اقتصاد|بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای

بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) از دیدگاه صاحبنظران حرفه ای شناسه محصول :50492 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 137 تعداد بازدید : 573 حجم فایل: 1.127929688 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: با استفاده از XBRL[1] سیستم مالی شرکت به ‌صورت مستقیم به اینترنت وصل و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می‌توانند به وب سایت شرکت مراجعه و در هر زمان صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل نمایند.شرکتها می‌توانند با استفاده از XBRL در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با کارایی بیشتری به جمع‌آوری و گزارشگری اطلا‌عات مالی بپردازند. بنابراین نخست لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا در مراحل بعدی موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد . لذا در این پژوهش سعی شده است ضمن شناسایی جوانب نظری موضوع به بررسی علل عدم استفاده از این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه صاحبنظران حرفه حسابداری بپردازد . بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع متغیرهایی نظیر عدم آگاهی از وجود این زبان ، مهیا نبودن شرایط پذیرش این زبان در کشور ایران ( از دیدگاه زیرساختهای تکنولوژیکی)، عدم صرفه اقتصادی و در نهایت عدم نیاز به تحول شیوه گزارشگری موجود ، به عنوان متغیرهای موثر در عدم استفاده شرکتها از XBRL شناسایی گردیدند . و سپس از طریق پرسش نامه از مدرسین و محققین دانشگاهی در رشته حسابداری و نیز حسابرسان شاغل در حرفه نظر سنجی شده است . برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است . نتیجه اینکه عدم اطلاع از وجود XBRL ، مهیا نبودن شرایط پذیرش XBRL در ایران و عدم نیاز به زبان گزارشگری توسعه پذیر، در حال حاضر به عنوان عواملی که از استفاده XBRL جلوگیری می کند شناخته شدند در حالیکه عدم صرفه اقتصادی بکارگیری XBRL به عنوان مانعی در استفاده از XBRL شناخته نشد. فهرست مطالب چكیده:..1 مقدمه:..2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه :4 2-1- بیان مسئله5 3-1-تاریخچه مطالعاتی. 7 4-1 اهمیت پژوهش.. 9 5-1 اهداف تحقیق. 10 6-1 مدل مفهومی تحقیق. 10 7-1 متغیرهای پژوهش.. 11 8-1 فرضیات پژوهش.. 11 9-1 تعریف واژه ها12 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه:18 2-2 معرفی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19 1-2-2 تعریف زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. 19 2-2-2 فرآیند ارتباطی در XBRL. 23 3-2 مروری بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر. 25 1-3-2 مراحل تکامل XML :25 2-3-2 SGML. 25 3-3-2 XML یک ساختار جدید برای اسناد در وب.. 26 4-3-2 پایه زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML. 27 5-3-2 قابلیت ها و محدودیتهای XML. 28 4-2 مفهوم حوزه در XBRL. 29 1-4-2سازمان بین المللی XBRL. 29 2-4-2تعریف حوزه29 3-4-2 اهداف تشکیل حوزه XBRL. 30 4-4-2طبقه‌بندی حوزه‌ها در سازمان بین‌المللی XBRL. 30 5-4-2مزایای تشکیل حوزه ملی XBRL. 31 6-4-2شرایط لازم برای ایجاد حوزه XBRL مشروط. 32 5-2-اجزاء زبان گزارشگری توسعه پذیر. 33 1-5-2 ویژگیها34 2-5-2 واژه نامه35 6-2 گزارشگری در XBRL. 39 1-6-2 گزارشگری سنتی و محدودیتهای آن. 41 2-6-2 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی. 42 3-6-2 تأثیر گزارشگری به هنگام در مدل های حسابداری. 43 4-6-2 سطوح مختلف گزارشگری دیجیتال. 44 6-6-2 چالش های XBRL در گزارشگری مالی. 46 7-2 جنبه های امنیتی در XBRL. 47 8-2 XBRL و حسابرسان مستقل. 51 9-2 XBRL و حسابرسان داخلی. 52 10-2 گزارشگری حسابرسی برای XBRL. 53 1-10-2 ضرورت حسابرسی در محیط XBRL. 53 2-10-2 حرفه حسابرسی و XARL. 54 3-10-2 واژه نامه XARL. 55 4-10-2 نمونه ای از اسناد XARL. 57 11-2 نحوه عملکرد XBRL. 59 12-2 مزایا و معایب XBRL. 60 1-12-2 مزایای XBRL. 60 2-12-2 معایب XBRL. 63 13-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای XBRL. 63 14-2 چه اشخاصی از XBRL استفاده خواهند کرد ؟64 15-2 پیش نیازهای پیاده سازی XBRL. 65 1-15-2 عوامل محیطی. 65 2-15-2 عوامل سازمانی. 66 3-15-2 عوامل فن آوری. 66 16-2 پیشینه تحقیق. 67 1-16-2تحقیقات خارج از ایران. 67 2-16-2 تحقیقات در کشور ایران. 70 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 1-3- مقدمه:73 2-3 روش تحقیق. 73 3-3 جامعه و نمونه آماری. 74 4-3 قلمرو تحقیق. 75 1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق. 75 2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 75 3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 75 5-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 75 6-3 بررسی نرمال بودن داده ها76 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها77 1-7-3-آزمون مقایسه دو میانگین. 77 2-7-3-آزمـون t student :78 8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 79 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها 1-4-‏ مقدمه‏:81 2-4 تجزیه و تحلیل مشاهدات با استفاده از تكنیك های آمار توصیفی. 81 1-2-4 -بررسی توصیفی گروه شغلی در نمونه مورد بحث.. 82 2-2-4-بررسی توصیفی سمت حسابرسی ویژه گروه شغلی حسابرس.. 83 3-2-4-بررسی توصیفی آخرین مدرك تحصیلی به تفكیك گروه شغلی :84 4-2-4-بررسی توصیفی مدت تدریس یا تحقیق برای گروه شغلی مدرسین. 85 5-2-4 بررسی توصیفی مدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 3-4 تحلیل توصیفی پرسشهای كلیدی تحقیق :87 1-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره یک :89 2-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره دو :90 3-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره سه :92 4-3-4 تحلیل توصیفی فرضیه شماره چهار :93 4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی :96 1-4-4 بررسی تأثیر موانع از دیدگاه کل جامعه مطالعاتی:96 2-4-4 بررسی تأثیر موانع به تفکیک دیدگاه اساتید و حسابرسان. 98 1-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره یك :98 2-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره دو :100 3-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره سه :102 4-2-4-4 تحلیل استنباطی فرضیه شماره چهار :104 5-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها106 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه:108 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها108 3-5 پیشنهادات.. 110 1-3-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 111 2-3-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 113 4-5 محدودیت های تحقیق. 114 پیوستها: منابع و ماخذ: منابع فارسی:122 منابع لاتین:124 چکیده انگلیسی ……………………………………………………….126  جدول 1-3 آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 77 جدول 2-3 محاسبه آلفای کرونباخ. 79 جدول 1-4 اطلاعات توصیفی پاسخ دهندگان. 82 جدول 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83 جدول 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84 جدول 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر مدت تجربه تدریس.. 85 جدول 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 جدول 6-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره یک… 88 جدول 7-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر مندرج در فرضیه شماره یک… 89 جدول 8-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره دو. 90 جدول 9-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر مندرج در فرضیه شماره دو. 91 جدول 10-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره سه92 جدول 11-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر مندرج در فرضیه شماره سه93 جدول 12-4 فراوانی پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه شماره چهار. 94 جدول 13-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر مندرج در فرضیه شماره چهار. 95 جدول 14-4 آماره توصیفی در خصوص کل فرضیات.. 96 جدول15-4 آماره آزمون برای فرضیات از نظر کل جامعه پاسخ دهندگان. 97 جدول 16-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه یک… 99 جدول 17-4 آماره آزمون برای فرضیه یک… 99 جدول 18-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه دو. 101 جدول 19-4 آماره آزمون برای فرضیه دو. 101 جدول 20-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه سه103  جدول 21-4 آماره آزمون برای فرضیه سه103 جدول22-4 آماره های توصیفی در خصوص متغیر فرضیه چهار. 105 جدول 23-4 آماره آزمون برای فرضیه چهار. 105 جدول 24-4خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها106  شکل 1-2 جریان اطلاعات بدون استفاده از XBRL23 شکل 2-2 جریان اطلاعات با استفاده از XBRL. 24 شکل 3-2 فرآیند ارتباطی در XBRL24 شکل 4-2 نمونه ای از سند XBRL. 39 شکل 5-2 مروری بر اجزاء اصلی XARL. 56 شکل 6-2 نمونه ای از واژه نامه XARL. 57 شکل 7-2 نمونه ای از یک سند XARL. 58 شکل 8-2 استفاده از عناوین XARL برای کل ترازنامه58 شکل 9-2 نمونه ای از عناوین XARL برای یک قلم از اقلام ترازنامه59 شکل 10-2 نحوه عملکرد زبان گزارشگری توسعه پذیر (XBRL)60 نمودار 1-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر شغل. 82 نمودار 2-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سمت.. 83 نمودار 3-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدرک.. 84 نمودار 4-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه تدریس.. 85 نمودار 5-4 وضعیت پاسخ دهندگان از نظرمدت تجربه حسابداری و حسابرسی. 86 نمودار 6-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره یک به تفکیک گروههای شغلی. 89 نمودار 7-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره دو به تفکیک گروههای شغلی. 91 نمودار 8-4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره سه به تفکیک گروههای شغلی. 93 نمودار 9- 4 میانگین متغیر مذکور در فرضیه شماره چهار به تفکیک گروههای شغلی 95
 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری هتل سنگان ایران
 • پاورپوینت تحلیل معماری هتل سنگان ایران شناسه محصول :98782 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 315 حجم فایل: 1862.457031 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل معماری هتل سنگان ایران   سنگان شهر کوچکی…

 • علوم انسانی|پیشینه ومبانی نظری تحقیق نوآوری
 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق نوآوری شناسه محصول :67756 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 219 حجم فایل: 0.135742188 مگابایت دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق نوآوری توضیحات: فصل دوم پایان نامه…

 • علوم انسانی|روش تحقیق روانشناسی شغل
 • روش تحقیق روانشناسی شغل شناسه محصول :69862 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 186 حجم فایل: 0.052734375 مگابایت دانلود روش تحقیق روانشناسی شغل «فهرست مطالب» عنوان صفحه فصل اول  …

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ایستگاه مدرن Norreport دانمارک
 • پاورپوینت تحلیل ایستگاه مدرن Norreport دانمارک شناسه محصول :102723 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 248 حجم فایل: 16622.01172 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل ایستگاه مدرن Norreport دانمارک   پاورپوینت تحلیل ایستگاه…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه کیاسما
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه کیاسما شناسه محصول :101984 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 10378.12695 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه کیاسما   بخشی از متن…

 • فقه و حقوق اسلامی|آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی
 • آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه كردن عدالت اجتماعی شناسه محصول :51911 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 0.083007813…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *