اقتصاد|شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی كاركنان بانك ملی و كاركردهای خانوادگی آنها

شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی كاركنان بانك ملی و كاركردهای خانوادگی آنها شناسه محصول :55721 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 0.1171875 مگابایت

دانلود

شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی كاركنان بانك ملی و كاركردهای خانوادگی آنها   با توجه به روند ارتباط تعاملی بین كار و زندگی خانوادگی، جای تعجب نیست اگر كار كانون اصلی زندگی بیشتر افراد باشد، نیاز به نزدیكی، صمیمیت و دیگر نیازهای اجتماعی آنان، احتمال زیاد در محیط كار بیش از هر مكان دیگر بر آورده می شود. كار محور اصلی زندگی ما را تشكیل می دهد، به خصوص به دلیل ساعات طولانی كار و تغییرات در هنجارهای اجتماعی انواع تعارضهای كاری و خانوادگی وجود دارد. آنها شامل تنیدگیهای شغلی، بار كاری زیاد (فشارهای روانی ناشی از تلاش برای انجام نقشهای گوناگونی كه با انرژی و زمان فرد همسازی ندارد، تعارض و فشار روانی همراه با ناهمسازی و یا تعارض درباره انتظارات نقش) و نیز مشكلات مربوط به مراقبت از كودك، نگهداری از بزرگسالان و مسایل مربوط به تعادل بین شغل، خانواده ها و نیازهای شخصی می باشد. در نهایت، فشارهای روانی دارای كیفیت واگیر است و به جنبه های دیگر فرد نیز سرایت می كند (بولگر[1] و دیگران 1989). به احتمال زیاد، مسایل خانوادگی بر زندگی كاری و زندگی كاری نیز آشكارا بر زندگی خانوادگی تاثیر می كذارد. تحقیقات ملی در آمریكا نشان می دهد كه 72 درصد مردان و 83 درصد زنان تعارض مهمی را بین انتظارات و نقشهای خانوادگی و كاری تحربه می كنند (كوپر[2] 1992) تعارضهای كاری و خانوادگی هنگامی به وجود می آید كه فشارهای مربوط به نقش و انتظارات در كار خانواده با یكدیگر ناهمساز باشند، مانند زمانی كه شركت در یك نقش، مشاركت در نقش دیگر را غیر ممكن می سازد. به سه طبقه بندی كلی از تعارضهای كار و خانواده می توان اشاره كرد: تعارضهای مبتنی بر زمان، تعارضهای مبتنی بر فشار روانی و تعارضهای مبتنی بر رفتار. (گرین هاوس و دیگران 1987) تعارضهای مبتنی بر زمان عبارت است از اینكه چگونه زمان اختصاص یافته به یك نقش باعث كاهش توجه به نقش دیگر می شود، مانند زمانی كه ملاقاتهای دیر وقت شبانه با جلسات مدرسه كودك در تعارض است تعارضهای مبتنی بر فشار روانی عبارت است از تجاوز نشانه های تنیدگی مانند خستگی و تحریك پذیری از یك نقش به نقش دیگر تعارضهای مبتنی بر رفتار عبارت است از ناهمسازی رفتار در یك نقش با رفتار مورد انتظار در نقش دیگر، مانند زمانی كه از كارمندان در محیط كار عینی بودن و غیر عاطفی عمل كردن و در خانواده گرم یا عاطفی بودن در نقش پرورشی مورد انتظار است. در یك بررسی بون اورتنر[3] به این نتیجه رسیدند كه درگیریهای كاری پدر بر رفتار والدین و خانواده اثر می گذارد به ویژه مردانی كه ساعات طولانی كار می كنند، به طور طبیعی وقت كمتری صرف فرزندان و فعالیتهای مشترك زناشوئی می كنند اما این امر بستگی به اولویتهای نقش زن و مرد و نیز  انتظاراتشان از ادواج دارد. برای مثال، ارزشها، انتظارات و توقعات در مشاغل معینی كاملا آشكار است و بازتاب آن را می توان در قواعد و رفتار خانوادگی مشاهده كرد. البته شایان ذكر است كه امروزه، نشانه هایی كه حاكی از یكی شدن نیازها و ارزشهای كاركنان و اتحادیه ها دیده می شود و بین كار و خانواده رابطه تعادلی به وجود آمده است. ارزشهای رشد شخصی و تعادل بین خانواده، فرد و شغل، ضرورت نیاز به انعطاف پذیری در برنامه كاری، مرخصی‌های خانوادگی، حمایتها و پاداشهای مناسب و نیز غنی سازی محیط كار را بیش از پیش محسوس می سازد. اتحادیه ها به تدریج این نیازها و ارزشها را نوسازماندهی می كنند و انطباق می‌دهند اتحادیه ها برخوردارند. این شركتها به تدریج فرهنگ و ارزشهای صنفی خود را تغییر می‌دهند تا خط مشی های خانوادگی- دوستانه را بخش مهمی از راهبردهای كسب و كار خود سازند، این همكار و یا رابطه تعاملی بین خانواده و كار، اساس استخدام بهترین كارگران و نگهداری آنان و تامین وفاداری و بهره وری لازم برای شركتها به منظور حفظ موقعیت رقابت آمیز در دنیای جدید اقتصاد محسوب می شود. (نوابی نژاد 1378) بر این اساس، در پژوهش حاضر رابطه فرسودگی شغلی با كاركردهای خانوادگی كاركنان بانك ملی مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور تعدادی از كارمندان این موسسه با استفاده از روشهای علمی مناسب به عنوان نمونه مطالعه انتخاب گردیده و به وسیله پرسشنامه های دقیق و مناسب در زمینه فرسودگی شغلی و كاركردهای خانواده داده ها جمع آوری شده است.   فهرست مطالب مقدمه: 1 بیان مساله: 4 اهمیت مساله: 6 هدف كلی: 7 اهداف جزئی: 7 فرضیات: 8 تعاریف نظری و عملی: 8  فرسودگی شغلی: 11 فرسودگی شغلی: 12 تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی: 12 مرحله اولیه یا پیشگام: 13 مرحله تجربی 14 تعاریف مختلف فرسودگی شغلی: 16 نشانه های مرض فرسودگی شغلی: 20 1) تحریك پذیری فزاینده 23 علل و عوامل فرسودگی شغلی 23 الف) عوامل محیطی: 24 1) ویژگیهای شغلی: 24 2) ویژگیهای سازمانی: 25 3-  ویژگیهای حرفه ای 25 ب) عوامل فردی 27 1) ویژگیهای جمعیت شناختی 27 2) ویژگیهای شخصیتی 28 3) گرایشات شغلی 29 رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی: 30 رویكرد تبادلی چرنیس 32 رویكرد روانشناختی- اجتماعی 33 مدلهای فرسودگی شغلی: 34 ب) مدل منابع- نیازهای شغلی: 36 كاهش فرسودگی شغلی: 37 راهبردها و تغییرات فردی: 37 راهبردها و تغییرات سازمانی: 38 خانواده 41 خانواده از دیدگاههای جامعه شناسی: 42 خانواده از دیدگاه ههای روانشناسی: 44 انواع و اشكال خانواده: 46 كاركردهای خانواده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی 49 حفاظت و نگهداری فیزیكی 52 ارزیابی خانواده و كاركردهای آن از دیدگاه روانشناسی: 54 مدل مك مستر از كاركرد خانواده: 55 حل مساله: 56 ارتباط: 58 نقشها: 58 پاسخ دهی عاطفی: 59 آمیختگی عاطفی: 60 كنترل رفتار : 61 پیشینه تحقیق در رابطه با فرسودگی شغلی : 63 پیشینه پژوهش در رابطه با كاركردهای خانواده: 69 مطالعات انجام شده در خارج از كشور: 71 روش تحقیق: 75 جامعه آماری: 75 نمونه آماری: 76 روش و شیوه عملی نمونه‌گیری: 79 ابزارهای اندازه گیری و چگونگی جمع آوری داده ها: 79 ابزار سنجش فرسودگی شغلی: 80 ابزار سنجش خانواده: 82 روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها: 85 حل مسأله 91 نتیجه گیری و بحث: 93 نتیجه گیری و بحث: 94 نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش: 97 1-5- محدودیتهای تحقیق: 101 پیشنهادهایی برای پژوهشگرهای دیگر: 102 منابع و ماخذ فارسی: 103 منابع و ماخذ لاتین 109 پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک 111 ابزار سنجـش خانواده 113 پرسشـنامه 115 ابزار سنجش خانواده 118
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت توماس رابرت مالتوس
 • پاورپوینت توماس رابرت مالتوس شناسه محصول :93428 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 304.8623047 مگابایت دانلود پاورپوینت توماس رابرت مالتوس   پاورپوینت توماس رابرت مالتوس شامل 41…

 • مدیریت|مبانی و پیشینه نظری جوسازمانی
 • مبانی و پیشینه نظری جوسازمانی شناسه محصول :68496 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 0.060546875 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری جوسازمانی توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد…

 • مدیریت|پاورپوینت خودارزيابي
 • پاورپوینت خودارزيابي شناسه محصول :96024 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 173 حجم فایل: 1583.166016 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت خودارزيابي   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 34 يك بازنگري منظم، سيستماتيك…

 • علوم انسانی|مبانی نظری برنامة ‌اصلاحات اقتصادی نئولیبرالیستی تورگوت اوزال در تركیه
 • مبانی نظری برنامة ‌اصلاحات اقتصادی نئولیبرالیستی تورگوت اوزال در تركیه شناسه محصول :88439 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 139 حجم فایل: 0.049804688 مگابایت دانلود مبانی نظری برنامة ‌اصلاحات اقتصادی…

 • مدیریت|پاورپوینت تکنیکهای مدیریت زمان برای یک کارآفرین
 • پاورپوینت تکنیکهای مدیریت زمان برای یک کارآفرین شناسه محصول :91147 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 115 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 1.547851563 مگابایت دانلود پاورپوینت تکنیکهای مدیریت زمان برای یک کارآفرین معروف است…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی
 • پاورپوینت جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی شناسه محصول :85900 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 305 حجم فایل: 1.862304688 مگابایت دانلود پاورپوینت جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی جوش پذیری فولاد‌های ساختمانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *