اقتصاد|بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شناسه محصول :52022 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 113 تعداد بازدید : 400 حجم فایل: 0.09765625 مگابایت

دانلود

خلاصه تحقیق تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند. درعین حال، برای دستیابی‌به یک چنین الگویی، تحقیقات و آزمونهای زیادی انجام شده که نتایج آنها در خور‌توجه است.‌حاصل این‌تلاشها، ارائه واقعیتها، تعیین یا شناخت هزینه‌ها و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف وامهایی است که شرکتها به وسیله آن، خود را از نظر‌مالی تامین می‌کنند. این نکته نیز تا‌حدی روشن شده است که در چه مواردی به نفع شرکت است که به جای سهام، اوراق قرضه منتشر کند یعنی از راه گرفتن وام سرمایه خود را تامین کند. (میرز 1984) ساختار مالی هر شرکت متشکل از بدهی‌های کوتاه مدت، بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد که به وسیله آن دارایی‌های شرکت برای ایجاد جریان نقد به داخل شرکت، تامین مالی شده‌اند. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار مالی شرکت گفته می‌شود. در دهه‌های اخیر نظریات متفاوتی پیرامون ساختار‌مالی و عوامل موثر بر آن مطرح شده است، چرا که بررسی و شناخت عواملی که به هر نحو ساختار مالی و ترکیب منابع مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند لازم و ضروری به نظر می‌رسد زیرا رابطه مستقیمی با ادامه فعالیت شرکت و میزان موفقیت آن دارد. از طریق شناخت عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه مطلوب و بررسی میزان و ابعاد تاثیر آنها، در واقع گامی در جهت راهنمایی و هدایت شرکت‌ها به‌منظور دست یابی به ساختار مالی بهینه برداشته می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر عامل نسبت بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکت بررسی شود تا از این طریق مشخص شود که در شرکت‌های ایرانی ارزش بازار شرکت تا چه اندازه تحت تاثیر نسبت بدهی صنعت است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های موجود در 5 صنعت: خودرو و‌ساخت قطعات،‌مواد و محصولات دارویی، ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی، ساخت محصولات فلزی و فلزات اساسی از صنایع بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعداد این شرکت‌ها 74 شرکت بوده است. روش نمونه گیری غربالگری جهت نمونه گیری در این تحقیق استفاده شده براساس محدودیت‌هایی که فرضیات‌تحقیق ایجاب می‌کرد شرکتهایی که از ابتدای دوره زمانی تحقیق (1/1/1380) عضو‌بورس اوراق بهادار بوده‌اند انتخاب شوند بر این اساسی از مجموع 105 شرکت موجود در این صنایع 74 شرکت واجد شرط فوق انتخاب شده‌اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیات روش رگرسیون یک متغیره بوده که برای بررسی فرضیات مدل رگرسیون و معنی داری مدل از آزمون‌های دوربین- واتسن، کالمو گروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون (آزمون t) استفاده شده است. فهرست مطالبفصل اول : کلیاتمقدمه ……………. 91-1- تعریف موضوع و بیان مسأله …………………… 112-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………. 143-1- اهداف تحقیق …………………………………… 154-1- فرضیات تحقیق …………………………………. 175-1- روش تحقیق ……………………………………… 176-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………….. 187-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)……… 198-1- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………. 19فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیقمقدمه ……………………… 231-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن ……….. 232-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه …..نظریه سود خالص ………………………………….. 25نظریه سود عملیاتی خالص ……………………….. 26نظریه مودیلیانی و میلر ……………………………. 27مفروضات مدل مودیلیانی و میلر …………………….. 28اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر ……………. 30نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات ……….نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات ……انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر …………….. 37تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی 39تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی 42تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی… 43تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی ……. 44تئوری توازی ایستا………………… 46تئوری ترجیحی ……………………………….. 48تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول 493-2- پیشینه تحقیق …………………………………. 50فصل سوم : روش تحقیقمقدمه ……………………………………… 651-3- نوع تحقیق ……………………………….. 662-3- معرفی متغیرهای تحقیق …………………. 673-3- فرضیه های تحقیق ……………………… 684-3- قلمرو تحقیق ………………………………… 685-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری ……….. 696-3 فرآیند تحقیق ………………………………. 697-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن ………….. 708-3- روش جمع آوری داده ها …………………… 709-3- روش تحلیل داده ها ………………………. 7010-3 آزمون توزیع متغیر ها ……………………… 7211-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری72فصل چهارم : آزمون فرضیاتمقدمه ………………………………… 771-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق …782-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش81فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه …………………………………….. 1011-5- خلاصه تحقیق …………………………. 1022-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری …………. 1043-5- پیشنهادهای تحقیق ………………… 108فهرست منابع و مآخذ…………………….113
 • اقتصاد|شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها
 • شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها شناسه محصول :65441 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 286 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها شرکت های…

 • مدیریت|پاورپوینت دستورالعمل تدوین طرح کارآفرینی
 • پاورپوینت دستورالعمل تدوین طرح کارآفرینی شناسه محصول :74064 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 77 تعداد بازدید : 356 حجم فایل: 0.725585938 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت دستورالعمل تدوین طرح کارآفرینی (کارفرمای خود باشید)،در…

 • علوم پایه|رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک (ترجمه فارسی)
 • رشد و عملکرد گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentumMill.) تحت تاثیر سطح مختلف کاربرد اسید جیبرلیک (ترجمه فارسی) شناسه محصول :87714 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 0.255859375 مگابایت…

 • معماری|پاورپوینت پرسپولیس و اکروپولیس
 • پاورپوینت پرسپولیس و اکروپولیس شناسه محصول :94729 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 197 حجم فایل: 4789.134766 مگابایت دانلود پاورپوینت پرسپولیس و اکروپولیس   فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 84  …

 • معماری|پاورپوینت مسجد الارشاد در اندونزی + دو نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت مسجد الارشاد در اندونزی + دو نمونه موردی دیگر شناسه محصول :98404 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 504 حجم فایل: 13.46 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل  سه نمونه…

 • روان شناسی|پاورپوینت تحلیل و بررسی فرار از خانه دختران
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی فرار از خانه دختران شناسه محصول :103197 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 276.5341797 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرار از خانه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *