اقتصاد|اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران شناسه محصول :56382 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 133 تعداد بازدید : 347 حجم فایل: 0.486328125 مگابایت

دانلود

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران   هدف اصلی مطالعه حاضر ، بررسی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران است. برای انجام این امر یک مدل VAR تصریح و بر اساس آن توابع عکس ­العمل استخراج  و در آن از داده­های فصلی بین سالهای 1369 تا 1392 استفاده گردید. نتایج بدست آمده پس از وارد کردن شوکی به اندازه یک واحد به نرخ­های دلار و یورو بر حسب ریال بیانگر این است که اثر اشاعه نرخ ارز در تورم قابل توجه و سریع است. همچنین اثر اشاعه­ای نرخ دلار از نرخ یورو در هر دو شاخص قیمتی مصرف­کننده و تولیدکننده بیشتر است. نتایج نشان دهنده این نکته نیز هستند که اثر اشاعه نرخ ارز (دلار و یورو) در شاخص قیمتی مصرف­کننده از شاخص قیمتی تولیدکننده بیشتر است. واژه‌های کلیدی: اثر اشاعه­ای ، نرخ ارز ، تورم ، VAR ، توابع عکس ­العمل.   فهرست: فصل اول:کلیات پژوهش… 1 1-1-مقدمه. 2 1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش… 5 1-2-1-فرضیات پژوهش… 5 1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 5 1-4- معرفی مدل. 8 1-5- روش انجام تحقیق.. 9 1-6- اهداف پژوهش… 9 1-7-مفاهیم و تعاریف.. 10 1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز 10 1-7-1-1-ارز و بازار ارز 10 1-7-2-شاخص قیمت.. 12 1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز 14 فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری.. 2 2-1-مقدمه. 16 2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی.. 16 2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی.. 17 2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19 2-4-1 – عدم وجود نظام ارزی.. 19 2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی.. 20 2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 21 2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز 21 2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 23 2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای.. 26 2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی.. 26 2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز 28 2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت.. 31 2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35 2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 36 2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد  تورم. 37 2-6-4- نظریه روانی  تورم. 39 2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39 2-7-1-مطالعات بین المللی.. 39 فصل سوم: روش شناسی.. 16 3-1-مقدمه: 48 3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری: 48 3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR) 50 4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR.. 51 5-3- VAR مقید و نامقید. 53 6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR.. 53 7-3-شناسایی معادلات VAR.. 54 8-3-تخمین حداکثر درستنمایی.. 57 9-3-آزمون روابط علّی.. 59 10-3-توابع واکنش… 60 11-3-تجزیه واریانس… 61 12-3-مانایی در مدلهای VAR.. 64 13-3-مدلهای VAR بازگشتی.. 66 14-3-مدلهای VAR ساختاری.. 68 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 48 4-1-مقدمه. 76 4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت.. 76 4-2-1-پویائی کوتاه مدت: 76 4-2-1-2-آزمون ریشه واحد. 76 4-3-توابع عکسالعمل. 79 فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 76 5-1-مقدمه. 86 5-2-نتیجهگیری.. 86 5-3-پیشنهادات: 88 5-3-1-راهکارهای پیشنهادی.. 89 فهرست منابع و ماخذ. 86 منابع فارسی.. 91 منابع لاتین.. 92 پیوست ها 96  
 • کشاورزی|پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا
 • پرورش ماهی قزل آلا و اصول تغذیه و غذادهی در پرورش ماهی قزل آلا شناسه محصول :51155 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 57 تعداد بازدید : 856 حجم فایل: 0.040039063 مگابایت دانلود با توجه…

 • معماری|پاورپوینت طراحی خانه پایدار
 • پاورپوینت طراحی خانه پایدار شناسه محصول :68114 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.62109375 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی خانه پایدار  فایل پاورپوینت طراحی خانه پایدار(خانه ای مطابق با…

 • کامپیوتر|پاورپوینت کلیاتی از کلونی مورچه ها حشرات اجتماعی
 • پاورپوینت کلیاتی از کلونی مورچه ها حشرات اجتماعی شناسه محصول :102859 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 573 حجم فایل: 304.7177734 مگابایت دانلود این پاورپوینت با موضوع کلیاتی از کلونی مورچه…

 • علوم انسانی|پاورپوینت نشانه های خدا در آفرینش
 • پاورپوینت نشانه های خدا در آفرینش شناسه محصول :98589 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 171 حجم فایل: 4274.105469 مگابایت دانلود پاورپوینت نشانه های خدا در آفرینش   پاورپوینت نشانه…

 • شهرسازی|پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی
 • پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی شناسه محصول :72034 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 73 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 4.821289063 مگابایت دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) و ابعاد اقتصادی…

 • معماری|پاورپوینت بهره گیری از طبیعت در طراحی سازه معماری
 • پاورپوینت بهره گیری از طبیعت در طراحی سازه معماری شناسه محصول :94844 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 10797.73438 مگابایت دانلود پاورپوینت بهره گیری از طبیعت در طراحی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *