اقتصاد|بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران شناسه محصول :50963 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 419 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت

دانلود

تحقیق حاضر سعی دارد كه در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی كار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور كلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند كه شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای كشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش كشاورزی است. گروه دوم به عوامل كششی یا جذب(Pull Factors) موسومند كه شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود. در بحث‌های تئوریك و نظری به این نتیجه می‌رسیم كه نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل كشش و جذب ترسیم كرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه كه واقعاَ‌ مهاجرت نیروی كار را تسریع می‌كند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند كه مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یكدیگر سهم نیروی كار در بخش كشاورزی در اشتغال كل كاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد. اما آنچه كه كشورهای در حال توسعه را از كشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی كار است. بطوری كه در این كشورها محدود بودن امكانات تولید از یك طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش كشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این كشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند. این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش كشاورزی در جریان توسعه كاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنكه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش كشاورزی را كالاهای مصرفی تشكیل می‌دهند كه هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیكن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است. در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یك طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل كند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش كشاورزی مانند تراكتور- پمپ آب- كمباین- كود- سم و غیره بخش كشاورزی را به جلو بكشد. بدین ترتیب بخش كشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بكشد كه این خود یكی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی كار از روستاها به مناطق و مراكز شهری می‌باشد. در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است كه مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات كشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد. البته لازم به تذكر است كه برخلاف گذشته كه مهاجرت نیروی كار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراكز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای كه پدیدة عمومی و فراگیر نیروی كار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشكلات جدی بی‌كاری شهری را وخیم‌تر می‌كند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشكلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است. فهرست مطالب مقدمه: ۱ فصل اول. ۴ سؤالات: ۶ بیان مسئله: ۷ هدف کلی: ۱۰ بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰ ۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰ نمودار تحلیلی.. ۱۱ فرضیات: ۱۱ جامعة آماری : ۱۳ نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳ ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳ روش تحقیق : ۱۴ فصل دوم. ۱۵ تعاریف: ۱۶ تعریف منطقه: ۱۶ تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹ معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰ پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳ الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳ ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵ ۱-ارتباطات پسین: ۲۷ ۲- ارتباطات پیشین: ۲۷ ۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷ ۴- ارتباطات مالی: ۲۸ بخش نفت.. ۲۸ ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳ اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴ شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵ شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸ شاخصهای اشتغال: ۴۰ فصل سوم. ۴۳ جامعة آماری : ۴۴ نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴ ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵ روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵ آنالیز تاکسونومی: ۴۵ ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶ خیر. ۵۳ فصل چهارم. ۵۹ نتایج تحقیق: ۶۰ پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲ فهرست منابع : ۶۴
 • هنر|پاورپوینت تنوع طرح ها فرهنگ و هنر هفتم
 • پاورپوینت تنوع طرح ها فرهنگ و هنر هفتم شناسه محصول :90247 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 988 حجم فایل: 2.119140625 مگابایت دانلود پاورپوینت تنوع طرح ها فرهنگ و هنر هفتم…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان
 • پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان شناسه محصول :66628 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 2.6484375 مگابایت دانلود پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان پاورپوینت جوشکاری درصنعت ساختمان شامل 30…

 • اقتصاد|پاورپوینت سیاست پولی چیست
 • پاورپوینت سیاست پولی چیست شناسه محصول :96146 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 4396.783203 مگابایت دانلود پاورپوینت سیاست پولی چیست   پاورپوینت سیاست پولی چیست شامل 32 اسلاید…

 • جغرافیا|مبانی نظری و پیشینه تحقیق استانداردهاي ساخت و ساز و مديريت بحران شهري
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استانداردهاي ساخت و ساز و مديريت بحران شهري شناسه محصول :95353 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 236 حجم فایل: 3168.480469 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب
 • پاورپوینت مراحل تولید سیمان و بتن ضد آب شناسه محصول :92532 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 242 حجم فایل: 0.506835938 مگابایت دانلود پاورپوینت مراحل تولید سیمان و بتن…

 • شهرسازی|پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عام
 • پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عام شناسه محصول :101778 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 367 حجم فایل: 1704.149414 مگابایت دانلود پاورپوینت سناریو نویسی در پدافند غیر عام   قسمتی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *