اقتصاد|بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :51218 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 634 حجم فایل: 0.44921875 مگابایت

دانلود

حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید. بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند،زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی وعلوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد. در بسیاری ازسری های زمانی،خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود وجهت تحلیل و مدل سازی آنها باید از مدل هایی استفاده شود كه شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که به عنوان یكی از بهترین تكنیك های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار می رود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش،به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 می پردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک می باشد. فهرست مطالب چكیده:1 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1 مقدمه3 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3 3-1 بیان مساله4 4-1 چار چوب نظری. 5 5-1 فرضیات تحقیق. 6 6-1 اهداف تحقیق. 6 7-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7 8-1 حدود مطالعاتی. 7 9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی. 7 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه10 2-2 دیدگاه بازار كارا11 1-2-2 ویژگی‌های بازار كارا12 2-2-2 انواع کارآیی بازار. 13 3-2-2 شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار. 15 4-2-2 تئوری گام تصادفی. 16 3-2 مالی رفتاری. 17 1-3-2 ابعاد مالی رفتاری. 18 2-3-2 مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی. 22 1-2-3-2 تئوری دورنما23 2-2-3-2 ابتكارات و اریب‌ها23 3-3-2 نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)26 4-2 پدیده تلاطم28 1-4-2 شیوه های اندازه گیری تلاطم32 5-2 پیشینه تحقیق. 37 1-5-2 تحقیقات خارجی. 37 2-5-2 تحقیقات داخلی:39 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه41 2-3 فرضیه های تحقیق. 42 3-3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه:42 4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 43 5-3 تعریف عملیاتی متغییرها43 6-3 روش تحقیق. 44 7-3 روش سنجش فرضیات تحقیق. 45 1-7-3 روشهای آماری. 45 2-7-3 روشهای رایانه ای. 46 8-3 مدلهای سنجش فرضیات تحقیق. 46 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏52 2-4 آمار توصیفی. 52 3-4 آمار استنباطی. 55 4-4 آزمون فرضیه ها56 1-4-4 آزمون فرضیه های سوم و چهارم56 2-4-4 آزمون فرضیه های اول و دوم58 3-4 خلاصه نتایج تحقیق. 62 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه64 2-5 خلاصه پژوهش.. 65 3-5تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها65 1-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 65 2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم66 3-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم67 4-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم67 4-5 بررسی نتایج. 68 5-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. 69 6-5 محدودیت های تحقیق. 69 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی:81 منابع لاتین:82 چکیده انگلیسی:85  جدول 1-4آمار توصیفی بازدهی شركت ها52 جدول2-4 آمار بازدهی ماهانه شركت های كوچك و بزرگ.. 53 جدول 3-4 آمار توصیفی تلاطم شركت ها54 جدول 4-4آمار توصیفی تلاطم شركت های بزرگ و كوچك. 55 جدول 5-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های بزرگ.. 55 جدول 6-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های کوچک… 56 جدول 7-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های بزرگ.. 56 جدول 8-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های کوچک… 56 جدول 9-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه57 جدول 10-4تلاطم بازدهی شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل (var)57 جدول11-4-تلاطم بازدهی شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده از مدل(var)58 جدول 12-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه59 جدول 13-4 تلاطم نوسانات شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدلvar59 جدول 14-4 تلاطم نوسانات شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده ار مدل var60 جدول 15-4پدیده تلاطم نوسانات قیمت از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و بالعکس.. 61 جدول1-5خلاصه نتایج تحقیق. 62  شكل 1-4 توزیع بازدهی شركت های بزرگ.. 53 شكل2-4 توزیع بازدهی شركت های كوچك. 54
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ضوابط طراحی برای معلولین
 • پاورپوینت ضوابط طراحی برای معلولین شناسه محصول :91470 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 6.448242188 مگابایت دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی برای معلولین (الزامات ساختمانی جهت استفاده…

 • پزشکی|دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد
 • دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد شناسه محصول :52173 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 507 حجم فایل: 0.813476563 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت 53 اسلایدی ایدز و اعتیاد که کاملا مناسب برای…

 • مدیریت|بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی
 • بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی شناسه محصول :50652 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 126 تعداد بازدید : 783 حجم فایل: 1.075195313 مگابایت دانلود هدف این تحقیق بررسی تاثیر…

 • علوم تربیتی|بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار
 • بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار شناسه محصول :51847 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 169 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 0.139648438 مگابایت دانلود بسیاری از انسان…

 • اقتصاد|پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار
 • پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار شناسه محصول :103773 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 112 تعداد بازدید : 1028 حجم فایل: 0.42 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع بازاریابی و مدیریت بازار در قالب پاورپوینت…

 • حسابداری|جزوه آمار احتمال رشته حسابداری
 • جزوه آمار احتمال رشته حسابداری شناسه محصول :58552 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 489 تعداد بازدید : 444 حجم فایل: 7.524414063 مگابایت دانلود جزوه آمار احتمال رشته حسابداری   جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *