اقتصاد|تدوین طرح کسب وکار(BP)

تدوین طرح کسب وکار(BP) شناسه محصول :50696 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 138 تعداد بازدید : 519 حجم فایل: 0.485351563 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش آشنا کردن افراد با نحوه ی تدوین طرح کسب و کار(BP)، آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره BP توانایی لازم جهت تهیه یک طرح کسب و کار را بدست آورند و قادر باشند برای فعالیت اقتصادی موردنظر خود طرح کسب و کار تهیه نمایند. در فصل اول این پروژه ما با خود کلمه ی کسب و کار و کاربردهای آن آشنا می شویم. در فصل دوم کسب و کار را از لحاظ مالی و اقتصادی، فنی، بازار و توان مجری طرح مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل سوم یک طرح BP به صورت کامل آمده است که این فصل افراد را با نحوه ی نگارش و تهیه یک طرح آشنا می کند و به منظور کسب مهارت در این زمینه انجام گرفته است. در فصل چهارم این پژوهش یک نمونه از فعالیت واقعی راتهیه کرده ایم و در اختیار استفاده کنندگان قرار داده ایم. فهرست مطالب فصل اول: مفاهیم اولیه. 3 كسب و كار چیست؟. 3 كلمات معادل كسب و كار. 3 معنای کسب و کار (باتوجه به تعریف). 3 انواع كسب و كار (از نظر گسترده). 3 انواع كسب وكار (از نظر حوزه فعالیت). 5 اهمیت كسب وكار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.. 5 مهارت های مورد نیاز كسب وكار. 6 مهارت های مالی و اقتصادی:6 مراحل سرمایه گذاری.. 6 عبارات معادل طرح كسب و كار. 7 طرح كسب و كار( BP)چیست؟. 7 اجزای طرح كسب و كار ( BP). 8 مزایای یك طرح كسب و كار ( BP) خوب چیست؟. 8 چه كسی باید طرح ( BP)را تهیه كند؟. 8 چرا باید طرح كسب و كار ( BP)تهیه كنیم؟. 9 ذی نفع و مخاطب ( BP) كیست؟. 9 آن دسته از كاركنان شركت كه در تهیه یك طرح كسب وكار( BP) مشاركت دارند؟. 9 مراحل تهیه طرح کسب و کار BP.. 10 چرخه حیات کسب و کار های کار آفرینانه. 10 نکاتی در مورد طرح BP.. 11 فصل دوم: ساختار کلی کسب و کار BP.. 13 بخش اول : کلیات.. 13 شرح کسب وکار. 13 اهداف طرح کسب وکار. 13 مزایای نسبی طرح.. 14 شرح محصولات و خدمات طرح.. 14 چرخه عمر محصول یا مراحل دوره عمر محصول.. 14 مجوزهای قانونی لازم. 15 معرفی مجری طرح.. 16 نیروی انسانی طرح.. 16 بخش دوم:مطالعه بازار 18 انواع بازارها ازدیدگاه های مختلف (ازنظر فعالیت،سازمانی،اقتصادی). 18 انواع بازار از نظر اقتصادی.. 19 نفوذ به بازار. 20 برآورد عرضه. 20 برآورد تقاضا20 جمع بندی و تحلیل بازار:21 بازاریابی.. 21 اهداف بازاریابی.. 21 مفاهیم اساسی بازاریابی.. 22 آمیخته های بازاریابی (4p). 22 تعریف آمیخته های بازاریابی.. 23 بخش سوم :ارزیابی و برآوردهای فنی طرح 26 فرایند تولید.. 26 دستگاه ها وتجهیزات طرح.. 27 تاسیسات، تجهیزات، وسایل و ابزارآلات.. 27 شرح تجهیزات مورد نیاز طرح.. 28 مواد اولیه مصرفی.. 28 انواع مواد اولیه. 28 محوطه سازی.. 29 ساختمان ها29 ظرفیت تولید (کالا یا خدمات ). 30 روزهای فعال کاری سالانه. 31 نیروی انسانی.. 31 مشخصات محل اجرای طرح.. 32 بخش چهارم: ارزیابی مالی،اقتصادی طرح 34 هزینه ها35 سرمایه ثابت:36 هزینه های قبل ازبهره برداری.. 36 هزینه های جاری (هزینه های دوران بهره برداری). 37 هزینه ی مواد مصرفی.. 37 هزینه ی حقوق ودستمزد. 38 هزینه استهلاک سالانه. 38 هزینه تعمیرات ونگهداری.. 39 هزینه ی مالی طرح.. 39 سودسالانه ی طرح.. 40 برآوردسرمایه درگردش طرح.. 41 نحوه ی تامین سرمایه طرح از داخل.. 41 نحوه ی تامین منابع برای توسعه کسب و کار از خارج شرکت… 41 صورت های مالی طرح.. 42 شاخص مالی، اقتصادی.. 45 شاخص (1) : نقطه سر به سر طرح.. 46 هزینه های ثابت… 47 هزینه های متغیر طرح.. 48 شاخص (2) و (3) : نرخ و دوره ی برگشت سرمایه ی طرح.. 48 شاخص (4) : خالص ارزش فعلی (NPV). 49 شاخص (5) : نرخ بازده ی داخلی (IRR). 50 شاخص (6) و (7) :سرانه سرمایه گذاری طرح و سرانه اشتغال.. 50 شاخص (8) : نسبت سود به هزینه ی کل طرح.. 51 شاخص (9) : نسبت سود به سرمایه طرح.. 51 سایر شاخص ها ی مالی – اقتصادی طرح.. 52 تجزیه و تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها (swot). 53 جمع بندی نهایی طرح.. 53 ضمائم و پیوست های طرح.. 54 فصل سوم. 55 فرمت طرح كسب و كار BP. 55 برآورد سرمایه ثابت طرح.. 62 برآورد هزینه های سالانه ی دوران بهره برداری طرح.. 66 صورت های مالی طرح.. 70 شاخص های مالی،اقتصادی طرح.. 72 فصل چهارم. 75 یك نمونه طرح تفصیلی از كسب و كارBP75 بخش4-1: چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی.. 76 بخش4-2 : کلیات معرفی محصول.. 77 مقدمه. 77 تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول.. 77 نام و کاربرد محصول.. 78 طبقه بندی محصول.. 78 ویژگیها و مشخصات فنی محصول.. 78 بسته بندی محصول.. 78 شماره تعرفه گمرکی.. 79 استاندارد محصول.. 79 کالاهای قابل جانشینی.. 80 بررسی بازار و قیمت فروش… 80 بررسی روند مصرف.. 80 بررسی روند وارد اتو صادرات.. 81 بررسی قیمت فروش محصول مشابه. 81 نتیجه گیری.. 81 بخش 4-3: بررسی و برآوردهای فنی.. 82 مقدمه. 82 ارائه روشهای مختلف تولید.. 82 تشریح جامع فرآیند تولید.. 83 بررسی مناطق،مراحل وشیوههای کنترل کیفیت… 83 کنترل کیفیت مواداولیه. 83 کنترل کیفیت فرآیند.. 84 کنترل کیفیت محصول نهایی.. 84 تعیین ظرفیت،برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد.. 84 برآورد میزان مصرف مواداولیه. 85 کاغذ تیشو. 85 کارتن بسته بندی.. 86 لوله مقوایی.. 86 کیسه پلی اتیلنی.. 87 دستگاهها و تجهیزات خط تولید. 87 معرفی دستگاهها و تجهیزات خط تولید.. 88 نقشه استقرار ماشین آلات.. 89 تجهیزات و تأسیسات عمومی.. 91 آزمایشگاه. 91 تعمیرگاه. 91 تأسیسات برق.. 91 تأسیسات آب.. 95 تجهیزات حمل و نقل.. 96 تأسیسات سوخت رسانی.. 96 سایرتأسیسات.. 97 محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز. 98 برآورد پرسنل تولیدی.. 98 برآورد پرسنل غیرتولیدی.. 99 محاسبه سطح زیربنا و مساحت موردنیاز. 99 مساحت سالن تولید.. 100 مساحت انبارها100 مساحت تأسیسات و تعمیرگاه. 103 مساحت آزمایشگاه. 103 مساحت ساختمانهای اداری،رفاهی و خدماتی.. 103 مساحت زمین،ساختمان و محوطه سازی.. 104 نقشه جانمایی ساختمانها107 زمانبندی اجرای پروژه. 108 بخش 4-4:بررسی های مالی و اقتصادی.. 109 مقدمه. 109 اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن.. 110 برنامه تولید سالیانه. 110 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی.. 111 هزینه های تأمین انواع انرژی مورد نیاز. 112 هزینه خدمات نیروی انسانی.. 112 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش… 113 اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن.. 115 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.. 115 هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی.. 117 هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی.. 118 هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل.. 119 هزینه لوازم و اثاثیه اداری.. 119 هزینه های قبل از بهره برداری.. 119 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت… 121 کل سرمایه گذاری.. 122 هزینه های تولید. 122 هزینه های ثابت… 122 هزینه های متغیر. 123 قیمت تمام شده محصول.. 124 صورتهای مالی و شاخصهای اقتصادی طرح.. 125 ارزیابی مالی و اقتصادی طرح.. 125 نتیجه گیری:126 منابع:127
 • معماری|پاورپوینت گردشگری و اقلیم
 • پاورپوینت گردشگری و اقلیم شناسه محصول :93252 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 5011.912109 مگابایت دانلود پاورپوینت گردشگری و اقلیم ۴۳ اسلاید   فهرست مطالب مقدمه انگیزه های…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت دموکراسی مستقیم چیست
 • پاورپوینت دموکراسی مستقیم چیست شناسه محصول :93664 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 297.6083984 مگابایت دانلود پاورپوینت دموکراسی مستقیم چیست   پاورپوینت دموکراسی مستقیم چیست شامل 32…

 • روان شناسی|پاورپوینت بهداشت روانی کودک
 • پاورپوینت بهداشت روانی کودک شناسه محصول :101128 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 210 تعداد بازدید : 225 حجم فایل: 2037.274414 مگابایت دانلود پاورپوینت بهداشت روانی کودک   فهرست مطالب : ویژگی های تربیت…

 • مدیریت|ترجمه مقاله استفاده از ناقلان غشا به منظور بهبود محصولات برای تولید غذای قابل تحمل
 • ترجمه مقاله استفاده از ناقلان غشا به منظور بهبود محصولات برای تولید غذای قابل تحمل شناسه محصول :89184 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 211 حجم فایل: 1.94140625 مگابایت دانلود ترجمه…

 • فقه و حقوق اسلامی|تحقیق نقش حضرت امام رضا در نهضت تولید علم
 • تحقیق نقش حضرت امام رضا در نهضت تولید علم شناسه محصول :68811 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 389 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود نقش حضرت امام رضا…

 • علوم اجتماعی|مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68
 • مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال 68 شناسه محصول :52747 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 67 تعداد بازدید : 349 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت دانلود مسائل نظام اجتماعی ایران بعد از سال…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *