اقتصاد|ارائه مدل­هایی از رفتار مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک وکاربرد آن­ها در طراحی سیستم­های بازاریابی آنلاین

ارائه مدل­هایی از رفتار مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک وکاربرد آن­ها در طراحی سیستم­های بازاریابی آنلاین شناسه محصول :51242 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 131 تعداد بازدید : 1252 حجم فایل: 1.27734375 مگابایت

دانلود

ابزار عمده ی رسیدن به اهداف بازاریابی، ارتباطات است و اینترنت جدیدترین و مؤثرترین وسیله ی ارتباطی می باشد. ابزاری را که اینترنت در تسهیل تجارت الکترونیک فراهم می کند غالباً تفاوت فاحشی با دیگر اجزای تجارت الکترونیک دارد. قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. این تحقیق در نظر دارد تا در راستای توسعه ی بازاریابی الکترونیک، روشی را برای آنلاین کردن سیستم های بازاریابی سازمان ها ارائه دهد تا مدیران را در جهت کسب بیشترین درآمد و رسیدن به بیشترین منفعت حمایت کند. از آنجایی که مشکل بزرگ روش های سنتی،عدم توجه به تعامل با مشتریان و عدم در نظر گرفتن نیازها، شرایط و نگرش مشتریان است، در سیستم بازاریابی آنلاین باید به مدل های رفتاری مشتریان توجه شود. در نتیجه در این رساله، مدل های مختلف رفتار مصرف کننده ی آنلاین در محیط تجارت الکترونیک و هم چنین الگوهای بازاریابی کلاسیک بویژه الگوهای آمیخته بازاریابی معرفی گردید و مدل آمیخته ی بازاریابی 2P+2C+3S که شامل 7 عنصر می باشد و مناسب برای تحلیل و تصمیم گیری در فضای مجازی و اینترنتی است، به عنوان الگوی بازاریابی مناسب برای بازاریابی الکترونیک انتخاب گردید. در این مدل ها مفاهیمی مطرح شده است که در آن­­­­­ها باورهای مشتری را که به ترجیح انجام خرید اینترنتی نسبت به خرید از فروشگاه های سنتی می­انجامد، تقویت می کند و هم چنین ادراک مشتریان از اعتماد در خرید الکترونیکی و تصمیم گیری مشتریان را بیان می کند. با ذکر تعاریف تجارت الکترونیک و اینترنت و گرایش به اعتماد و بیان مزایای خرید الکترونیک و تجارت الکترونیک میزان پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف کننده مورد توجه قرار می گیرد که در نهایت منجر به خرید الکترونیک می شود. با تحلیل رفتار مصرف کننده که عاملی کلیدی برای موفقیت کسب وکار الکترونیک است، مدیران سازمان را در جهت تصمیم گیری برای فراهم آوردن سیستم بازاریابی آنلاین مناسب و امن هدایت می کند. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………..1 1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………..2 2-1 ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………4 3-1 هدف………………………………………………………………………………6 4-1 تجارت الکترونیک………………………………………………………………………7 1-4-1 مزایای تجارت الکترونیک B2C…………………………………………………………………8 2-4-1 نقش اینترنت در تجارت الکترونیک………………………………………………………….10 3-4-1 پذیرش تجارت الکترونیک توسط مصرف کننده………………………………………..11 5-1 تعریف واژه ها…………………………………………………………………………..11 1-5-1 قصد خرید آنلاین…………………………………………………………………………………..11 2-5-1 سهولت خرید………………………………………………………………………………………..12 3-5-1 سودمندی درک شده……………………………………………………………………………….13 4-5-1 اعتماد الکترونیکی …………………………………………………………………………………14 5-5-1 هنجارهای ذهنی…………………………………………………………………………………….14 6-5-1 گرایش به خرید آنلاین …………………………………………………………………………15 7-5-1 خرده فروشان آنلاین………………………………………………………………………………. 16 8-5-1 خرید آنلاین………………………………………………………………………………………….17 9-5-1 خریدار آنلاین………………………………………………………………………………………..17 10-5-1 تفاوت خرده فروشی سنتی و آنلاین………………………………………………………..19 6-1 بازاریابی اینترنتی………………………………………………………………………………20 1-6-1 ویژگی های فروشگاه های اینترنتی……………………………………………………..20 7-1 بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت…………………….22 1-7-1 رفتارهای مختلف در خریداران اینترنتی ………………………………………………23 2-7-1 تئوری های شخصیت در بازاریابی و بازاریابی اینترنتی………………………….25 8-1 تأثیر میانجی تجربه ی خرید الکترونیکی……………………………………………….28 فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………….32 1-2 مقدمه…………………………………………………………………………………33 2-2 پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………….35 3-2 تئوری های مرتبط با پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات………………………………40 1-3-2 مدل کنش موجه(TRA)…………………………………………………………….40 2-3-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده(TPB)……………………………………………….43 3-3-2 مدل رفتاری برنامه ریزی شده ی تجزیه شده…………………………………..45 4-3-2 مدل پذیرش تکنولوژی…………………………………………………………..46 4-2 مدل های رفتاری مصرف کننده آنلاین در محیط تجارت الکترونیک……………………52 5-2 رفتار ارتباطی مشتریان در موقعیت خرید اینترنتی………………………………………….65 فصل سوم: رابطه ی آمیخته ی بازاریابی و رفتار مصرف کننده………………………68 1-3 مقدمه……………………………………………………………………………..69 2-3 پیشینه……………………………………………………………………………71 3-3 رفتار خرید مصرف کننده……………………………………………………..71 4-3 آمیخته ی بازاریابی…………………………………………………………..73 5-3 بازاریابی اینترنتی…………………………………………………………………74 6-3 آمیخته ی بازاریابی اینترنتی…………………………………………………………….76 1-6-3 پیدایش مفهوم 4P………………………………………………………………….77 2-6-3 مدل آمیخته ی بازاریابی 4S………………………………………………….80 3-6-3 مدل آمیخته ی بازاریابی 7I…………………………………………………….81 4-6-3 مدل آمیخته ی بازاریابی 2P+2C+3S……………………………………………..82 7-3 عوامل نوین در آمیخته ی بازاریابی………………………………………………….83 8-3 گرایش خریدار………………………………………………………………86 9-3 گرایش خریدار و بازاریاب……………………………………………………………90 10-3 رفتار خریدار و آمیخته ی بازاریابی…………………………………………………….91 فصل چهارم: چگونگی استفاده از آمیخته بازاریابی 2P+2C+3S در طراحی سیستم بازاریابی آنلاین………………………………………………………………….93 1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………….94 2-4 ویژگی های مدل اینترنتی چند به چند…………………………………………………….95 3-4 محدودیت ها و انتقادات وارده بر آمیخته ی بازاریابی……………………………….98 4-4 چگونگی استفاده از مدل آمیخته بازاریابی 2P+2C+3S در طراحی سیستم بازاریابی آنلاین………………………………………………………………………………99 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………116 1-5 نتیجه گیری…………………………………………………………………..117 2-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………….118 منابع………………………………………………………………………………..119  فهرست جداول جدول 1: بررسی تفاوت میان بازاریابی سنتی و بازاریابی اینترنتی از جنبه های مختلف……….75 جدول 2: آمیخته ی بازاریابی نوین……………………………………………………………….85 جدول 3: 5 معیار گرایش خریدار……………………………………………………………..87 جدول 4: جدول مقایسه ای مدل های آمیخته بازاریابی……………………………………99 جدول 5: موارد پیشنهادی در جهت طراحی سیستم بازاریابی آنلاین سازمان بر اساس عناصر الگوی 2P+2C+3S و مدل های رفتار مصرف کننده آنلاین………………………………….114  فهرست نمودارها 1-2 تئوری کنش موجه………………………………………………………………………….41 2-2 الگوی تئوری رفتار برنامه ریزی شده…………………………………………………..44 3-2 تئوری رفتار برنامه ریزی شده ی تجزیه شده……………………………………..46 4-2 مدل پذیرش تکنولوژی دیویس…………………………………….47 5-2 مسیر خرید استاندارد برای مشتریان بالقوه و با تجربه……………………………………..52 6-2 چهارچوب تمایل مصرف کنندگان به خرید آنلاین……………………………….53 7-2 مدل توصیفی فرایند خرید آنلاین ……………………………….54 8-2 مشخصه های تجربه ی خرید آنلاین…………………………………………….55 9-2 مدل ارزش- نگرش- رفتار در خرید الکترونیکی…………………………………55 10-2 ویژگی های مصرف کننده، نگرش و خریدآنلاین……………………………………..56 11-2 مدل ارتباطی رفتار خرید آنلاین………………………………………………………….57 12-2 مدل فرآیندی خرید الکترونیک……………………………………………..58 13-2 مدل رفتاری از خریدار آنلاین………………………………………………59 14-2 یک مدل سیستمی برای تحقیق عوامل انسانی در تجارت الکترونیک……………………..61 15-2 مدل مفهومی از رفتار هدایت گر وب…………………………………………………..62 16-2 مدل رقابتی، یک مدل مفهومی از کیفیت وب سایت، رضایت مشتری و مقاصد خرید………..63 17-2 مدل رقابتی از کیفیت وب سایت، رضایت مشتری و مقاصد خرید……………………….64 1-3 مدل رفتار خرید مصرف کننده و متغیرهای تأثیرگذار برآن………………………………73 2-3 تأثیر اینترنت بر آمیخته ی بازاریابی………………………………………………………..78 3-3 اجزای آمیخته ی بازاریابی اینترنتی………………………………………………………82 4-3 تعامل گرایش خریدار و بازاریاب……………………………………………………….90 5-3 ارتباط بین رفتار خرید مصرف کننده و آمیخته ی بازاریابی…………………..92
 • مهندسی کشاورزی|بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
 • بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران شناسه محصول :52982 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 172 تعداد بازدید : 378 حجم فایل: 5.83203125 مگابایت دانلود پروژه بحران ملی…

 • معماری|پاورپوینت مسجد سپهسالار تهران
 • پاورپوینت مسجد سپهسالار تهران شناسه محصول :94070 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 1659.527344 مگابایت دانلود پاورپوینت مسجد سپهسالار تهران مسجد و مدرسه سپهسالار نخستین و بزرگ ترین…

 • مدیریت|پاورپوینت محيط سازمانی و محیط طبیعی
 • پاورپوینت محيط سازمانی و محیط طبیعی شناسه محصول :103908 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 744 حجم فایل: 1.98 مگابایت دانلود قسمتی از متن : مقدمه در تئوری های مد رنیستی:…

 • معماری|پاورپوینت آشنایی با معماری خانه بروجردی های کاشان
 • پاورپوینت آشنایی با معماری خانه بروجردی های کاشان شناسه محصول :94247 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 2620.413086 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری خانه بروجردی های کاشان…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل کاروانسرای سعدالسلطنه
 • پاورپوینت تحلیل کاروانسرای سعدالسلطنه شناسه محصول :99137 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 182 حجم فایل: 13.8 مگابایت دانلود این فایل شامل  تحلیل کاروانسرای سعدالسلطنه واقع در بازار قزوین  در قالب…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس اکولوژی)
 • پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس اکولوژی) شناسه محصول :64817 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 637 حجم فایل: 0.87890625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (درس…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *