اقتصاد|بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی

بررسی نقش عدالت مالیاتی بر میزان وصول مالیات از شركت های تولیدی شناسه محصول :50628 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 179 تعداد بازدید : 654 حجم فایل: 0.487304688 مگابایت

دانلود

جایگاه مالیات در اقتصاد جامعه ‍‍ نقش بارز آن در تامین درآمد عمومی و تحقق سیاستهای مالی و اقتصادی دولت امری روشن و بی نیاز از توضیح و تشریح است. مالیات بر درآمد شركتها یكی از انواع مالیاتهای مستقیم است كه برابر آمار منتشره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال 1380 بیشترین رقم رابه خود اختصاص داده است. با رشد روز افزون شركتها در سالهای اخیر به خصوص پس ازجنگ تحمیلی و افزایش میزان سودآوری به موضوع مالیات بر درآمد شركتها بیش از پیش افزایش می یابد. و عدالت مالیاتی در وصول مالیات باید مدنظر قرار گیرد. لذا این تحقیق به تجزیه و تحلیل عدالت مالیاتی در واحدهای اقتصادی شهرستان پرداخته است و براساس آن دو فرضیه عنوان شده است كه عبارتنداز: 1- فرضیه اصلی : بین رعایت عدالت مالیاتی وافزایش میزان وصول مالیات ازشركتهای تولیدی كاشان ارتباط معنادارمثبتی برقراراست. 2- فرضیه فرعی : بین وصول مالیات براساس اصل بهای خدمات وافزایش عدالت مالیاتی ارتباط معنادار مثبتی برقرار است. درتحقیق ازروش آمارتوصیفی استفاده شده است.همچنین ابزارتحقیق پرسشنامه است كه به صورت پنج گزینه می باشد. جامعه آماری شامل كلیه شركتهای تولیدی درشهرستان كاشان است كه ازمیان آنها400شركت بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده است.پس ازتجزیه وتحلیل سئوالات پرسشنامه بااستفاده ازآزمون نیكوئی ارزش و آزمون دوجمله ای نمودارها و جداول ازفرضیه های تحقیق آزمون به عمل آمده وهردوفرضیه مورد تاییدقرارگرفته است. مهمترین نتایج دست آمده ازتجزیه وتحلیل عدالت مالیاتی درشركتهای تولیدی شهرستان  كه مانع ایجادعدالت مالیاتی می شوندعبارتنداز: 1- ناعادلانه بودن قوانین فعلی مالیات. 2- اعمال نظرات وسلیقه های شخصی كارشناسان ارشدمالیاتی درتشخیص مالیات. 3- قوانین پیچیده وبخشنامه های متعددمالیات. 4- عدم اعتماد بین ماموران تشخیص مالیات ومودیان مالیاتی. 5- وجودفشارمالیاتی بیشتربرحقوق بگیران نسبت به اشخاص حقوقی. 6- عدم وجود تناسب بین مالیات پرداختی توسط مودیان وبهای خدمات ارائه شده توسط دولت. درپایان پروژه برای رفع مشكلات موجوددراین زمینه پیشنهاداتی ارائه شده است. فهرست مطالب چكیده…………………………………….. 9 واژه های كلیدی…………………………….. 11 فصل اول كلیات تحقیق……………………… 12 مقدمه…………………………………….. 13 بیان مسئله………………………………… 16 اهمیت وضرورت تحقیق…………………………. 17 اهداف تحقیق……………………………….. 18 فرضیات تحقیق………………………………. 18 جامعه آماری……………………………….. 19 تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………… 20 مالیات برارزش افزوده……………………….. 26 فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق……………. 30 تقسیم بندی اشخاص حقوقی ازدیدگاه قانون………… 45 معافیت مالیاتی…………………………….. 50 واحدمالیاتی……………………………….. 54 ترتیب رسیدگی و مراحل تشخیص………………….. 55 مراحل قطعی شدن مالیات………………………. 58 ابلاغ مالیات……………………………….. 60 وصول مالیات……………………………….. 61 مراجع حل اختلاف مالیاتی……………………… 63 قرائن و ضرائب مالیاتی………………………. 74 اصول یك نظام مالیاتی مطلوب………………….. 76 عدالت افقی وعدالت عمودی…………………….. 80 مالیات منفی……………………………….. 83 فصل سوم روش تحقیق……………………….. 94 مقدمه…………………………………….. 95 روش های گرد آوری اطلاعات…………………….. 101 روش های آماری مورد استفاده………………….. 110 فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها………….. 111 مقدمه…………………………………….. 112 نمودارهای تحقیق……………………………. 114 جدول سؤال اول……………………………… 120 نمودار سؤال اول……………………………. 121 جدول سوال دوم……………………………… 121 نمودارسؤال دوم…………………………….. 122 جدول سؤال سوم……………………………… 123 نمودار سؤال سوم……………………………. 124 جدول سؤال چهارم……………………………. 125 نمودار سؤال چهارم………………………….. 126 جدول سؤال پنجم…………………………….. 127 نمودار سؤال پنجم…………………………… 128 جدول سؤال ششم……………………………… 129 نمودار سؤال ششم……………………………. 130 جدول سؤال هفتم…………………………….. 131 نمودار سؤال هفتم…………………………… 132 جدول سؤال هشتم…………………………….. 133 نمودار سؤال هشتم…………………………… 134 جدول سؤال نهم……………………………… 135 نمودار سؤال نهم……………………………. 136 جدول سؤال دهم……………………………… 137 نمودار سؤال دهم……………………………. 138 جدول سؤال یازدهم…………………………… 139 نمودار سؤال یازدهم…………………………. 140 جدول سؤال دوازدهم………………………….. 141 نمودار سؤال دوازدهم………………………… 142 شاخص توصیف سؤالات پرسشنامه…………………… 143 تحلیل آ ماری………………………………. 144 تأثیرعوامل دموگرافیك بر پاسخ به سؤالات………… 147 تأثیر سابقه تأسیس شركت……………………… 149 تأثیر میزان تحصیلات مدیران…………………… 151 تأثیر جنسیت مدیران…………………………. 153 تأثیر سن مدیران……………………………. 155 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد ها……….. 157 مقدمه…………………………………….. 158 نتایج تحقیق……………………………….. 159 نتایج فرضیه اصلی…………………………… 162 نتایج فرضیه فر عی………………………….. 163 پیشنهادها…………………………………. 165 پیشنهاد فر ضیه اصلی………………………… 169 پیشنهاد فر ضیه فر عی……………………….. 171 ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آ تی……………. 172 فهرست منابع……………………………….. 173 ضمائم…………………………………….. 177 چكیده انگلیسی 179
 • حسابداری|پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی
 • پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی شناسه محصول :71967 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 0.77734375 مگابایت دانلود پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت…

 • شیمی|پلیمرها
 • پلیمرها شناسه محصول :53124 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 89 تعداد بازدید : 551 حجم فایل: 1.2890625 مگابایت دانلود پلیمرها   ما در عصر پلیمر زندگی می‌کنیم. پلاستیکها، قیرها، لاستیکها، پوشاک، چسبها، کائوچو، پروتئین…

 • عمومی و آزاد|پاورپوینت سخنان بزرگان
 • پاورپوینت سخنان بزرگان شناسه محصول :51251 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 375 حجم فایل: 0.8046875 مگابایت دانلود برای شادمانی به دنیا نیامده ام,آمده ام کارهای بزرگ انجام دهم.…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری طراحی آمفی تئاتر و مرکز فرهنگی CorpArtes
 • پاورپوینت بررسی معماری طراحی آمفی تئاتر و مرکز فرهنگی CorpArtes شناسه محصول :99913 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 168 حجم فایل: 4427.021484 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری طراحی آمفی تئاتر…

 • علوم انسانی|مبانی نظری روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج
 • مبانی نظری روابط عاشقانه قبل از ازدواج، دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج شناسه محصول :88639 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 153 حجم فایل: 0.196289063 مگابایت دانلود مبانی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ایستگاه راه آهن شرق Hangzhon
 • پاورپوینت تحلیل ایستگاه راه آهن شرق Hangzhon شناسه محصول :102988 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 19295.22559 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ایستگاه راه آهن شرق Hangzhon   پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.