اقتصاد|بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن شناسه محصول :52740 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 174 تعداد بازدید : 363 حجم فایل: 0.26953125 مگابایت

دانلود

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن این پژوهش به”بررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن ترکیب منابع آن” پرداخته است. باتوجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی در این زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن، لزوم توجه به این مقوله در بانکها ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت مقوله ساختار سرمایه در بانک، این پژوهش درصدد تعیین جایگاه هرنوع ازمنابع درتامین مالی بانک می‌باشد.در جهت رسیدن به این اهداف، ساختار سرمایه بانک ملت در یک دوره ده ساله (1372تا1381) مورد بررسی قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورتهای مالی بانک استخراج گردید. برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه از معیارهای هزینه سرمایه و مقررات مربوط به سرمایه استفاده شده است. بمنظور محاسبه هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها، نرخهای تخصیص هزینه های غیرعملیاتی به سپرده ها مشخص و سپس هزینه غیر‌عملیاتی سپرده هاوسرانجام هزینه کل سپرده ها محاسبه گردید.پس از محاسبه هزینه هر یک از اقلام سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه بانک برای سالهای1372-1381 محاسبه شد. فرضیه اصلی تحقیق به غیربهینه بودن ساختار سرمایه بانک دلالت دارد که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه ( در چهار مرحله:از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسکدار، نسبت سپرده ها به بدهیها، نسبت سپرده های بلند‌مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه)برای سال 1381موردبررسی قرارگرفت.در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ملت و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.   فهرست مطالب: چکیده ………………………………………………………………………………………………… فصل اول : طرح تحقیق مقدمه ………………………………………………………………………………………………… بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………….. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق …………………………………………………………….. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… روش تحقیق………………………………………………………………………………………… روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………….. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………….. جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… تعریف عملیاتی واژه ها ………………………………………………………………………… فصل دوم : ادبیات تحقیق پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… تاریخچه بانک ملت ………………………………………………………………………………. منابع تامین مالی بانکها در ایران …………………………………………………………… روشهای تامین مالی در شرکتها…………………………………………………………….. ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………….. نظریه های مربوط به ساختار سرمایه …………………………………………………… انواع ساختار سرمایه ………………………………………………………………………….. اهمیت سرمایه ……………………………………………………………………………………. عوامل مرتبط با ساختار سرمایه …………………………………………………………… هزینه سرمایه …………………………………………………………………………………….. هزینه حقوق صاحبان سهام …………………………………………………………………. هزینه بدهی ………………………………………………………………………………………… هزینه سرمایه در شرکتها ……………………………………………………………………. هزینه سرمایه در بانکها ………………………………………………………………………. هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………… ساختار سرمایه بهینه ………………………………………………………………………….. عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه ……………………………………………….. ساختار سرمایه بانکها …………………………………………………………………………. اقلام ساختار سرمایه بانکها …………………………………………………………………. ساختار مطلوب سرمایه بانک ……………………………………………………………….. فصل سوم : روش تحقیق روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………… ابزارهای پژوهش ……………………………………………………………………………….. توصیف متغیرها………………………………………………………………………………….. جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………….. محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………….. فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات مقدمه ………………………………………………………………………………………………… بررسی ساختار سرمایه ………………………………………………………………………. محاسبه هزینه سرمایه ………………………………………………………………………… محاسبه هزینه سپرده ………………………………………………………………………….. محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری ………………. محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام …………………………………………………….. محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ………………………………………………….. آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………….. بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه ……………………………………………………… فصل پنجم :  نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه ………………………………………………………………………………………………… خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………………………………………. بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………….. ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………………………… اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………. روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………….. محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ………………………………………………….. آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………….. پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی ……………………………………… پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………… فهرست منابع ………………………………………………………………………………….. ضمائم …………………………………………………………………………………………….. پیوست شماره 1……………………………………………………………………………….. پیوست شماره 2……………………………………………………………………………….. پیوست شماره 3………………………………………………………………………………..
 • معماری|پاورپوینت معماری پرش کیهانی
 • پاورپوینت معماری پرش کیهانی شناسه محصول :70770 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 289 حجم فایل: 1.55078125 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی فایل پاورپوینت معماری پرش کیهانی،در حجم 38 اسلاید…

 • تاریخ|پاورپوینت دوران ناصرالدین شاه (درس 2 تاریخ معاصر ایران کلاس یازدهم)
 • پاورپوینت دوران ناصرالدین شاه (درس 2 تاریخ معاصر ایران کلاس یازدهم) شناسه محصول :90328 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 564 حجم فایل: 1.583007813 مگابایت دانلود پاورپوینت دوران ناصرالدین شاه (درس…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه
 • پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه شناسه محصول :90748 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 384 حجم فایل: 0.30078125 مگابایت دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه  …

 • علوم تربیتی|بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان
 • بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان شناسه محصول :40455 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 184 تعداد بازدید : 656 حجم فایل: 0.141601563 مگابایت دانلود خشونت خانوادگی[1]پدیده ای جدید نیست…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده
 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده شناسه محصول :99032 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 154 حجم فایل: 1960.236328 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت فصل هفتم…

 • حسابداری|پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی)
 • پاورپوینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها (همراه با مثالهای تشریحی) شناسه محصول :86278 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 396 حجم فایل: 0.631835938 مگابایت دانلود پاورپوینت شاخص های نوین…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *