اقتصاد|بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1

بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380-1 شناسه محصول :52145 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 400 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت

دانلود

تشكیل سرمایه یكی از مهم ترین عوامل ورود كشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد . سرمایه گذاران ایرانی تا كنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیكی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یكی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار كسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینكه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱. از آنجا كه كشور ما نیز به عنوان یك كشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشكل بیكاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در كشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی كنم كه آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل كشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده كنیم یا تنها با یك دید كوتاه مدت به فكر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم . فهرست مطالب :           عنوان                                                                                        صفحه       ü        تقدیر و تشكر………………………………………………………………………………. 1       ü        فهرست مطالب………………………………………………………………………….. 2       ü        فهرست جداول و نمودارها……………………………………………………………. 4       ü        مقدمه……………………………………………………………………………………….. 5       ü        فصل اول : طرح تحقیق………………………………………………………………… 6    1-1) تشریح و بیان موضوع………………………………………………………………….. 6 2-1) اهمیت موضوع………………………………………………………………………….. 6 3-1) هدف و علت انتخاب موضوع………………………………………………………. 7 4-1) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………. 7 5-1) روش تحقیق………………………………………………………………………………. 8 6-1) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………….. 8 7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات كلیدی……………………………………………… 8 8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق……………………………….. 9 9-1) مشكلات و موانع تحقیق…………………………………………………………….. 9       ü         فصل دوم : ادبیات موضوع…………………………………………………………. 10 1-2) بورس اوراق بهادار………………………………………………………………………. 10      1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار……………………………………………………… 10 2-1-2) تاریخچه بورس در جهان………………………………………………………….. 10 3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران…………………………………………………… 11 4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار تهران و مشهد…………………………………………………………………………………. 15  2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی………………………………………………. 15 1-2-2) استقراض…………………………………………………………………………….. 16 2-2-2) سهام ممتاز………………………………………………………………………… 16 3-2-2) سهام عادی………………………………………………………………………… 16      عنوان                                                                                         صفحه 4-2-2) سود انباشته……………………………………………………………………….. 17 3-2) هزینه سرمایه……………………………………………………………………………. 17 1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه…………………………………………………………… 17 2-3-2) هزینه بدهی ها……………………………………………………………………. 18 3-3-2) هزینه سهام ممتاز……………………………………………………………… 18 4-3-2) هزینه سهام عادی………………………………………………………………. 18 5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته……………………………………. 19 6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه…………………………………. 20 4-2) خط مشی تقسیم سود……………………………………………………………….. 20 1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود………………………………………………. 20 2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود…………………………………….. 20 3-4-2) روش های تقسیم سود……………………………………………………….. 22     ü         فصل سوم : روش های تحقیق………………………………………………………. 23 1-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………… 23 2-3) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………. 23 3-3) جامعه آماری………………………………………………………………………….. 23 4-3) نمونه آماری…………………………………………………………………………… 23 5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق…………………………………. 24 1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون……………………………………………….. 24 2-5-3) آزمون معنی دار بودن r ……………………………………………………..  25  6-3) روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………… 26     ü         فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها………………….. 27     ü         فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………. 30     ü         فهرست منابع…………………………………………………………………………….. 35     فهرست جداول و نمودارها :     عنوان                                                                                       صفحه     ü        جدول 1 : جدول ارزش جاری سهام شركت های پذیرفته شده در بورس های جهان………………………………………………………………………………… 13       ü        جدول 2 :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان  در 3 ماهه اول سال 95……………………………………………………………………. 14       ü        نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغیرهای x  و y  با یكدیگر………………. 24       ü        جدول 3 : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات………………………………. 31       ü        نمودار 2 : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات……………………….. 32       ü        جدول 4 : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری…………………… 33       ü        نمودار 3 : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری…………… 34       ü        جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در برخی از كشورها………………………………………………………………………………… 30
 • معماری|پاورپوینت دکوراسیون داخلی دفتر کار
 • پاورپوینت دکوراسیون داخلی دفتر کار شناسه محصول :71184 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 2.731445313 مگابایت دانلود  پاورپوینت دکوراسیون داخلی دفتر کار پاورپوینت دکوراسیون داخلی دفتر کار شامل…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت ارزشیابی در علوم آموزشی
 • پاورپوینت ارزشیابی در علوم آموزشی شناسه محصول :100536 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 1292.109375 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ارزشیابی در علوم آموزشی، در قالب…

 • عمومی و آزاد|پاورپوینت بررسی جامع آتش
 • پاورپوینت بررسی جامع آتش شناسه محصول :65027 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 332 حجم فایل: 0.80078125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی جامع آتش   آتش آتش شامل یک واکنش…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق مديريت رفتاري والدين، تنظيم كنش حافظه كاري و اختلال نارسایی توجه – فزون‌جنبشی (ADHD)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مديريت رفتاري والدين، تنظيم كنش حافظه كاري و اختلال نارسایی توجه – فزون‌جنبشی (ADHD) شناسه محصول :95447 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 162 حجم…

 • کامپیوتر|پاورپوینت الگوریتم برج هانوی
 • پاورپوینت الگوریتم برج هانوی شناسه محصول :96955 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 977.6621094 مگابایت دانلود پاورپوینت الگوریتم برج هانوی   پاورپوینت طراحی الگوریتم برج هانوی دارای 10…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری حمام ها
 • پاورپوینت بررسی معماری حمام ها شناسه محصول :64353 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 78 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 2.254882813 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام ها     کلیات ارائه: مقدمه اصول…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *