مگابایت

دانلود

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف   شبکه­ های توزیع دارای بارهای متنوعی ­اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می­کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه ­ی بانک­های خازنی در سیستم­های توزیع، در این پایان­ نامه، یک روش بدیع جهت مدل­سازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام می­گیرد. برای این منظور، دو مدل ارائه می­شود: الف) تجاری- خانگی- کشاورزی-عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت – جریان ثابت – توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان­نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه­ی خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض کرده­اند، حال آنکه این پایان­نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. قابلیت دیگر این پایان­نامه، فرمول­بندی تابع هدف به صورت یک مساله­­ی چند هدفه است. برای این منظور، انحراف ولتاژ به تابع تک­هدفه افزوده شده است. مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات[1] (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات تاثیر مدل­سازی پیشنهادی بار روی پاسخ­های مساله جایابی بهینه­ی خازن، سناریوهای زیر بکار می­رود: مدل­سازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن. کلید واژه: جایابی بهینه ­ی خازن مدل­سازی بار، الگوریتم بهینه­ سازی اجتماع ذرات، شبکه ­ی توزیع. فهرست مطالب  عنوان…………………………………………………………………………………………………… صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… .2 1-2 مطالعه­ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه……………………………………………………………………………………. .4 1-2-1 کاربرد بانک خازنی…………………………………………………………………………………………………. ..9 1-2-2 مکان بانک خازنی بهینه……………………………………………………………………………………………. 10 1-2-3 مزایای خازن شنت…………………………………………………………………………………………………… 12 1-2-4 گزینه­های عملی برای کاهش تلفات…………………………………………………………………………… 13 1-3 معیار طراحی………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 1-4 جبران­سازی توان راکتیو…………………………………………………………………………………………………………. 15 1-5 اصلاح ضریب قدرت…………………………………………………………………………………………………………….. 17 1-6 محدوده و هدف پایان­نامه……………………………………………………………………………………………………….. 19 1-7 بیان مسأله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 20 1-8 طرح کلی پایان­نامه…………………………………………………………………………………………………………………. 22 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 2-2 روش­های تحلیلی…………………………………………………………………………………………………………………… 24 2-3 روش­های برنامه­ریزی ریاضی………………………………………………………………………………………………….. 25 2-4 روش­های ابتکاری………………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-5 روش­های مبتنی بر هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………………… 29 2-5-1 الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………… 29 2-5-2 سیستم­های خبره………………………………………………………………………………………………………. 31 2-5-3 آب­کاری شبیه­سازی شده………………………………………………………………………………………….. 32 2-5-4 شبکه­های عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………………… 34 2-5-5 تئوری مجموعه فازی……………………………………………………………………………………………….. 35 فصل سوم: بهینه­سازی اجتماع ذرات 3-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 3-2 کاربرد بهینه­سازی اجتماع ذرات در سیستم­های قدرت………………………………………………………………. 40 3-2-1 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن……………………………………………………………………………. 41 3-2-2 پخش بار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………… 42 3-2-3 پخش بار بهینه…………………………………………………………………………………………………………. 42 3-2-4 کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه…………………………………………………………………………………… 43 3-2-5 طراحی پایدارسازی سیستم قدرت………………………………………………………………………………. 44 3-3 مفهوم PSO………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 3-4 عناصر اصلی الگوریتم PSO………………………………………………………………………………………………….. 45 3-5 اجرای الگوریتم PSO…………………………………………………………………………………………………………… 44 3-6 مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم­های تکاملی……………………………………………………………….. 52  فصل چهارم: بهینه­سازی تابع هدف 4-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 4-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………. 57 4-3  قیود……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 4-4 مدل بار پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………………………… 61 4-4-1 مدل­سازی بار از لحاظ نوع مصرف…………………………………………………………………………….. 61 4-4-2 مدل­سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت……………………………………………………… 63 4-5 حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO…………………………………………………………………. 64 فصل پنجم: نتایج شبیه­سازی 5-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 5-2 جایابی دو خازن…………………………………………………………………………………………………………………….. 68 5-3 جایابی چهار خازن…………………………………………………………………………………………………………………. 71 5-4 جایابی شش خازن………………………………………………………………………………………………………………….. 74 5-5 جایابی هشت خازن………………………………………………………………………………………………………………… 77 5-6  جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..80 فصل ششم: بحث و نتیجه­گیری 6-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 82 6-2 نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 82 6-3 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 84  پیوست­ها الف: اطلاعات شبکه­ی نمونه………………………………………………………………………………………………………….. 86 مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89 فهرست جدول­ها جدول (1-1): مقایسه­ی نرخ­های سود به هزینه­ی روش­های کاهش تلفات…………………………………….14 جدول (4-1): ضریب تغییر بار………………………………………………………………………………………………………. 62 جدول(5-1): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی………………………………………….. 69 جدول(5-2): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده دو بانک خازنی……………………………………………………… 69 جدول(5-3): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور چهار بانک خازنی………………………………………. 72 جدول(5-4): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده چهار بانک خازنی………………………………………………….. 72 جدول(5-5): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور شش بانک خازنی……………………………………….. 75 جدول(5-6): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده شش بانک خازنی………………………………………………….. 75 جدول(5-7): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور هشت بانک خازنی……………………………………… 78 جدول(5-8): مکان و ظرفیت بهینه­ی نصب شده هشت بانک خازنی…………………………………………………. 78 جدول(الف-1): اطلاعات مربوط به خطوط و توان­های مصرفی شبکه­ی نمونه…………………………………… 88 فهرست شكل­ها شکل (1-1): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پس­فاز……………………………………………………………… 6 شکل (1-2): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پیش­فاز……………………………………………………………. 6 شکل (1-3): دیاگرام فازروی یک مدار با ضریب قدرت پس­فاز………………………………………………………. 8 شکل (1-4): نمایش مدل بار معادل فیدر شعاعی……………………………………………………………………………… 17 شکل (1-5): بهترین مکان بانک خازنی برای اصلاح ضریب قدرت…………………………………………………. 18 شکل(1-6): مثلث توان…………………………………………………………………………………………………………………. 19 شکل(2-1): ساختار شبکه­ی عصبی………………………………………………………………………………………………… 34 شکل(3-1): مفهوم پایه­ی الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………….. 45 شکل(3-2): شبه­کد گام 1 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 47 شکل(3-3): شبه­کد گام 2 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 48 شکل(3-4): شبه­کد گام 3 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 48 شکل(3-5): شبه­کد گام 4 الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………… 49 شکل(3-6): جمعیت بعد از چند تکرار در یک فضای دو بعدی……………………………………………………….. 50 شکل(3-7): شبه کد الگوریتم PSO……………………………………………………………………………………………… 51 شکل(3-8): فلوچارت حل نحوه­ی بهینه­سازی الگوریتم PSO………………………………………………………… 53 شکل(4-1): حل مساله­ی جایابی بهینه­ی خازن با استفاده از الگوریتم PSO………………………………………. 65 شکل(5-1): شبکه­ی 33 شینه­ی نمونه……………………………………………………………………………………………… 67 شکل(5-2): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور دو بانک خازنی…………………….. 71 شکل(5-3): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور چهار بانک خازنی…………………. 74 شکل(5-4): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور شش بانک خازنی………………….. 77 شکل(5-5): نمایش نموداری پروفیل ولتاژ و توان­های شبکه در حضور هشت بانک خازنی………………… 80 شکل(الف-1): شبکه­ی 33 شینه­ی نمونه…………………………………………………………………………………………. 87
 • مکانیک|بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی
 • بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی شناسه محصول :58635 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 151 تعداد بازدید : 435 حجم فایل: 3.615234375…

 • معماری|پاورپوینت موزه فرش
 • پاورپوینت موزه فرش شناسه محصول :86824 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 5.51171875 مگابایت دانلود پاورپوینت موزه فرش پاورپوینت موزه فرش  دارای 25 اسلاید می باشد. و برای…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات اضطرابی و تعلل ورزی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات اضطرابی و تعلل ورزی شناسه محصول :95369 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 160 حجم فایل: 128.7617188 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و پیشینه…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اخلاق حرفه ای
 • مبانی نظری اخلاق حرفه ای شناسه محصول :91651 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت دانلود مبانی نظری اخلاق حرفه ای (فصل دوم تحقیق) مشخصات این…

 • معماری|پاورپوینت کبوترخانه
 • پاورپوینت کبوترخانه شناسه محصول :92901 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 214 حجم فایل: 4.342773438 مگابایت دانلود پاورپوینت کبوترخانه 41 اسلاید+ 51 ص فایل ورد+38 صفحه فایل pdf پروژه درس معماری…

 • عمران و ساختمان|جزوه آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها 1
 • جزوه آموزشی فنون متره و برآورد و صورت وضعیت ها 1 شناسه محصول :97000 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 1786.838867 مگابایت دانلود فایل پی دی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *