اقتصاد|بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران شناسه محصول :51992 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 370 حجم فایل: 0.0859375 مگابایت

دانلود

از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.  فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1:بیان مساله 2-1:سئوالات تحقیق 3-1:اهداف تحقیق 4-1:فرضیات تحقیق 5-1:حدودتحقیق 6-1:معرفی بخشهای مختلف تحقیق فصل دوم: مطالعات انجام شده 1-2-مطالعات انجام شده در کشور 2-2-مطالعات انجام شده در خارج از کشور فصل سوم: روش تحقیق 1 -3-مبانی نظری 1-1-3-دید گاه نظریه پردازان مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد 2 -1-3-انواع تقسیم بندی مخارج عمومی 3-1-3-آثار مثبت مخارج دولت در اقتصاد 2-3-معرفی الگو 1-2-3-مرحله اول آزمون فرضیه اول 2-2-3-مر حله دو م آزمون فرضیه دوم 3-2-3-آزمون فرضیه دوم 3-3-آماروداده فصل چهارم: یافته های تحقیق 1-4-روش استنباطی 2 -4- آزمون ساکن پذیری 1-2-4-آزمون دیکی فولر تامیم یافته 2-2-4-آزمون ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر 3-2-4-بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرها 3-4-تعیین بردار های هم جمعی 1-3-4-تعیین تعداد بردارهای همجمعی از طریق آزمونهای ماتریس اثر و حداکثر مقدار ویژه 2-3-4-تعیین تعداد بردارهای همجمعی در این مطالعه 4-4-مرحله اول آزمون فرضیه اول 1-4-4-تخمین مدل به روش حد اقل مربعات معمولی 2-4-4-تخمین دوباره مدل به روش حداقل مربعات معمولی 5-4-روش متغیرهای ابزاری 6-4-رابطه ضریب مخارج دولت و اندازه دولت فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5: خلاصه 2 -5: نتیجه گیری 3-5: پیشنهادات
 • جغرافیا|قالب پاورپوینت آماده برای رشته جغرافی
 • قالب پاورپوینت آماده برای رشته جغرافی شناسه محصول :101443 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 2866.595703 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • پاورپوینت تحلیل معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان شناسه محصول :104255 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 238 حجم فایل: 9.55 مگابایت دانلود این فایل تحلیل معماری دانشگاه شهید باهنر کرمان در…

 • معماری|پاورپوینت معماری بیمارستان مسیح دانشور
 • پاورپوینت معماری بیمارستان مسیح دانشور شناسه محصول :103706 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 452 حجم فایل: 11.52 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری بیمارستان مسیح دانشور ppt در 42 اسلاید تهیه شده…

 • پزشکی|پاورپوینت بررسی سنسورهای پزشکی
 • پاورپوینت بررسی سنسورهای پزشکی شناسه محصول :64424 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 69 تعداد بازدید : 529 حجم فایل: 0.8125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی سنسورهای پزشکی فهرست مطالب  معرفی چند اصطلاح   مقدمه  …

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی
 • پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی شناسه محصول :98531 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 312 تعداد بازدید : 210 حجم فایل: 1615.545898 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت کتاب…

 • روان شناسی|پاورپوینت آنچه مردان باید در مورد خود و همسرانشان بدانند
 • پاورپوینت آنچه مردان باید در مورد خود و همسرانشان بدانند شناسه محصول :102956 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 164 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 4077.982422 مگابایت دانلود پاورپوینت آنچه مردان باید در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.