اقتصاد|بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران

بررسی علل مهاجرت نیروی كار از روستاها به شهرها در ایران شناسه محصول :50963 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 419 حجم فایل: 0.057617188 مگابایت

دانلود

تحقیق حاضر سعی دارد كه در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی كار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور كلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند كه شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای كشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش كشاورزی است. گروه دوم به عوامل كششی یا جذب(Pull Factors) موسومند كه شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود. در بحث‌های تئوریك و نظری به این نتیجه می‌رسیم كه نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل كشش و جذب ترسیم كرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه كه واقعاَ‌ مهاجرت نیروی كار را تسریع می‌كند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند كه مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یكدیگر سهم نیروی كار در بخش كشاورزی در اشتغال كل كاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد. اما آنچه كه كشورهای در حال توسعه را از كشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی كار است. بطوری كه در این كشورها محدود بودن امكانات تولید از یك طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش كشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این كشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند. این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش كشاورزی در جریان توسعه كاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنكه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش كشاورزی را كالاهای مصرفی تشكیل می‌دهند كه هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیكن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است. در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یك طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل كند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش كشاورزی مانند تراكتور- پمپ آب- كمباین- كود- سم و غیره بخش كشاورزی را به جلو بكشد. بدین ترتیب بخش كشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بكشد كه این خود یكی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی كار از روستاها به مناطق و مراكز شهری می‌باشد. در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است كه مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات كشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد. البته لازم به تذكر است كه برخلاف گذشته كه مهاجرت نیروی كار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراكز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای كه پدیدة عمومی و فراگیر نیروی كار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشكلات جدی بی‌كاری شهری را وخیم‌تر می‌كند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشكلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است. فهرست مطالب مقدمه: ۱ فصل اول. ۴ سؤالات: ۶ بیان مسئله: ۷ هدف کلی: ۱۰ بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران. ۱۰ ۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی.. ۱۰ نمودار تحلیلی.. ۱۱ فرضیات: ۱۱ جامعة آماری : ۱۳ نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۳ ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات : ۱۳ روش تحقیق : ۱۴ فصل دوم. ۱۵ تعاریف: ۱۶ تعریف منطقه: ۱۶ تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۱۹ معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۰ پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۳ الف: مشخصات جغرافیایی- طبیعی کشور: ۲۳ ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۵ ۱-ارتباطات پسین: ۲۷ ۲- ارتباطات پیشین: ۲۷ ۳- ارتباطات مصرفی: ۲۷ ۴- ارتباطات مالی: ۲۸ بخش نفت.. ۲۸ ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۳ اهم پیامدهای مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرها و مراکز صنعتی: ۳۴ شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۵ شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۸ شاخصهای اشتغال: ۴۰ فصل سوم. ۴۳ جامعة آماری : ۴۴ نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۴ ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۵ روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۵ آنالیز تاکسونومی: ۴۵ ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۶ خیر. ۵۳ فصل چهارم. ۵۹ نتایج تحقیق: ۶۰ پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۲ فهرست منابع : ۶۴
 • معماری|پاورپوینت بررسی و تحلیل ویلای بهستان تهران
 • پاورپوینت بررسی و تحلیل ویلای بهستان تهران شناسه محصول :94518 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 202 حجم فایل: 2766.857422 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل ویلای بهستان تهران(کامران افشار نادری)…

 • علوم انسانی|مبانی نظری کارآفرینی
 • مبانی نظری کارآفرینی شناسه محصول :91863 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 158 حجم فایل: 0.064453125 مگابایت دانلود مبانی نظری کارآفرینی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع نگرش به ازدواج
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع نگرش به ازدواج شناسه محصول :93343 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 165 حجم فایل: 69.29394531 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • معماری|پاورپوینت کانسپت ، استعاره
 • پاورپوینت کانسپت ، استعاره شناسه محصول :9 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 1801 حجم فایل: 0.844726563 مگابایت دانلود پاورپوینت کانسپت ، استعاره   معنی و مفهوم کانسپت از نظر لغوی:…

 • مدیریت|پاورپوینت ارتباط با مشتری در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی
 • پاورپوینت ارتباط با مشتری در پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی شناسه محصول :73550 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 266 حجم فایل: 0.266601563 مگابایت دانلود پاورپوینت ارتباط با مشتری…

 • فقه و حقوق اسلامی|مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی
 • مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی شناسه محصول :51158 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 399 حجم فایل: 0.028320313 مگابایت دانلود قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *