اقتصاد|بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران شناسه محصول :51218 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 90 تعداد بازدید : 634 حجم فایل: 0.44921875 مگابایت

دانلود

حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید. بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند،زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی وعلوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد. در بسیاری ازسری های زمانی،خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود وجهت تحلیل و مدل سازی آنها باید از مدل هایی استفاده شود كه شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که به عنوان یكی از بهترین تكنیك های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار می رود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش،به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 می پردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک می باشد. فهرست مطالب چكیده:1 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1 مقدمه3 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3 3-1 بیان مساله4 4-1 چار چوب نظری. 5 5-1 فرضیات تحقیق. 6 6-1 اهداف تحقیق. 6 7-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7 8-1 حدود مطالعاتی. 7 9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی. 7 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه10 2-2 دیدگاه بازار كارا11 1-2-2 ویژگی‌های بازار كارا12 2-2-2 انواع کارآیی بازار. 13 3-2-2 شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار. 15 4-2-2 تئوری گام تصادفی. 16 3-2 مالی رفتاری. 17 1-3-2 ابعاد مالی رفتاری. 18 2-3-2 مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی. 22 1-2-3-2 تئوری دورنما23 2-2-3-2 ابتكارات و اریب‌ها23 3-3-2 نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)26 4-2 پدیده تلاطم28 1-4-2 شیوه های اندازه گیری تلاطم32 5-2 پیشینه تحقیق. 37 1-5-2 تحقیقات خارجی. 37 2-5-2 تحقیقات داخلی:39 فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه41 2-3 فرضیه های تحقیق. 42 3-3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه:42 4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 43 5-3 تعریف عملیاتی متغییرها43 6-3 روش تحقیق. 44 7-3 روش سنجش فرضیات تحقیق. 45 1-7-3 روشهای آماری. 45 2-7-3 روشهای رایانه ای. 46 8-3 مدلهای سنجش فرضیات تحقیق. 46 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏52 2-4 آمار توصیفی. 52 3-4 آمار استنباطی. 55 4-4 آزمون فرضیه ها56 1-4-4 آزمون فرضیه های سوم و چهارم56 2-4-4 آزمون فرضیه های اول و دوم58 3-4 خلاصه نتایج تحقیق. 62 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه64 2-5 خلاصه پژوهش.. 65 3-5تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها65 1-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 65 2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم66 3-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم67 4-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم67 4-5 بررسی نتایج. 68 5-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. 69 6-5 محدودیت های تحقیق. 69 پیوستها منابع و ماخذ منابع فارسی:81 منابع لاتین:82 چکیده انگلیسی:85  جدول 1-4آمار توصیفی بازدهی شركت ها52 جدول2-4 آمار بازدهی ماهانه شركت های كوچك و بزرگ.. 53 جدول 3-4 آمار توصیفی تلاطم شركت ها54 جدول 4-4آمار توصیفی تلاطم شركت های بزرگ و كوچك. 55 جدول 5-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های بزرگ.. 55 جدول 6-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های کوچک… 56 جدول 7-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های بزرگ.. 56 جدول 8-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های کوچک… 56 جدول 9-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه57 جدول 10-4تلاطم بازدهی شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل (var)57 جدول11-4-تلاطم بازدهی شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده از مدل(var)58 جدول 12-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه59 جدول 13-4 تلاطم نوسانات شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدلvar59 جدول 14-4 تلاطم نوسانات شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده ار مدل var60 جدول 15-4پدیده تلاطم نوسانات قیمت از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و بالعکس.. 61 جدول1-5خلاصه نتایج تحقیق. 62  شكل 1-4 توزیع بازدهی شركت های بزرگ.. 53 شكل2-4 توزیع بازدهی شركت های كوچك. 54
 • علوم تربیتی|پاورپوینت نظریه جامعه شناختی مبادله
 • پاورپوینت نظریه جامعه شناختی مبادله شناسه محصول :90977 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 337 حجم فایل: 0.337890625 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه جامعه شناختی مبادله   پاورپوینت نظریه جامعه شناختی…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی
 • بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی شناسه محصول :51217 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 425 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت دانلود در17 ژوئیه 1998،…

 • روان شناسی|تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری
 • تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری شناسه محصول :66696 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 208 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت دانلود  تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی…

 • پزشکی|پاورپوینت معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری
 • پاورپوینت معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری شناسه محصول :97702 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 591 حجم فایل: 675.8212891 مگابایت دانلود پاورپوینت معیارهای ترخیص بیمار از ریکاوری. این فایل در ارتباط…

 • زیست شناسی|پاوپوینت گیاهان زینتی
 • پاوپوینت گیاهان زینتی شناسه محصول :72266 موضوع : زیست شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 521 حجم فایل: 19.36035156 مگابایت دانلود پاوپوینت گیاهان زینتی   پاوپوینت گیاهان زینتی شامل 29 اسلاید می باشد…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت خرابیها و آسیب دیدگی های آسفالت
 • پاورپوینت خرابیها و آسیب دیدگی های آسفالت شناسه محصول :73902 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 251 حجم فایل: 0.590820313 مگابایت دانلود پاورپوینت خرابیها و آسیب دیدگی های آسفالت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.