امنیت|امنیت محاسبات ابری؛ چالشها و راهکارها

امنیت محاسبات ابری؛ چالشها و راهکارها شناسه محصول :50787 موضوع : امنیت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 200 تعداد بازدید : 1181 حجم فایل: 4.389648438 مگابایت

دانلود

در این گزارش به موضوع جدید و مورد توجه هم از نظر علمی و هم از نظر تجاری، محاسبات ابری می­پردازیم. محاسبات ابری، تکاملی برای محاسبات توری می­باشد. بنابراین، در ابتدا مروری اجمالی به محاسبات توری و معماری آن خواهیم داشت و پس از مطرح کردن محاسبات ابری، چالش­ها و مزیت­های کلی محاسبات ابری را بررسی خواهیم کرد. محاسبات ابری دارای سه لایه اصلی، نرم­ افزار به عنوان سرویس (SaaS)، پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS) و زیرساختار به عنوان (LaaS) می­باشد. در این گزارش، تمرکز اصلی روی لایه Saas است که خصوصیات، مزیت­ها و چالش­های این لایه مطرح می­شوند. پس از بررسی لایه SaaS می­بینیم که مهم­ترین چالش در محاسبات ابری، مسئله امنیت است. به همین خاطر، این موضوع را به طور کامل­تر تشریح کرده و مسائل مرتبط با آن را مطرح می­نماییم. در ادامه به بررسی موردی میان­ افزار ترکیبی اوارکل به عنوان یک پلتفرم به عنوان سرویس می­پردازیم. فهرست مطالب 1) مقدمه. 1 2) محاسبات توری. 2 2-1) تور چیست؟. 2 2-2) معماری تور محاسباتی. 3 2-3) میان افزار توری. 6 2-4) گرایشهای نوین در محاسبات توری. 7 2-4-1) همگرایی محاسبات توری و محاسبات سرویسگرا. 7 2-4-2) تکامل با محاسبات ابری و نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS) 12 3) محاسبات ابری. 16 3-1) تعاریف ابر. 24 3-2) تاریخچه ابری. 36 3-3) مقایسه ها. 37 3-4) نگاهی به مدل مدرن محاسبات برحسب نیاز (Computing Modern On – Demand). 38 3-5) خصوصیات ابرها. 38 3-5-1) خصوصیات کلیدی. 41 3-6) معماری و مؤلفه های ابرها. 49 3-6-1) معماری نرم افزاری. 49 3-6-1-1) زیرساختار به عنوان سرویس. 50 3-6-1-2) پلتفرم به عنوان سرویس. 51 3-6-1-3) نرم افزار به عنوان سرویس. 52 3-6-2) معماری سیستمی. 54 3-6-2-1) معماری:. 54 3-6-2-2-) لایه ها:. 55 3-6-2-3) حالتهای استقرار. 58 3-6-3) محاسبات ابری از منظر تکنیکی. 60 3-6-3-1) استانداردها:. 61 3-6-3-2) تکنولوژیهای محاسبات ابری:. 64 3-6-3-3) سرورهای محاسبات ابری:. 65 3-6-3-4) زیرساختهای محاسبات ابری. 66 3-6-3-5) پلتفرم های محاسبات ابری:. 69 3-6-3-6) برنامه های کاربردی ابری:. 71 3-7) لایه ی نرم افزار به عنوان سرویس. 72 3-7-1) بلوغ معماری SaaS. 73 3-7-2) مشخصات کلیدی SaaS. 75 3-7-3) مشتریهای محاسبات ابری. 76 4) مقایسه محاسبات ابری و محاسبات توری. 78 5) چالشها و مزایای محاسبات ابری. 81 5-1) چالشها و مزیایا محاسبات توری. 81 5-1-1) مزایای محاسبات توری. 81 5-1-2) چالشهای محاسبات توری. 83 5-2) چالشها و مزایای محاسبات ابری به طور کلی. 85 5-2-1) مزایای محاسبات ابری. 85 5-2-2) چالشهای محاسبات ابری. 86 5-3) مزیتها، چالشها و هزینه های لایه نرم افزار به عنوان سرویس 89 5-3-1) مزیتهای لایه نرم افزار به عنوان سرویس. 89 5-3-2) چالشهای نرم افزار به عنوان سرویس. 91 5-3-2-1) چالشهای تکنیکی نرم افزار به عنوان سرویس 91 5-3-2-2) چالشهای نرم افزار به عنوان سرویس از دیدگاه مشتری 93 5-3-2-3) چالشهای نرم فزار به عنوان سرویس از دیدگاه کسب وکار: 94 5-3-2-4) چالشهای کلیدی در تولید راه حلهای SaaS. 95 5-3-2-5) هزینه های SaaS. 95 5-3-2-6) خطرهای SaaS:. 97 6) مطالعه موردی: محاسبات ابری در اوراکل. 98 6-1) استراتژیهای معماری. 98 6-1-1) مرور اجرایی. 98 6-1-2) تکامل معماری IT. 99 6-1-3) مزیتهای اولیه محاسبات ابری:. 100 6-1-4) بلاکهای ساختن ابر. 101 6-1-5) سطوح مختلف محاسبات ابری. 104 6-1-6) اصول و مفاهیم معماری. 107 6-2) پلتفرم به عنوان سرویس با استفاده از اوراکل. 115 6-2-1) محاسبات ابری و سازمان. 115 6-2-2) نیازمندیها و معماری مرجع برای ابر اختصاصی PaaS 116 6-2-3) چرخه حیات ابر اختصاصی PaaS. 117 6-2-4) ابر اختصاصی PaaS با میان افزار ترکیبی اوراکل 118 7) امنیت در محاسبات ابری. 126 7-1) امنیت زیرساختار (InfraStructure Security). 126 7-1-1) امنیت زیرساختار در سطح شبکه. 126 7-1-2) امنیت زیرساختار در سطح میزبانی. 130 7-1-2-1) امنیت زیرساختار میزبانی برای SaaS و PaaS: 130 7-1-2-2) امنیت میزبانی IaaS. 131 7-1-2-3) امنیت سرویس دهنده مجازی. 131 7-1-3) امنیت زیرساختار در سطح برنامه کاربردی. 134 7-1-3-1) امنیت برنامه کاربردی SaaS. 135 7-1-3-2) امنیت برنامه کاربردی PaaS. 136 7-1-3-3) امنیت برنامه کاربردی IaaS. 137 7-2) امنیت داده و ذخیره سازی. 138 7-2-1) امنیت داده. 138 7-2-2) ذخیره سازی. 139 7-2-2-1) محرمانگی:. 140 7-2-2-2) جامعیت. 141 7-2-2-3) در دسترس پذیری. 141 7-3) مدیریت شناسایی و دسترسی (IAM). 142 7-3-1) معماری IAM.. 144 7-3-2) استانداردهای IAM.. 147 7-3-2-1) SAML (Security Assertion markup language). 148 7-3-2-2) (SPML) Service Provisioning Markup Language. 150 7-3-2-3) (XACML) eXensible Access Control Markup Language. 151 7-3-2-4) (Oauth) Open Authentication. 154 7-3-3) مدیریت شناسایی به عنوان یک سرویس (a Service identity management as) 155 7-4) مدیریت امنیت در ابر. 156 7-4-1) نگرانیها و چالشهای امنیتی. 159 7-4-2) استانداردهای مدیریت امنیت. 160 7-4-2-1) کتابخانه زیرساختاری تکنولوژی اطلاعات (ITIL) 160 7-4-2-2) سازمان بین المللی برای استانداردساز (ISO) 27001/27002 162 7-4-2-3) قالب مجازی سازی باز (Open Virtualization Format) (OVF): 164 7-4-3) مدلهای مدیریت امنیت. 165 7-4-4) تکنولوژیهای امنیتی بکار گرفته شده در محاسبات ابری 172 7-4-4-1) WS _ Security. 172 7-4-4-2) TLS (Transport Layer Security). 173 7-4-4-3) امضای XML. 175 7-4-4-4) امنیت مرورگر. 177 7-4-5) یک مدل امنیتی پیشنهادی برای محاسبات ابری. 178 8- نتیجه گیری. 184 9- منابع. 186  فهرست اشکال  شکل 2-1- معماری محاسبات توری. 3 شکل 2-2- نگاشت معماری محاسبات توری به محاسبات سرویسگرا 9 شکل 2-3- معماری OGSA.. 11 شکل 2-4- تکامل محاسبات ابری (برگرفته از IBM 2009). 14 شکل 3-1- محاسبات ابری. 16 شکل 3-2- API ابری. 41 شکل 3-3- معماری سه لایه محاسبات ابری. 49 شکل 3-4- تشابه محاسبات ابری و محاسبات توری. 51 شکل 3-5- معماری سیستمی ابری. 54 شکل 3-6- معماری ابری. 55 شکل 3-7- حالتهای استقرار ابری. 58 شکل 3-8- ابر اختصاصی مجازی. 69 شکل 5-1- چالشهای محاسبات ابری. 88 شکل 5-2- مزیتهای کلیدی SaaS. 90 شکل 5-3- چالشهای SaaS از دید مشتری. 93 شکل 5-4- هزینه های کلیدی SaaS. 96 شکل 6-1- بلاکهای سازنده امر. 102 شکل 6-2- لایه های ابری اوراکل. 105 شکل 6-3- عناصر کلیدی معماری برای ابر اختصاصی اوراکل 114 شکل 6-4- توزیعشدگی سیستمها. 115 شکل 6-5- معماری پایهای پلتفرم به عنوان سرویس. 116 شکل 6-6- قدمهای چرخه حیات PaaS. 117 شکل 6-7- تور برنامه کاربردی. 119 شکل 6-8- SOA و BPM.. 121 شکل 6-9- واسط کاربری اوراکل. 122 شکل 6-10- مدیریت شناسایی و دسترسی. 123 شکل 6-11- مدیریت سازمانی. 124 شکل 6-12- حرکت به سمت ابری شدن. 125 شکل 7-1- ابر اختصاصی در مقابل اکسترانت. 127 شکل 7-2- امنیت در چرخه حیاتی توسعه نرم افزار. 134 شکل 7-3- رمزنگاری متقارن. 140 شکل 7-4- رمزنگاری نامتقارن. 141 شکل 7-5- رابطه در دسترس پذیری و downtime. 142 شکل 7-6- معماری IAM.. 145 شکل 7-7- چرخه شناسایی. 146 شکل 7-8- SSO در Google Apps. 150 شکل 7-9- یک موردکاربردی از SPML. 152 شکل 7-10- مورد کاربردی XACML. 154 شکل 7-11- توالی تعاملها بین مشتری و سرویسهای google. 156 شکل 7-12- مدیریت شناسه در SaaS. 157 شکل 7-13- مدیریت امنیت ابر. 158 شکل 7-14- چالشهای پیش روی امنیت. 159 شکل 7-15- چرخه حیات ITIL. 164 شکل7-16-یک پیام SOAP که بدنهاش امضا شده است.. 176 شکل 7-17- پیام SOAP پس از حمله. 177 شکل 7-18- ماژولهای سیستمی SACS. 181 شکل 7-19- مدل امنیتی. 182 شکل 7-20- بررسی کارایی مدل امنیتی محاسبات ابری. 183 شکل 7-21- کارایی. 184
 • علوم انسانی|پاورپوینت گروه تروریستی داعش
 • پاورپوینت گروه تروریستی داعش شناسه محصول :101591 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 1333.066406 مگابایت دانلود پاورپوینت گروه تروریستی داعش   فهرست مطالب مقدمه زمینه های شکل…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل فرودگاه بین المللی دنور ترمینال جنوبی
 • پاورپوینت تحلیل فرودگاه بین المللی دنور ترمینال جنوبی شناسه محصول :104298 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 365 حجم فایل: 4.94 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل معماری فرودگاه بین المللی…

 • حسابداری|پاورپوینت سیستم های اطلاعات حسابداری
 • پاورپوینت سیستم های اطلاعات حسابداری شناسه محصول :67559 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 320 حجم فایل: 1.112304688 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعات حسابداری دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری غرفه لوگزامبورگ اکسپو دوبی 2020
 • پاورپوینت بررسی معماری غرفه لوگزامبورگ اکسپو دوبی 2020 شناسه محصول :104403 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 51 حجم فایل: 5.25 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری غرفه لوگزامبورگ اکسپو…

 • جغرافیا|پاورپوینت معرفی چند بنای معروف مصر
 • پاورپوینت معرفی چند بنای معروف مصر شناسه محصول :100427 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 343 حجم فایل: 4113.799805 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی چند بنای معروف مصر   مصطبه هرم زوسر…

 • علوم انسانی|روابط خارجی ایران و آمریكا از سال 1355تا 1357(1977-1976)
 • روابط خارجی ایران و آمریكا از سال 1355تا 1357(1977-1976) شناسه محصول :51234 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 326 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود حضور دمکرات های جوان در کنگره…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *